Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 13:51 | 16/12/2020

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 21/12/2020 đến 27/12/2020

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 21/12/2020

    - Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Nhà máy xử lý rác phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Văn Lâm, Khóm 4, 5, Phường 1, TP. Cà Mau.

    - Từ 11h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Hãng nước đá Phương Anh, Phường 4, TP. Cà Mau.

    - Từ 14h00 đến 17h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Lò bún Tám Tuồng, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h30 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Hảng B, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Dớn, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 09h10 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Hảng B, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 10h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 13h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nhà Máy A, ấp Kinh Đứng A xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 14h20 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 15h20 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Lô I, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

    - Từ 08h30 đến 16h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Chà Là, xã Lâm Hải, ấp Phòng Hộ, Xóm Mới, Tắc Năm Căn A, Trại Lưới A, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

    2. Thứ Ba, ngày 22/12/2020

    - Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Đường Kinh Mới, Khóm 6, Phường 9 và Khóm 2, 4, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xóm Lung, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

    - Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Rạch Rập (từ Hẻm 19/05 đến đường Nguyễn Công Trứ), đường Số 12, Khóm 1, 2, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 08h30 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm DNTN Vĩnh Phát, ấp Cái Đôi, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

    - Từ 10h00 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm DNTN Hoàng Thiện, ấp Cái Đôi, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

    - Từ 11h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Đôi, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

    - Từ 13h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Tân Phú Thành 3, ấp Tân Phú Thành, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

    - Từ 14h30 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Quảng Phú 2A, ấp Quảng Phú, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

- Từ 08h30 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần An Phú, Ấp 1 xã Khánh An, huyện U Minh.

    - Từ 08h30 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 7, 9, 10, 11, xã Khánh An, huyện U Minh.

    - Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Đồng Khởi, ấp Tân Lập, ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 13h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Mai Hoa, Hiệp Dư, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

    3. Thứ Tư, ngày 23/12/2020

    - Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Trãi (từ Nghĩa trang liệt sĩ đến Đền thờ khởi nghĩa Hòn Khoai), Phường 9, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Xóm Lung, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

+  Một phần Ấp 4, xã Thời Bình, huyện Thới Bình.   

    - Từ 08h30 đến 16h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Nà Lớn, Cồn Cát, Kinh Đào, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn.

- Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tam Hiệp, ấp Rạch Gốc B, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 12A, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Dớn, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 11h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 3, 4, 5, 6, xã Trần Hợi, một phần ấp Minh Hà B, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Mai Hoa, Hiệp Dư, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

    4. Thứ Sáu, ngày 25/12/2020

    - Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Ngô Gia Tự và đường Dương Thị Cẩm Vân, Khóm 5, Phường 5, TP. Cà Mau.

    - Từ 11h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Ngô Gia Tự và đường và môt phần đường Tạ An Khương, Khóm 5, Phường 5, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h30 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm NTCN Huỳnh Văn Chánh, ấp Đầu Sấu, xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

    5. Thứ Bảy, ngày 26/12/2020

    - Từ 08h00 đến 08h10.

    Khu vực mất điện: Ấp Dinh Hạn, ấp Nhà Diệu, ấp Rạch Gốc, ấp Ô Rô, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tắc Gốc, xã Viên An, toàn bộ xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 08h30 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 16h30 đến 16h40.

    Khu vực mất điện: Ấp Dinh Hạn, ấp Nhà Diệu, ấp Rạch Gốc, ấp Ô Rô, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Đường Lý Thường Kiệt (từ Cty BiTis đến Nhà máy Diesel Cà Mau và đường Kinh Xáng Bạc Liêu), Phường 6, một phần phường Tân Thành, một phần xã Tân Thành, một phần ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện:

+ Ấp Bùng Binh, Xóm Chùa, Cái Ngang, xã Hòa Thành, ấp Cái Nai, Bùng Binh 2, Bùng Binh 1, Hòa Đông, Cái Su,  Tân Hóa A, Tân Hóa, Hòa Trung, xã Hòa Tân, xã Hòa Thành và một phần ấp Cái rô, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

+ Một phần xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

+ Một phần xã Trần Thới, Tân Hưng Đông, thị trấn Cái Nước huyện Cái Nước.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Tân Ánh, Lộ Xe, xã Phú Hưng, ấp Rau Dừa B, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước.

    +  Khóm 2, 3, 4, một phần Khóm 7, thị trấn Trần Văn Thời, xã Trần Hợi, một phần xã Khánh Bình Tây, một phần xã Khánh Hưng, một phần xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Rạch Lùm B, xã Khánh Hưng, một phần ấp Sào Lưới A, Sào Lưới, Huyện Trần         Văn Thời.

    - Từ 12h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Hộ KDCT Ngô Đức Hùng, kinh Cống Đá, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 14h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Hộ KDCT Mai Văn Tuấn, kinh Rạch Lùm, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Sắn, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

    - Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Đường Cày, kinh Cái Nước Biển, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

- Từ 08h30 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp An Phú, 1, 14, 15, 16, xã Khánh An, một phần Ấp 9, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

    - Từ 08h30 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, 3, thị trấn U Minh (khu hành chính), Ấp 1, 4, 5, 6, xã Khánh Lâm, Ấp 2, 5, 7, xã Khánh Hòa, toàn bộ xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

    - Từ 10h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 2, Khóm 4, thị trấn U Minh, huyện U Minh.

- Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Xã Tân Duyệt, Ngọc Chánh, Thanh Tùng và một phần xã Tân Dân, Trần Phán, Khóm 1, thị trấn Đầm Dơi, một phần ấp Trung Cang, xã Tân Trung và ấp Nhị Nguyệt, Công Điền, xã Trần Phán, xã Tân Tiến, Nguyễn Huân và một phần xạ Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

- Từ 06h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện:

+ Toàn bộ xã Thạnh Phú, Lương Thế Trân và một phần xã Phú Hưng, huyện Cái Nước.

+ Ấp 2, 3, 4, xã Tắc Vân, ấp Xóm Mới, ấp Bình Thành, xã Định Bình, CTNHHH Sao Mai, TP Cà Mau.

- Từ 07h30 đến 16h00.

 Khu vực mất điện: Xã Tân Thuận, xã Tân Đức, Tạ An Khương Đông và một phần xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi

    6. Chủ Nhật, ngày 27/12/2020

    - Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Đường Quốc Lộ 1 và đường Kinh Xáng Bạc Liêu (từ Nhà máy Diesel đến Bưu điện Tắc Vân), xã Định Bình, xã Tân Thành, một phần xã Tắc Vân, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Đường Nguyễn Tất Thành (từ ngã tư Nguyễn Công Trứ đến Cầu Gành Hào) và một phần đường Trương Phùng Xuân, Khóm 7, Phường 8, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Hóa , Tân Hóa A, Hòa Trung, Gành Hào 1, Gành Hào 2,  Cái Su, Hòa Đông, Bùng Binh 1, xã Hòa Tân, ấp Hòa Nam, Tân Phong B, Tân Phong, xã Hòa Thành, Khóm 7 và Khóm 8, Phường 7, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần xã Hàng Vịnh và toàn bộ xã Hiệp Tùng, Tam Giang Đông, một phần ấp Lung Đước, Lung Ngang, toàn bộ xã Tam Giang, huyện Năm Căn.

+ Một phần Khóm 7, Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 09h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Thuận Tạo, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi.

- Từ 07h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Hồ Thị Kỷ, một phần xã Thới Bình, xã Biển Bạch Đông, xã Tân Bằng, xã Biển Bạch, một phần Ấp 7, 8, xã Trí Lực, huyện Thới Bình.

    Từ 06h00 đến 17h00 - Khu vực mất điện:

- Xã Tân Trung, Tạ An Khương, Tạ An Khương Nam, Tạ An Khương Động, Tân Đức, Tân Tiến, Nguyến Huân, Tân Duyệt, Tân Dân, Ngọc Chánh, Quách Phẩm, Quách phẩm Bắc và xã Trần Phán huyện Đầm Dơi.

- Toàn bộ xã Hòa Mỹ, Hưng Mỹ, Tân Hưng, Tân Hưng Đông và một phần xã Phú Hưng huyện Cái Nước, một phần xã Phú Thuận, Phú Mỹ huyện Phú Tân;

- Toàn bộ xã Tân Hưng Đông, Trần Thới, TT Cái Nước huyện Cái Nước, một phần xã Việt Thắng huyện Phú Tân;

- Toàn bộ xã Tân Hưng Đông, Trần Thới, TT Cái Nước huyện Cái Nước, một phần xã Việt Thắng huyện Phú Tân.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...