Tin tức & hoạt động

Tin tức & hoạt động

Đăng bởi | 13:45 | 28/09/2020

Kết nối mạng Wan – Lan về tới các Đội quản lý Tổng hợp

Trên cơ sở định hướng của EVN, kế hoạch cụ thể của EVN SPC hàng năm, thời gian vừa qua Công ty Điện lực Cà Mau (PCCM) đánh giá cao tầm quan trọng trong việc bảo đảm an toàn thông tin (ATTT), nên đã chủ động đầu tư, kiện toàn hệ thống mạng truyền dẫn dữ liệu nội bộ.

Các dữ liệu đảm an toàn thông tin như mạng liên tỉnh, nội tỉnh và hệ thống firewall, cũng như công tác quản lý CNTT phục vụ cho hoạt động SXKD và an toàn cơ sở tại đơn vị. Trong đó hệ thống mạng viễn thông dùng riêng (VTDR), hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) được quan tâm chú trọng hàng đầu.

Trước đây, tại các Đội Quản lý Tổng hợp ở các Điện lực trực thuộc PCCM  khi muốn cập nhập dữ liệu ghi chỉ số vào chương trình quản lý thông tin khách hàng (CMIS 3.0 ); chương trình quản lý văn phòng điện tử (Eoffice 3.0); đo ghi xa (PLC), quản lý nhân sự và tiền lương (HRM); hệ thống đo xa xem thông số vận hành trạm (MDMS, EVNHES)…  thì phải đem dữ liệu về Điện lực mới xem và cập nhật được.

Khắc phục tình trạng đó, từ năm 2014 đến 2016, PC Cà Mau phối hợp với các Điện lực Tp Cà Mau,U Minh, Cái Nước, Thới Bình và Phú Tân tiến hành triển khai kéo cáp quang  Online về các Đội Quản lý Tổng hợp.Tiếp đến tháng 8 năm 2020 Lãnh đạo PCCM đã đầu tư xây dựng thêm mạng cáp quang Online các Đội Quản lý Tổng hợp (Khánh Hưng - Khánh Bình Tây - Tân Tiến – Tân Đức – Quách Phẩm), nhằm đưa mạng Wan – Lan phục vụ SXKD một cách tiện lợi nhất đến các Đội quản lý Tổng hợp.

Nhờ vậy, các Đội Quản lý Tổng hợp có thể chủ động tốt hơn trong việc sử dụng, cập nhật và ứng dụng được các phần mềm dùng chung của EVN, EVNSPC như: CMIS 3.0, PMIS, PLC, HRM… trong công tác vận hành hệ thống điện, thị trường điện, và các nhu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh quản lý lưới điện tại tỉnh Cà Mau.

Từ nay đến cuối năm 2020, PCCM tiếp tục triển khai đến tất cả các Đội Quản lý Tổng hợp còn lại, đảm bảo cho công tác truyền dẫn cơ sở dự liệu được chủ động, nhanh chóng, kịp thời và hiệu qủa./.

Đinh Kim Hoàng


TIN LIÊN QUAN

(09:17 - 30/01/2023)

SẴN SÀNG ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023.

(09:16 - 30/01/2023)

ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH TRONG KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023

(08:32 - 30/01/2023)

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỬA CHỮA ĐIỆN NÓNG

(08:17 - 30/01/2023)

Công ty Điện lực Cà Mau, thực hiện tốt công tác an toàn thông tin, viễn thông dùng riêng.

(07:39 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 1: Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị thanh lý có CTNH”

(07:37 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 2: Vật tư thiết bị thanh lý thông thường”

(14:00 - 08/12/2022)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Thông báo số: 3501/TB-PCCM ngày 25/11/2022 của Công ty Điện lực...

(08:27 - 28/11/2022)

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vật tư, tài sản thanh lý năm 2022 của Công ty Điện lực Cà Mau

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước...

(15:43 - 29/08/2022)

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2022

(15:41 - 29/08/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới theo quy định của Bộ Tài Chính