Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 08:42 | 26/08/2020

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 31/08/2020 đến 06/09/2020

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1 . Thứ Hai, ngày 31/8/2020

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường An Dương Vương (từ ngã tư Hùng Vương đến cuối Hẻm 8 đường Quang Trung), Phường 7, TP.Cà Mau.

- Từ 12h00 đến 16h30.

Khu vực mất điện: Đường Phan Bội Châu (từ nhà khách Quốc Việt đến Chợ Bách hóa), đường Nguyễn Thái Học, khu Chợ Nông sản, Phường 7, TP.Cà Mau.

2. Thứ Ba, ngày 01/9/2020

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Rạch Rập và hẻm Y Tế, Phường 8, một phần đường Trương Phùng Xuân, Khóm 2, Phường 8, TP.Cà Mau.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Đường Ven, xã Rạch Chèo, một phần ấp Cái Bát, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Ấp Bình Định, Ấp 5 và một phần Ấp 2, 4, xã Tân Thành, TP.Cà Mau

3. Thứ Năm, ngày 03/9/2020

- Từ 06h30 đến 06h40.

Khu vực mất điện: Ấp Nam Nghĩa, ấp Bà Thanh, ấp Đường Kéo, ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, một phần xã Tam Giang Tây, ấp Tam Hiệp, khóm 8, khóm 7, thị trấn Rạch Gốc, toàn bộ xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 06h40 đến 06h50.

Khu vực mất điện: Ấp Tam Hiệp, ấp Đường Đào, ấp Kinh Đào, Khóm 1, 3, 4, 6, 7, 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Ấp Nam Nghĩa, ấp Bà Thanh, ấp Đường Kéo, ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, ấp Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 10h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Ấp Đường Kéo, Đường Đào, Dinh Củ, Bảo Vĩ, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 17h00 đến 17h10.

Khu vực mất điện: Ấp Tam Hiệp, ấp Đường Đào, ấp Kinh Đào, Khóm 1, 3, 4, 6, 7, 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 17h10 đến 17h20.

Khu vực mất điện: Ấp Nam Nghĩa, ấp Bà Thanh, ấp Đường Kéo, ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, một phần xã Tam Giang Tây, ấp Tam Hiệp, Khóm 7, 8, thị trấn Rạch Gốc, toàn bộ xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Cư Trinh, một phần khu LICOGI, Khóm 6, Phường 1, TP.Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Ấp Nhà Hội, Nhà Luận, Kinh 17, xã Tam Giang, toàn bộ xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn.

- Từ 08h30 đến 09h00.

Khu vực mất điện: Trạm Rạch Láng A, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

- Từ 10h30 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Trạm Cây Me Nhỏ, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

- Từ 11h30 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Trạm Cây Me Nhỏ 1, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

- Từ 13h00 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Ba Tiệm 1, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

4. Thứ Sáu, ngày 04/9/2020

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 4, xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần Kinh Xáng Phụng Hiệp Phường 4, Khóm 4, phường Tân Xuyên, ấp Tân Thuộc, Tân Hiệp, Tân Thời, Tân Dân, kinh Tập Đoàn 1, 3, Ấp 6, xã An Xuyên, TP.Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện:

+ Ấp Tân Thời, một phần ấp Tân Dân, kinh Tập Đoàn 1, 3, xã An Xuyên, TP.Cà Mau.

+ Xã Tân Tiến, xã Nguyễn Huân, ấp Tân An, xã Tân Đức và một phần ấp Tân Thành, xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi.

- Từ 10h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Ấp Xí Nghiệp, ấp Ba Nhất, ấp Cại Lá, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

5. Thứ Bảy, ngày 05/9/2020

- Từ 08h00 đến 09h00.

Khu vực mất điện: Đường Lê Hồng Phong (từ ngã ba Nguyễn Đình Chiểu đến Minh Phú), đường lộ Minh Phú, khu Đông lạnh Minh Phú, ấp Thạnh Điền, ấp Chánh, xã Lý Văn Lâm, một phần đường Nguyễn Tất Thành (từ ngã tư Nguyễn Đình Chiểu đến Cống Hội Đồng Nguyên), đường lộ Khóm 8, Phường 8,  TP.Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tắc Thủ, ấp Đường Đào, ấp Bào Nhàn, ấp Xóm Lá, ấp Cây Khô, ấp Cái Bát, ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

6. Chủ Nhật, ngày 06/9/2020

- Từ 07h00 đến 07h10.

Khu vực mất điện: Ấp Nam Nghĩa, ấp Bà Thanh, ấp Đường Kéo, ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, một phần xã Tam Giang Tây, ấp Tam Hiệp, Khóm 7, 8, thị trấn Rạch Gốc, toàn bộ xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 07h10 đến 07h20.

Khu vực mất điện: Ấp Tam Hiệp, ấp Đường Đào, ấp Kinh Đào, Khóm 1, 3, 4, 6, 7, 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Ấp Nam Nghĩa, ấp Bà Thanh, ấp Đường Kéo, ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, ấp Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 17h00 đến 17h10.

Khu vực mất điện: Ấp Tam Hiệp, ấp Đường Đào, ấp Kinh Đào, Khóm 1, 3, 4, 6, 7, 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 17h10 đến 17h20.

Khu vực mất điện: Ấp Nam Nghĩa, ấp Bà Thanh, ấp Đường Kéo, ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, một phần xã Tam Giang Tây, ấp Tam Hiệp, Khóm 7, 8, thị trấn Rạch Gốc, toàn bộ xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h30 đến 09h30.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Công Nghiệp, xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần khóm 9, thị trấn Trân Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...