Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 07:52 | 20/08/2020

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 24/08/2020 đến 30/08/2020

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1 . Thứ Hai, ngày 24/8/2020

- Từ 07h30 đến 07h40.

Khu vực mất điện: Ấp Nam Nghĩa, ấp Bà Thanh, ấp Đường Kéo, ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, một phần xã Tam Giang Tây, ấp Tam Hiệp, Khóm 7, 8, thị trấn Rạch Gốc, toàn bộ xã Tân Ân, ấp Tam Hiệp, ấp Đường Đào, ấp Kinh Đào, Khóm 1, 3, 4, 6, 7, 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Ấp Nam Nghĩa, ấp Bà Thanh, ấp Đường Kéo, ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, ấp Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 16h30 đến 16h40.

Khu vực mất điện: Ấp Nam Nghĩa, ấp Bà Thanh, ấp Đường Kéo, ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, một phần xã Tam Giang Tây, ấp Tam Hiệp, Khóm 7, 8, thị trấn Rạch Gốc, toàn bộ xã Tân Ân, ấp Tam Hiệp, ấp Đường Đào, ấp Kinh Đào, Khóm 1, 3, 4, 6, 7, 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Đường Củi, Khóm 5, Phường 9, một phần ấp Hòa Trung, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Lung Dừa, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau.

- Từ 10h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Đường Củi, Khóm 5, Phường 9, một phần ấp Hòa Nam, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau.

- Từ 12h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Hẻm Xưởng Dệt, Phường 4, TP.Cà Mau.

- Từ 14h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Quốc Lộ 63, Ấp 5, xã An Xuyên, TP.Cà Mau.

- Từ 08h30 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Một phần xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Lô I, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Kinh Năm Cùng, Ông Nghệ, Kinh Mới, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 12B, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

2. Thứ Ba, ngày 25/8/2020

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, 2, 3 xã Tắc Vân, TP.Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ Cty CBTS Thanh Đoàn và Cty DV Thủy sản, Khóm 7, Phường 8, TP.Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 01, một phần ấp An Phú, xã Khánh An, huyện U Minh.

- Từ 08h30 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 12, xã Khánh Lâm, một phần Ấp 10, 11, xã Khánh An, huyện U Minh.

- Từ 08h30 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Một phần xã Khánh Hưng, một phần xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Cơi Sáu, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 13h00 đến 16h30.

Khu vực mất điện: Một phần áp Chủ Mía, xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Đòn Dong, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

- Từ 08h30 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Thuận  Long, xã Tân Tiến, ấp Tân An, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h30 đến 15h30.

Khu vực mất điện: Xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h30 đến 16h30.

Khu vực mất điện: Một phần Hàng Vịnh, thị trấn Năm Căn, một phấn ấp Xóm Lớn Ngoài, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn.

- Từ 09h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 10h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Ấp Voi Vàm, ấp Chợ Thủ A, ấp Chợ Thủ B, ấp Dinh Củ, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 10h30 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tam Hiệp, một phần Khóm 4, 6, 7, 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 13h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Rạch Gốc B, ấp Tam Hiệp, huyện Ngọc Hiển.

3. Thứ Tư, ngày 26/8/2020

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Bát, xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h30 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Thành Mới, xã Rạch Chèo, một phần kênh Đường Cày, kênh Đứng, ấp Cái Nước Biển, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Bào Thùng, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, 3, xã Tắc Vân, TP.Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Duyên Hải, ấpTân Tiến, ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 13h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Duyên Hải, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

4. Thứ Năm, ngày 27/8/2020

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 3, 4, xã Hàng Vịnh, toàn bộ xã Hiệp Tùng, Tam Giang, Tam Giang Đông, huyện Năm Căn.

- Từ 08h30 đến 12h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Đôi, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

- Từ 08h30 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 5, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

- Từ 09h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Dinh Hạn, ấp Nhà Diệu, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 10h30 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Rạch Gốc, ấp Nhà Diệu, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 11h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Rạch Gốc, ấp Ô Rô, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, thị trấn Sông Đốc, một phần ấp Mũi Tràm B, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

5. Thứ Sáu, ngày 28/8/2020

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Xã Tân Trung, một phần ấp Tân Điền, xã Tân Duyệt, ấp Nhị Nguyện, xã Trần Phán, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Đồng Giác, Xóm Tắc, Thuận Phước, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Phạm Kiệt, xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Xóm Chùa, ấp Cái Ngang, xã Hòa Thành, ấp Cái Nai Nhỏ, xã Hòa Tân, ấp Cái Rô, xã Định Bình, TP.Cà Mau.

6. Thứ Bảy, ngày 29/8/2020

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Đường Hải Thượng Lãng Ông (đoạn Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, đường Kinh Xáng Bạc Liêu từ Bệnh viện đến Cống Đôi), Khóm 6, Phường 6, TP.Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần khu Dân cư Minh Thắng, Khóm 5, Phường 9, TP.Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Cái Rô, ấp Cái Ngang, ấp Ba Dinh, ấp Bình Thành,  xã Định Bình, TP.Cà Mau.

- Từ 08h30 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Ấp 3, 4, xã Tân Thành, Khóm 4, 5, phường Tân Thành, một phần Khóm 9, Phường 6, TP.Cà Mau.

- Từ 13h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu, Khóm 6, 8, Phường 6, TP.Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, xã Khánh An, huyện U Minh.

+ Một phần ấp Thị Kẹo, xã Phong Điền, một phần ấp Vồ Dơi, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Dớn, Mũi Tràm B, Mủi Tràm C, ấp 5, Xã Khánh Bình Tây Bắc, một phần Khóm 5, thị trấn Sông Đốc, một phần xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h30 đến 12h30.

Khu vực mất điện: Một phần xã Viên An Đông, toàn  bộ xã Viên An và xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h30 đến 16h30.

Khu vực mất điện:

+ Một phần xã Viên An Đông, toàn bộ xã Viên An, Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

+ Một phần Khóm Sa Phô, toàn bộ xã Lâm Hải, huyện Năm Căn.

- Từ 08h30 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Xã Tân Trung, một phần ấp Tân Điền, xã Tân Duyệt, ấp Nhị Nguyện, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Xã Quách Phẩm và một phần xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi.

7. Chủ Nhật, ngày 30/8/2020

- Từ 07h30 đến 07h40.

Khu vực mất điện: Ấp Nam Nghĩa, ấp Bà Thanh, ấp Đường Kéo, ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, một phần xã Tam Giang Tây, ấp Tam Hiệp, Khóm 7, 8, thị trấn Rạch Gốc, toàn bộ xã Tân Ân, ấp Tam Hiệp, ấp Đường Đào, ấp Kinh Đào, Khóm 1, 3, 4, 6, 7, 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Ấp Nam Nghĩa, ấp Bà Thanh, ấp Đường Kéo, ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, ấp Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 16h30 đến 16h40.

Khu vực mất điện: Ấp Nam Nghĩa, ấp Bà Thanh, ấp Đường Kéo, ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, một phần xã Tam Giang Tây, ấp Tam Hiệp, Khóm 7, 8, thị trấn Rạch Gốc, toàn bộ xã Tân Ân, ấp Tam Hiệp, ấp Đường Đào, ấp Kinh Đào, Khóm 1, 3, 4, 6, 7, 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện:  Một phần xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Bằng, kinh Chủ Ến, xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...