Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 09:20 | 23/09/2020

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 28/09/2020 đến 04/10/2020

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1 . Thứ Hai, ngày 28/9/2020

- Từ 08h00 đến 08h10.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Rạch Gốc B, thị trấn Rạch Gốc, một phần ấp Đường Kéo, xã Tân ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h20 đến 08h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, một phần ấp Kinh Đào, thị trấn Rạch Gốc, một phần ấp Đường Kéo, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h40 đến 08h50.

Khu vực mất điện: Một phần ấp, Tam Hiêp, ấp Rạch Gốc B, thị trấn Rạch Gốc, một phần ấp Đường Đào, thị trấn Rạch Gốc, một phần ấp Đường Kéo, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h00 đến 09h10.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tam Hiệp, ấp Rạch Gốc B, thị trấn Rạch Gốc, một phần ấp Đường Đào, thị trấn Rạch Gốc, một phần ấp Đường Kéo, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Đào Đông, ấp Kinh Đào Tây, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h20 đến 09h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, một phần ấp Đường Đào, thị trấn Rạch Gốc, một phân ấp Xưởng Tiện, xã Viên An Đông, một phần ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây,  huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h40 đến 09h50.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, một phần ấp Đường Đào, thị trấn Rạch Gốc, một phân ấp Xưởng Tiện, xã Viên An Đông, một phần ấp Đường Dây, xã Tân ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 10h00 đến 10h10.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, một phần Khóm 3, thị trấn Rạch Gốc, một phần ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 10h20 đến 10h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, một phần ấp Đường Đào, thị trấn Rạch Gốc, một phần ấp Đường Dây, xã Tân ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 13h00 đến 13h10.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, thị trấn Rạch Gốc, một phần, ấp Kinh Đào, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 13h20 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, thị trấn Rạch Gốc, một phần ấp Kinh Đào, thị trấn Rạch Gốc, một phần ấp Đường Kéo, xã Tân ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 13h40 đến 13h50.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 6, Khóm 7, thị trấn Rạch Gốc, một phần ấp Kinh Đào, thị trấn Rạch Gốc, một phần ấp Đường Kéo, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 14h00 đến 14h10.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 7, thị trấn Rạch Gốc, một phần Khóm 1, một phần ấp Đường Đào, thị trấn Rạch Gốc, một phần ấp Đường Kéo, ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 14h20 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, một phần khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, một phần ấp Đường Kéo, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 14h40 đến 14h50.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 7, Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, một phần ấp Duyên Hải, ấp Tân Tiến, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 15h00 đến 15h10.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 8, một phần ấp Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, một phần ấp Tân Tiến, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 15h20 đến 15h30.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, một phần ấp Tân Tiến, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 16h40 đến 16h50.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 7, Khóm 8, Trung tâm Y tế, thị trấn Rạch Gốc, Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 09h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Công Điền, xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Mũi Tràm A, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Vồ Dơi, xã Trần Hợi, một phần Ấp 3 và 4, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Cỏ Xước, xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h30 đến 10h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 11h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Đá Bạc A, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 13h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Cơi Tư, ấp Cơi 6, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 13h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

2. Thứ Ba, ngày 29/9/2020

- Từ 08h30 đến 08h50.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Nam Nghĩa, xã Tân ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h30 đến 09h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Lập, xã Tân Ân Tây, một phần ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h00 đến 09h10.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Nam Nghĩa, xã Tân ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h20 đến 09h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Nam Nghĩa xã Tân ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h40 đến 09h50.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Nam Nghĩa, xã Tân ân Tây, huyện Ngọc Hiên.

- Từ 10h00 đến 10h10.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Nam Nghĩa, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 10h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Đường Kéo, xã Tân Ân Tây, một phần ấp Xẻo Mắm, xã Tân ân, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 10h20 đến 10h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Nam Nghĩa, xã Tân Ân Tây, Ngọc Hiển.

- Từ 10h40 đến 10h50.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Đường Dây, xã Tân ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 11h00 đến 11h10.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 11h20 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Một phân ấp Nam Nghĩa xã Tân ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 13h00 đến 13h10.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 13h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây, một phần ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 13h20 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Nam Nghĩa, xã Tân ân Tây, huyện ngọc Hiển.

- Từ 13h40 đến 13h50.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Đường Dây, xã Tân ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 14h00 đến 14h10.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 14h20 đến 14h50.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Đường Dây, xã Tân ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 15h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, một phần ấp Xẻo Mắm, xã Tân ân, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 09h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Giửa, xả Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp 5, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h30 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Trùm Thuật, xả Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 10h00 đến 10h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Trùm Thuật B, xả Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 11h00 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Trùm Thuật B, xả Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 13h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần Kinh hảng Nhỏ, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 13h30 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 10, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tắc Thủ, ấp Bào Nhàn, ấp Xóm Lá, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, Khóm 6, phường Tân Thành và Ấp 6, xã Tân Thành, TP.Cà Mau.

- Từ 11h00 đến 12h30.

Khu vực mất điện: Kinh Bào Chứa, Khóm 9, Phường 6 và một phần ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP.Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Bào Sen, xã Tân Duyệt và một phần ấp Tân Hiệp, Nam Chánh, Tân Thành, xã Tân Dân huyện Đầm Dơi.

3. Thứ Tư, ngày 30/9/2020

- Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 3, huyện Thới Bình.

- Từ 11h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 2, huyện Thới Bình.

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 7, thị trấn trần Văn Thời, một phần Khóm 9, thị trấn trần Văn Thời, một phần ấp Thăm Trơi, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Rẩy Mới, xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 13h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Rạch Nhum, xã Khánh Bình Đông, một phần Kinh Ngay, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Võ Văn Kiệt (từ ngã tư đường Võ Văn Tần đến vòng xoay), đường Nguyễn Cư Trinh, Khu LICOGI, Khóm 5, 6, Phường 1, TP.Cà Mau.

- Từ 13h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Khu Dân cư Bến vật liệu đường Nguyễn Trãi, Khóm 5, Phường 9, TP.Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, ấp Xóm Mới, Xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 10h30 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Xẻo Mắm, xã Tân ân Tây, ấp Xóm Mới, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 13h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Xẻo Mắm, xã Tân ân, một phần ấp Xóm Mới, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

4. Thứ Năm, ngày 01/10/2020

- Từ 08h00 đến 09h30.

Khu vực mất điện: Đường Nguyễn Đình Chiểu (từ ngã 4 đường Nguyễn Tất Thành đến trường Nguyễn Việt Khái), đường Nguyễn Trung Trực (từ ngã tư Đường 19 Tháng 05 đến trường Nguyễn Việt Khái), đường Nguyễn Công Trứ (từ ngả 4 đường Nguyễn Tất Thành đến đường Nguyễn Trung Trực), Khóm 1, Phường 8, TP.Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Bùng Binh 2, xã Hòa Tân, TP.Cà Mau.

- Từ 10h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Đường hẻm Thị đội, đường Nguyễn Trãi, Phường 9, TP.Cà Mau.

- Từ 11h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Gành Hào 1, xã Hòa Tân, TP.Cà Mau.

- Từ 12h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Đường Trần Quang Diệu (từ ngã tư đường Mậu Thân đến khu Chung Cư 7), đường Đoàn Giỏi, Trường Trung Cấp Việt - Hàn Phường 9, TP.Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Rạch Ruộng C, xã Khánh Lộc, một phần ấp Vườn Tre, xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 13h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Lung Trường, xã Phong Lạc, một phần xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Khóm 7, thị trấn Thới Bình, Ấp 2, 3, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

5. Thứ Sáu, ngày 02/10/2020

- Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Kênh Cơi Nhì, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Kinh Cái Bát, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Rạch Nhum, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h30 đến 09h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Bình Minh 1, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h10 đến 10h30.

Khu vực mất điện: Ấp Nhà Máy A, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 10h30 đến 11h10.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Cơi Ba, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 11h20 đến 12h20.

Khu vực mất điện: Một phần xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 12h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Ấp 1, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 13h20 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Nhà Máy, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 14h00 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 10C, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 14h20 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Nhà Máy, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời

- Từ 15h20 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Chùa, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h00 đến 10h30.

Khu vực mất điện: Ấp Xóm Lung, ấp Cái Rô, ấp Ba Dinh, ấp Cái Ngang, xã Định Bình, TP.Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 4, Bà Đệ, xã An Xuyên.TP Cà Mau.

- Từ 11h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Rô, xã Định Bình, TP.Cà Mau.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

- Từ 08h30 đến 15h30.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Chữ T, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, 18 xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

- Từ 09h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Hòa A, B, Tân Thành, Tân Long B, C, Tân Hiệp, xã Tân Tiến, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h30 đến 09h40.

Khu vực mất điện: Một phần xã Viên An Đông, toàn bộ xã Tân Ân Tây, xã Tam Giang Tây, xã Tân Ân, thị trấn Rạch Gôc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h30 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Một phần  xã Tân Ân Tây, toàn bộ xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 13h30 đến 13h40.

Khu vực mất điện: Một phần xã Viên An Đông, toàn bộ xã Tân Ân Tây, xã Tam Giang Tây, xã Tân Ân, thị trấn Rạch Gôc, huyện Ngọc Hiển.

6. Thứ Bảy, ngày 03/10/2020

- Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, huyện Thới Bình.

- Từ 11h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, huyện Thới Bình.

- Từ 08h30 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 18, 19, 20, xã Nguyễn Phích, một phần Ấp 13, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Thuộc, kinh Tập Đoàn 1, kinh Tập Đoàn 3, ấp Tân Thời, ấp Tân Dân, ấp Tân Hiệp, Ấp 6, xã An Xuyên, TP.Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Thuộc, xã An Xuyên, một phần Ấp 5, xã Tân Thành, TP.Cà Mau.

7. Chủ Nhật, ngày 04/10/2020

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...