Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 16:04 | 08/12/2020

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 14/12/2020 đến 20/12/2020

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 14/12/2020

    - Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: phần đường Sông Gành Hào, Khóm 7, Phường 7, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Bào Chứa, ấp Cây Trâm, xã Định Bình, một phần Khóm 9, Phường 6, một phần Kinh 6 Thước, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Đòn Dong, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

    2. Thứ Ba, ngày 15/12/2020

- Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 14, 15, 16, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

    - Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Công Một phần ấp Nghiệp, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Khóm 1, Khóm 2, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Ba Dinh, ấp Bình Thành, ấp Cái Ngang, ấp Cái Rô, ấp Xóm Lẫm, ấp Xóm Lung, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch, Kinh 6, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình.

    - Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 2, 3, xã Tắc Vân, TP. Cà Mau.

    - Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Thuận Tạo xã Tân Tiến, một phần ấp Hiệp Dư, Chánh Tài, Hồng Phước, Phú nhuận, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

- Từ 10h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xưởng Tiện, ấp Cây Phước, ấp Biện Nhạn, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Ấp 2, 4, Vồ Dơi, xã Trần Hợi, ấp Cơi 6, xã Khánh Bình Tây, Ấp 2, 3, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Trung Cang, xã Tân Trung, một phần ấp Nhị Nguyệt, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

    3. Thứ Tư, ngày 16/12/2020

    - Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bình Minh II, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 09h10 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bình Minh I, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 10h10 đến 11h40.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nhà Máy B, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 12h10 đến 12h40.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Đứng B, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 12h50 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 10A, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 14h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 10C, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: ấp Cái Ngang, Xóm Chùa, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Đường Nguyễn Trãi (từ ngã tư đường Ngô Quyền đến Cao Thắng), Phường 9, TP. Cà Mau.

    - Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Thời, một phần ấp Tân Dân, kinh Tập Đoàn 1, 3, xã An Xuyên, Ấp Tân Trung, Hòa Trung, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Kinh 7, ấp Tân Công, xã Tân Bằng, Kinh 11, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình.

    - Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Đồng Khởi, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

    + Một phần ấp Mai Hoa, Hiệp Dư, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h00 đến 17h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Tân lộc Đông, huyện Thới Bình.

    4. Thứ Năm, ngày 17/12/2020

    - Từ 08h00 đến 10h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Tất Thành, ấp Bà Điều, xã Ly Văn Lâm, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Đường Nguyễn Thái Học, Hẻm 27, đường 6A,  Phan Bội Châu (từ Chợ Phường 7 đến Nhà khách Quốc Việt), khu Chợ Nông sản,  Phường 7, đường Nguyễn Tất Thành (từ khu Đô thị Bạch Đằng đến Cầu Lương Thế Trân), khu Đô thị Hoàng Tâm, khu Đô thị Bạch Đằng, Trung tâm Phát sóng Truyền hình, Đai đội Thông tin, Trung tâm Kỹ thuật Bưu điện, ấp Bà Điều, ấp Bào Sơn, một phần Kinh Xáng Lương Thế Trân, ấp Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

    - Từ 11h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Đường kinh Cái Nhúc, Khóm 3, phường Tân Thành, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 8, 9, 10, 11, 12, xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

    - Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 8, xã Khánh Hòa, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Nguyễn Huế, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình.

- Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi.

    5. Thứ Sáu, ngày 18/12/2020

- Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Kinh 3, ấp Bình Minh, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện:

+ Kinh 6, xã Tân Bằng, ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình.

+ Ấp 2, 4, Vồ Dơi ,xã Trần Hợi, ấp Cơi 6, xã Khánh Bình Tây, Ấp 2, 3, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Đường Kinh Cái Nhúc (từ Vàm Cái Nhúc đến Cầu Quản Lộ Phụng Hiệp), Khóm 2, phường Tân Thành, TP. Cà Mau.

    - Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Thuận Tạo, xã Tân Tiến, một phần ấp Hiệp Dư, Chánh Tài, Hồng Phước, Phú nhuận, xã Nguyễn Huân, Một phần ấp Thuận Long A, xã Tân Tiến, ấp Tân An, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

    6. Thứ Bảy, ngày 19/12/2020

- Từ 06h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Xã Tân Lộc, xã Tân Lộc Đông, xã Tân Lộc Bắc, ấp Giao Khẩu, ấp Đầu Nai, xã Tân Phú, Ấp 1, 11, xã Thới Bình, một phần ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

    - Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện:

+ Toàn bộ xã Khánh Hội, huyện U Minh.

+ Đường Bà Triệu, đường Lê Thị Riêng, đường Phạm Ngọc Thạch, đường Thoại Ngọc Hầu, Phường 5, một phần đường Quản Lộ Phụng Hiệp (từ ngã tư đường Lê Thị Riêng đến nhà Thi đấu Thể thao Hải Thủy), khu Đô thị Happyhome, đường kinh Cái Nhúc, Khóm 2, 3, 4, 5, phường Tân Thành, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Đường Rạch Rập, Trương Phùng Xuân, đường Số 12, một phần đường Nguyễn Công Trứ, Khóm 1, 2, 3, 4, 6, Phường 8 và một phấn ấp Bà Điều, ấp Lung Dừa, ấp Tân Hưng, ấp Xóm Lớn, Ông Muộn, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xóm Lung, Cái Rô, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 09h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Minh Hà A xã Khánh Bình Đông Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Mai Hoa, ấp Hiệp Dư, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

- Từ 06h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần Kinh Xáng Phụng Hiệp, Phường 4, Khóm 4 Phường Tân Xuyên, ấp Tân Thuộc, Tân Hiệp, Tân Thời, Tân Dân, kinh Tập Đoàn 1, 3, Ấp 6, xã An Xuyên, một phần đường kinh Giồng Kè, kinh Bạch Ngưu, Khóm 1, 2, phường Tân Xuyên, một phần đường Quốc Lộ 63, Ấp 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, xã An Xuyên và một phần Khóm 2, 3, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

    7. Chủ Nhật, ngày 20/12/2020

- Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần thị trấn Thới Bình, xã Biển Bạch Đông, xã Tân Bằng, xã Biển Bạch, Ấp 7, 8, xã Trí Lực, huyện Thới Bình.

    - Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Bào Chứa, ấp Cây Trâm, xã Định Bình, một phần Khóm 9, Phường 6, một phần Kinh 6 Thước, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Đường Bà Triệu, đường Lê Thị Riêng, đường Phạm Ngọc Thạch, đường Thoại Ngọc Hầu, Phường 5, một phần đường Quản Lộ Phụng Hiệp (từ ngã tư đường Lê Thị Riêng đến Nhà thi đấu thể thao Hải Thủy), khu Đô thị Happyhome, đường kinh Cái Nhúc, Khóm 2, 3, 4, 5, phường Tân Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Ấp 2, 4, Vồ Dơi, xã Trần Hợi, ấp Cơi 6, Co Xáng, xã Khánh Bình Tây, Ấp 2, 3, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...