Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 16:39 | 01/09/2020

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 07/09/2020 đến 13/09/2020

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1 . Thứ Hai, ngày 07/9/2020

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Bình Định, Ấp 5 và một phấn Ấp 2, 4, xã Tân Thành, TP.Cà Mau.

2. Thứ Ba, ngày 08/9/2020

- Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Đường cao Thắng, (khu Tập Thể Cơ Khí), Khóm 7, Phường 8, TP.Cà Mau.

- Từ 10h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Đường Huỳnh Thúc Kháng,  Khóm 8, Phường 7, TP.Cà Mau.

- Từ 14h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Đường Phạm Hồng Thám (từ ngã 3 Chùa phật tổ đến đường Lý Thái Tôn), Phường 4, TP.Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 10, 11, xã Khánh An, huyện U Minh.

- Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Xã Trần Phán và xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi.

3. Thứ Tư, ngày 09/9/2020

- Từ 08h00 đến 08h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Duyên Hải, xã Tân Ân Tây, ấp Tam Hiệp, ấp Rạch Gốc B, ấp Rạch Lùm, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 16h30 đến 17h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Duyên Hải, xã Tân Ân Tây, ấp Tam Hiệp, ấp Rạch Gốc B, ấp Rạch Lùm, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Đường Huỳnh Phi Hùng, một phần đường Đỗ Thừa Luông, Khóm 5, Phường 1, đường Tạ Uyên, khu Dân cư Minh Thắng, đường Kinh Củi, Khóm 5, hẻm Hoài Thu, Khóm 3, Phường 9, TP.Cà Mau.

4. Thứ Năm, ngày 10/9/2020

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Đường Lê Hồng Phong, Khóm 7, Phường 8, TP.Cà Mau.

- Từ 10h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Ấp Ông Quyền, ấp Bà Thanh, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

5. Thứ Sáu, ngày 11/9/2020

- Từ 08h00 đến 09h00.

Khu vực mất điện: Đường Lý Thường Kiệt (từ Ngân hàng Công thương đến đường Quang Trung), Phường 5, 7, TP.Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Kinh Cũ, Khóm 6, Phường 8, TP.Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Ấp Bình Định, Ấp 5 và một phấn Ấp 2, 4, xã Tân Thành, TP.Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ Cty DV Thủy sản, Khóm 7, Phường 8, TP.Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Đường Quang Trung (từ Cầu Mới đến Cầu Cũ), Phường 5, TP.Cà Mau.

- Từ 10h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Đường Quang Trung (từ Cầu Cũ đến Cty Cấp nước Cà Mau), Phường 5, TP.Cà Mau.

- Từ 11h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Đường Hùng Vương (từ ngã tư Bùi Thị Trường đến đường Chung Thành Châu),  đường Bông Văn Dĩa, Phường 5, TP.Cà Mau.

- Từ 11h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 2, xã Tắc Vân, TP.Cà Mau.

- Từ 12h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Đường Quang Trung (từ Cty Cấp nước đến ngã ba Bùi Thị Trường), Phường 5, TP.Cà Mau.

- Từ 13h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Đường Quang Trung (từ ngã ba đường Huỳnh Ngọc Điệp đến Bến Cát Phường 5), đường Hùng Vương (từ đường Chung Thành Châu đến đường Huỳnh Ngọc Điệp ), Phường 5, TP.Cà Mau.

- Từ 14h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Đường Ngô Gia Tự, Nguyễn Việt Khái, Nguyễn Thái Bình, Huỳnh Ngọc Điệp, Nguyễn Du (từ ngã tư Trần Hưng Đạo đến ngã ba Quang Trung), một phần đường Trần Quang Khải, Trần Bình Trọng, Phường 5,  TP.Cà Mau.

- Từ 09h30 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Thành Mới, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

- Từ 10h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Xẻo Ngay, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

6. Thứ Bảy, ngày 12/9/2020

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Đường Kinh Sông Cữu, Khóm 4, phường Tân Xuyên, nội bộ Cty CP CBTSXK Tắc Vân, nội bộ tập thể Đông lạnh Cty CP CBTSXK Tắc Vân, nội bộ XN CBTS- Cty CP CBTSXK Tắc Vân, ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP.Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 6, 7, 8, 9, xã Khánh An huyện U Minh.

- Từ 08h30 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 5, 6, 7, xã Khánh Hội, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ xã Khánh Bình huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Kinh Xã Thạch, xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ xã Phú Thuận và một phần xã Việt Thắng, xã Tân Hưng Tây, xã Phú Tân, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

7. Chủ Nhật, ngày 13/9/2020

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Kinh Số 2, Hào Say, Cây Ổi, xã Khánh Lộc, một phần ấp Kinh Ngang, xã khánh hương, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...