Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 13:46 | 16/10/2020

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 19/10/2020 đến 25/10/2020

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 19/10/2020

    - Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Hai Cải, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h00 đến 08h30.

    Khu vực mất điện: Đường Lộ Mới (từ Cầu Gành Hào đến ngã tư đường Nguyễn Trung Trực), Khóm 1, Phường 8, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Đường Trần Văn Bỉnh và một phần đường Trần Hưng Đạo, Hẻm 48, Khóm 4, 6, Phường 5, TP. Cà Mau.

 • Từ 10h00 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Thường Kiệt, ấp Cây Trâm, xã Bịnh Bình, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, xã Tắc Vân, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Kiểm Lâm, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Cơi Ba, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Cơi Nhì, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Mủi Tràm (Kinh 30), xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 12h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Khu vực xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 12h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 12, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Hai, ấp Giáp Nước, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Phú Thành, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Cái Su, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Đường Kinh Mới, Khóm 6, Phường 9 và Khóm 2, 4, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Kinh 9, Kinh 10, Kính 11, xã Trí Phải, xã Trí Lực, huyện Thới Bình.

    2. Thứ Ba, ngày 20/10/2020

    - Từ 09h00 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Ấp 3, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 5, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh 17, xã Tam Giang, huyện Năm Căn.

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Bà Sum, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Kinh T34 Phải, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Kinh T34 Trái, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 2 (Đội 13 LNT), xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 11h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Kinh T28, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h30 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Đòn Dong, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

 • Từ 11h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Co Xáng, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 11h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Đội 2, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Cái Ngang, ấp Ba Dinh, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 12h00.

    Khu vực mất điện: Kinh Nhà Nước, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 13h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Tấn Công, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 6, 7, kinh Tân Lợi, Lung Mướp, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Ấp Đồng Khởi, ấp Ông Định, ấp Tân Lập, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    3. Thứ Tư, ngày 21/10/2020

    - Từ 08h00 đến 08h30.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Tất Thành, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: ĐK-CB trạm Ao Sen 1 (thùng sắt sang thùng Composits), TP. Cà Mau.

Khu vực mất điện: Một phần đường Mậu Thân, đường Trương Định, Huỳnh Hữu Nghĩa, Khóm 4, phường 9, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Phạm Ngọc Thạch, Thoại Ngọc Hầu, khu Đông Bắc, Khóm 8, Phường 5, TP. Cà Mau.

 • Từ 10h00 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Trần Hung Đạo, Khóm 2, phường Tân Thành, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Danh Thị Tươi, Khóm 8, Phường 5, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 13h30.

    Khu vực mất điện: Hẻm đối điện Chùa Từ Quang, đường Nguyễn Trãi, Phường 9, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Gành Hào 2, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

 • Từ 13h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần khu Đô thị Nam Bắc, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 14h00 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Một phần khu Đô thị Nam Bắc, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 14h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật mồ côi Nhân Ái, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 15h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Đường Xí nghiệp gỗ, khu Dân cư Thanh Đoàn, Khóm 7, Phường 8, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 16, 21, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

 • Từ 09h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Đội 3, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Bùng Binh 2, xã Hào Tân, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 2, 3, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện:    - Ấp 4, 10, xã Trí Phải, ấp TAPASA 1, TAPASA 2, ấp Nhà Máy A, xã Tân Phú, huyện Thới Bình

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 6, 7, kinh Lung Tràm, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xẻo Lá, ấp Kinh Ba, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 09h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Xẻo Ngay, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

    4. Thứ Năm, ngày 22/10/2020

    - Từ 08h00 đến 08h30.

    Khu vực mất điện: Đường Nguyễn Mai, Nguyễn Ngọc Cung, một phần đường Lê Anh Xuân, khóm 7, Phường 8, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Nội bộ Nhà Thiếu nhi, Phường 5, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 09h30.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Công Trứ, Lê Anh Xuân, Phường 8, TP. Cà Mau.

 • Từ 10h00 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Trãi, Khóm 4, Phường 9, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Trần Quang Diệu và nội bộ Trường Tôn Đức Thắng, Khóm 4, Phường 9, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường kinh Rạch Rập, Khóm 3, Phường 8, TP. Cà Mau.

 • Từ 13h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần khu Dân cư Sông Cữu, Khóm 4, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 13h30 đến 15h30.

    Khu vực mất điện: Kinh Huế, ấp Chánh, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h30 đến 12h30.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Bà Ký, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Mỹ Bình, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Việt Khái 5, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Đường Kinh Mới, Khóm 6, Phường 9 và Khóm 2, 4, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 4, 9, kinh Láng Trâm (từ Cầu Số 4 về Cầu Chữ Y), xã Tân Lộc, Ấp 11, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

 • Từ 09h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Đường Kéo, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

 • Từ 13h30 đến 15h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bà Thanh, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

    5. Thứ Sáu, ngày 23/10/2020

    - Từ 08h00 đến 10h30.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu, Khóm 7, Phường 7, TP. Cà Mau.

 • Từ 13h30 đến 15h30.

    Khu vực mất điện: Một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, Khóm 7, Phường 7, TP. Cà Mau.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 2, 4 (Kinh 12), thị trấn U Minh, Ấp 13, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

 • Từ 08h30 đến 14h30.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Bào Láng, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 2, kinh Đầu Sấu, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình.

 • Từ 08h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp Cây Khô, ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

    6. Thứ Bảy, ngày 24/10/2020

    - Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 2 (Rạch Chùa), thị trấn U Minh, huyện U Minh.

 • Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Ấp 8, 9, 10, 11, 12, xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

 • Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, thị trấn Trần Văn Thời, một phần xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 09h00 đến 13h00.

    Khu vực mất điện: Một phần kinh Rạch Lùm, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h30 đến 11h30.

    Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Kiểm Lâm 1, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

 • Từ 08h00 đến 11h00.

    Khu vực mất điện: Đường Nguyễn Đình Chiểu (từ ngã ba đường Lê Hồng Phong đến ngã tư đường Nguyễn Tất Thành), đường Nguyễn Tất Thành (từ ngã tư đường Nguyễn Đình Chiểu đến Cầu Gành Hào), Phường 8, đường Hùng Vương (từ Cầu Gành Hào đến ngã tư đường An Dương Vương), đường An Dương Vương (từ ngã tư đường Hùng Vương đến Cầu Huỳnh Thúc Kháng), đường Âu Cơ, đường Lạc Long Quân, đường Đoàn Thị Điểm, Phường 7, đường Lý Thường Kiệt (từ Cầu Huỳnh Thúc Kháng đến Chợ Phường 6), đường Lê Đại Hành, Phường 6, TP. Cà Mau.

 • Từ 11h30 đến 15h00.

    Khu vực mất điện: Đường Nguyễn Ngọc Sanh, một phần đường Bùi Thị Trường, Phường 5, một phần đường Trần Văn Thời, Bệnh viện Dân Quân Y, Trường Mầm non Phổ Trí Nhân, một phần Hẻm 21, Phường 6, TP. Cà Mau.

    7. Chủ Nhật, ngày 25/10/2020

    - Từ 09h00 đến 14h00.

    Khu vực mất điện: Một phần ấp Mủi Tràm C (trạm Kinh Giữa KBTB 4A ), xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

 • Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Đường Kinh Mới, Khóm 6, Phường 9 và Khóm 2, 4, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

 • Từ 08h00 đến 16h00.

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 7, Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...