Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 14:32 | 02/12/2020

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 07/12/2020 đến 13/12/2020

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 07/12/2020

    - Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 2, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xóm Lung, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

    - Từ 12h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Bàu Thúi, Ấp 6, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 4, xã Thời Bình, huyện Thới Bình.

    - Từ 08h30 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Xã Tân Đức, Tạ An Khương Đông và một phần xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Thuận Tạo xã Tân Tiến, một phần ấp Hiệp Dư, Chánh Tài, Hồng Phước, Phú nhuận, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

    2. Thứ Ba, ngày 08/12/2020

     - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện:

+ Ấp Bình Binh, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

+ Một phần ấp Cái Sắn, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

- Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Đôi, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

    - Từ 08h30 đến 16h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Lô Ráng, Bùi Măc, Phòng Hộ, Xóm Mới, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

    3. Thứ Tư, ngày 09/12/2020

- Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Đường Nguyễn Tất Thành (từ ngã tư Nguyễn Đình Chiễu đến Cống Hội Đồng Nguyên), khu tập thể Thủy sản, Khóm 8, Phường 8, đường kinh Bào Sơn, ấp Bào Sơn và một phần kinh Bào Ráng, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

    - Từ 10h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Đường Đại Đức Hữu Nhem, Phường 1, TP. Cà Mau.

    - Từ 13h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần khu Dân cư Minh Thắng, Phường 9 và một phần khu LICOGI, Phường 1, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 4, xã Thời Bình, huyện Thới Bình.    - Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Thuận Tạo xã Tân Tiến, một phần ấp Hiệp Dư, Chánh Tài, Hồng Phước, Phú nhuận, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

    4. Thứ Năm, ngày 10/12/2020

     - Từ 08h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 5, Ấp 2, 4, ấp Bình Định, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Cái Rô, Cái Ngang, Ba Dinh, xã Định Bình, một phần ấp Xóm Chùa, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Xóm mới, Khai Hoang, xã Quách Phẩm, ấp Tân Điền B, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

    5. Thứ Sáu, ngày 11/12/2020

    - Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Lệ Huyền, kinh Bào Môn, kinh Bào Mướp, ấp Lung Dừa và một phần ấp Ông Muộn, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Phong A, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h30 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Cái Nước Biển 3A, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

    - Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Việt Khái 5-1, xã Nguyễn Việt Khái, toàn bộ kinh Trảng Chim, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

    - Từ 10h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Đầu Sấu 2, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

    - Từ 11h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Tân Phú Thành 3, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

    - Từ 13h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Kết Nghĩa 2, xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

    - Từ 08h30 đến 16h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Cây Thơ, Bùi Mắt, Láng Chiếu, Lô Ráng, Xóm Mới, Phòng Hộ, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

    6. Thứ Bảy, ngày 12/12/2020

    - Từ 07h30 đến 07h40.

    Khu vực mất điện: Xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 7, 8, thị trấn Rạch Gốc, một phần ấp Xưởng Tiện, xã Viên An Đông, ấp Đường Đào, ấp Tam Hiệp, Khóm 1, 3, 4, 6, 7, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 16h10 đến 16h20.

    Khu vực mất điện: Xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Trần Hưng Đạo, Đường 1 Tháng 5, đường Nguyễn Thái Bình, Phường 5, đường Lưu Tấn Tài, một phần đường Quang Trung, một phần đường Bùi Thị Trường, một phần Hùng Vương, đường hẻm Bùng Binh, Hẻm 338, đường Nguyễn Du, đường Ngô Gia Tự, đường Huỳnh Ngọc Điệp, đường Nguyễn Việt Khái, đường Nguyễn Thái Bình, Khu C 1, 2,  đường Trần Quang Khải, đường Trần Bình Trọng, một phần đường Tôn Đước Thắng, một phần Đường 3 Tháng 2, khu Thương mại Cữu Long, Sở Giao thông, Sở Khoa học Công nghệ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Sở Xây dựng,  Khóm 4, 5, 6, 7, 8, Phường 5, một phần đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, Khóm 1, 2, 3, một phần đường kinh Cái Nhúc, phường Tân Thành, Khóm 6 và Ấp 6, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Tân Phong A, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Đường Đào, ấp Cây Khô, ấp Cái Bát, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Bà Hội, Khóm 3 thị trấn Thới Bình, Ấp 6, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

    7. Chủ Nhật, ngày 13/12/2020

    - Từ 05h00 đến 18h00.

    Khu vực mất điện: Một phần xã Trí Lực, xã Trí Phải, xã Tân Phú, Ấp 2, 3, 4, 5, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

     - Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 3, 4, xã Tân Thành, Khóm 4, 5, phường Tân Thành, một phần Khóm 9, Phường 6, TP. Cà Mau.

    - Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Rạch Lùm B, ấp Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 11h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Kinh Mới, xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Mai Hoa, ấp Hiệp Dư, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...