Năng lượng tái tạo

Điện mặt trời mái nhà

Đăng bởi | 15:06 | 26/08/2020

Thông tin về việc thực hiện đấu nối, giải tỏa công suất điện mặt trời mái nhà.

7088 BCT

6948 EVN

Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg

Thông tư số 18/2020/TT-BCT

Quy trình về trình tự, thủ tục đăng ký thỏa thuận đấu nối, điều kiện thỏa thuận đấu nối hệ thống điện mặt trời mái nhà

Văn bản số 3725/EVN-KD ngày 01/6/2020

Văn bản số 1532/EVNKD ngày 27/3/2020

Văn bản số 5644/EVN SPC-KT ngày 07/7/2020)

PL-huong_dan_DMTMN_2020


TIN LIÊN QUAN

(15:06 - 26/08/2020)

Thông tin về việc thực hiện đấu nối, giải tỏa công suất điện mặt trời mái nhà.