Tin tức & hoạt động

Tin tức & hoạt động

Đăng bởi | 09:16 | 28/09/2020

PC Cà Mau: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức trực ban vận hành năm 2020

Ngày 07/9/2020 Công ty Điện lực Cà Mau (PC Cà Mau) phối hợp với Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức Trực ban vận hành (TBVH) năm 2020 tại Cà Mau.

Tham gia lớp học có 22 học viên là những công nhân lành nghề, cán bộ kỹ thuật đang làm việc tại 09 đơn vị Điện lực trực thuộc. Đội ngũ này hội tụ đủ điều kiện để tham gia đào tạo theo quy định của EVN, thời gian học tập trong vòng 08 tuần với 08 chuyên đề, bao gồm cả thực hành về công tác chỉ huy điều độ lưới điện tại phòng Điều độ PC Cà Mau.

Việc đạo tạo TBVH nhằm mục đích bổ sung lực lượng cho đội ngũ kế cận, củng cố kiến thức, triển khai các quy trình quy định mới áp dụng vào công tác quản lý vận hành, nhằm đảm bảo cho hệ thống điện vận hành an toàn liên tục, sẵn sàng đáp ứng kịp thời nhu cầu về con người khi đưa vào triển khai vận hành hệ thống điện thông minh. Ngoài ra, đợt học tập này còn giúp cho các trực ban có khả năng theo dõi vận hành hệ thống điện phân phối trong phạm vi quản lý, quyền điều khiển thao tác trên hệ thống điện và giải quyết phiếu thao tác, phiếu công tác một cách hiệu quả nhất.

 

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức TBVH

Những nội dung học viên được tuyền tải và phải nắm vững là sơ đồ kết lưới vận hành hệ thống điện trung hạ thế và các đặc tính kỹ thuật; nguyên tắc vận hành của thiết bị trên hệ thống điện do Điện lực quản lý. Các quy trình, quy định của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Bộ Công thương như: Quy trình xử lý sự cố Hệ thống điện quốc gia; Quy trình thao tác Hệ thống điện quốc gia; quy trình An toàn điện hiện hành; Quy trình thao tác và xử lý sự cố trong lưới điện do Điện lực quản lý vận hành; Các quy định của Tổng công ty Điện lực miền Nam liên quan công tác quản lý vận hành và An toàn điện./.

Nguyễn Bảo Măng & Trần Trọng Nguyên


TIN LIÊN QUAN

(09:17 - 30/01/2023)

SẴN SÀNG ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023.

(09:16 - 30/01/2023)

ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH TRONG KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023

(08:32 - 30/01/2023)

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỬA CHỮA ĐIỆN NÓNG

(08:17 - 30/01/2023)

Công ty Điện lực Cà Mau, thực hiện tốt công tác an toàn thông tin, viễn thông dùng riêng.

(07:39 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 1: Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị thanh lý có CTNH”

(07:37 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 2: Vật tư thiết bị thanh lý thông thường”

(14:00 - 08/12/2022)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Thông báo số: 3501/TB-PCCM ngày 25/11/2022 của Công ty Điện lực...

(08:27 - 28/11/2022)

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vật tư, tài sản thanh lý năm 2022 của Công ty Điện lực Cà Mau

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước...

(15:43 - 29/08/2022)

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2022

(15:41 - 29/08/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới theo quy định của Bộ Tài Chính