Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 13:34 | 02/10/2020

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 05/10/2020 đến 11/10/2020

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Hai, ngày 05/10/2020

    -Từ 08h00 đến 15h00

    Khu vực mất điện: Ấp Nhà Củ, Cây Kè, Lung Vinh, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi.

    -Từ 09h00 đến 11h00

    Khu vực mất điện: Một phần đường An Dương Vương (từ ngã tư Hùng Vương đến Chợ Bách hóa), Phường 7, TP. Cà Mau.

    2. Thứ Ba, ngày 06/10/2020

        -Từ 08h00 đến 15h00

    Khu vực mất điện: Trạm Tân Bình 11, ấp Tân Phước, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

    -Từ 08h00 đến 16h00

    Khu vực mất điện: Trạm Tân Hòa 3, ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 13h00

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 5, Phường 8, TP. Cà Mau.

    - Từ 13h00 đến 15h00

    Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Văn Lâm (từ Cống Giồng Kè đến Bến Xếp Dỡ),  Phường 1, TP. Cà Mau.

    3. Thứ Tư, ngày 07/10/2020

    -Từ 08h00 đến 14h00

    Khu vực mất điện: Một phần khu Dân cư Minh Thắng, Phường 9, TP. Cà Mau.

    4. Thứ Năm, ngày 08/10/2020

    -Từ 09h00 đến 11h00

    Khu vực mất điện: Đường Kinh Thầy Phó, Khóm 2, 3, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

    -Từ 11h00 đến 15h00

    Khu vực mất điện: Một phần Kinh Đập Nò, Khóm 2, 3, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

    5. Thứ Sáu, ngày 09/10/2020

    -Từ 08h00 đến 12h00

    Khu vực mất điện: Đường Nguyễn Đình Chiểu, một phần đường Lưu Hữu Phước, Khóm 8, Phường 8, TP. Cà Mau.

    -Từ 09h00 đến 14h00

    Khu vực mất điện: Một phần đường Võ Văn Kiệt (từ ngã tư đường Võ Văn Tần đến vòng xoay), đường Nguyễn Cư Trinh, Khu LICOGI Khóm 5, 6, Phường 1, TP. Cà Mau.

    -Từ 12h00 đến 16h00

    Khu vực mất điện: Một phần đường Phan Bội Châu, đường Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP. Cà Mau.

    -Từ 08h00 đến 16h00

    Khu vực mất điện: Ấp 3, 5, 7, 8, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình.

    6. Thứ Bảy, ngày 10/10/2020

    -Từ 08h00 đến 14h00

    Khu vực mất điện: Ấp Đường Đào, ấp Cây Khô, ấp Cái Bát, huyện Thới Bình.

-Từ 08h00 đến 15h00

    Khu vực mất điện: Một Khóm 4, thị trấn U Minh, huyện U Minh.

    -Từ 08h00 đến 16h00

    Khu vực mất điện: Một phần Ấp 6, 7, 8, 9, xã Khánh An và một xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

    -Từ 08h30 đến 16h00

    Khu vực mất điện:

- Khóm Hàng Vịnh, khóm Cái Nai thị trấn Năm Căn, một phần xã Đất Mới, toàn bộ xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn.

- Toàn bộ xã Quách Phẩm, một phần xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

    7. Chủ Nhật, ngày 11/10/2020

    - Từ 08h00 đến 16h00

    Khu vực mất điện: Một phần Khóm 7, Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h30 đến 16h30

    Khu vực mất điện:

- Một phần xã Viên An Đông, toàn bộ xã Viên An, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

- Toàn bộ thị trấn Năm Căn, xã Lâm Hải, một phần xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...