Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 13:42 | 11/11/2020

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 16/11/2020 đến 22/11/2020

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 16/11/2020

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Giàn Xây, kinh Lựu Đạn, xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Ranh, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 09h30 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Ranh, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 08h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Bào Thùng, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

    - Từ 10h30 đến 11h50.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Việt Khái 4A, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

    2. Thứ Ba, ngày 17/11/2020

    - Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Độc Lập, trãng Cò, Kinh Ngang, xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 09h30 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

    -Từ 11h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Đá Bạc A, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 13h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Cơi Tư, một phần ấp Cơi 6, xã Khánh Bình Tây, một phần ấp Mũi Tràm A, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Trạm T2 Ấp 10, ấp Bá Huê, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi.

    - Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Xã Tân Đức, Tạ An Khương Đông và một phần xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: mất điện ấp Chà Là, Trảng Lớn, Bông Súng Nhà Luận, xã Tam Giang, toàn bộ xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn.

    - Từ 08h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Đường Ngô Gia Tự (từ ngã tư 3 Tháng 2 đến đường Huỳnh Ngọc Điệp), đường Nguyễn Du (từ ngã tư đường Trần Hưng Đạo đến ngã ba Quang Trung), đường Trần Bình Trọng, Trần Quang Khải (từ ngã tư 3 Tháng 2 đến đường Nguyễn Du), đường Tôn Đức Thắng (từ Ngã tư đường Trần Hưng Đạo đến đường Trần Quang Khải), đường Tôn Thất Tùng, đường Nguyễn Việt Khái, một phần đường Hùng Vương, Khu C, Phường 5, Đường Kinh Mới, Khóm 6, Phường 9 và Khóm 2, 4, phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Cty CBTS Nước Đá Tân Thành, khu CBTSXK Tân Thành, TP.Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tắc Gốc, xã Viên An, toàn bộ xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

    - Từ 08h00 đến 09h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Kinh Mới 7, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

    - Từ 09h30 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Kinh Cũ 1, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

    - Từ 11h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Ông Xe 1, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

- Từ 13h30 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Lung Tràm, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

    - Từ 14h30 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Lung Tràm 1A, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

    - Từ 15h30 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Trâm Bầu 2, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

    3. Thứ Tư, ngày 18/11/2020

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tham Trơi, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Việt Khái 5-1, toàn bộ trạm Tập Đoàn, xã Nguyễn Việt Khái, một phần kinh Ông Chiến, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

    4. Thứ Năm, ngày 19/11/2020

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

    + Ấp Cái Rô, Cái Ngang, Ba Dinh, xã Định Bình, một phần ấp Xóm Chùa, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau.

    - Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 2, Ấp 10 Xã An Xuyên, một phần Khóm 2, 3, phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau.

    - Từ 08h30 đến 15h30.

    Khu vực mất điện:

+ Một phần xã Hàm Rồng huyện Năm Căn.

+ Toàn bộ xã Quách Phẩm, một phần xã Quách Phẩm Bắc và một phần xã Thanh Tùng. huyện Đầm Dơi.

    - Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Má Tám, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

    5. Thứ Sáu, ngày 20/11/2020

    - Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Đường Nguyễn Trãi (từ Nghĩa trang liệt sĩ đến Khách sạn Diểm Quỳnh), Phường 9, TP.Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Đường Kinh 9 Diên, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau.

    - Từ 08h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Phủ Thạch, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

    - Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Phú, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

    6. Thứ Bảy, ngày 21/11/2020

    - Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Đường Lý Thường Kiệt (từ nhà Thờ đến Xa Cảng), đường Lê Khắc Xương, một phần đường 3 Tháng 2, đường Hẻm Y Học Dự Phòng, Phường 6, TP.Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Xã Tân Duyệt, Ngọc Chánh, Thanh Tùng, Khóm 6 và một phần xã Trần Phán, Tân Dân, Khóm 1, Khóm 4 và một phần Khóm 2, Khóm 3, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi.

    - Từ 08h30 đến 15h30.

    Khu vực mất điện: Xã Tân Tiến, Nguyễn Huân và một phần xã Tân Đức, Tân Dân, Tạ An Khương Nam, Khóm 2, 3, 5, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện:

+ Ấp Bến Dựa, Lung Đước, Chà Là, Trảng Lớn, Bông Súng Nhà Luận, xã Tam Giang, toàn bộ xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn.

    + Một phần xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

    + Một phần Ấp 6, 7, 8, 9, xã Khánh An, huyện U Minh.

+ Toàn bộ xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Khóm 8 thị trấn Trần Văn Thời, xã Khánh Bình Đông, một phần xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

    - Từ 09h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 12A, 12B, Minh Hà A, Minh Hà B, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

    7. Chủ Nhật, ngày 22/11/2020

    - Từ 08h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Đường Kinh Mới, Khóm 6, Phường 9 và Khóm 2, 4, phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau.

    - Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ xã Tân Ân Tây, xã Tân Ân, xã Tam Giang Tây và thị trấn Rạch Gốc, một phần xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...