Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 15:43 | 11/08/2020

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 17/08/2020 đến 23/08/2020

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1 . Thứ Hai, ngày 17/8/2020

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Nhà Hội, xã Tam Giang, huyện Năm Căn.

- Từ 12h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Trảng Lớn, xã Tam Giang, huyện Năm Căn.

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Đường Ninh Bình khu đô thị Hoàng Tâm, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 3, 5 xã Khánh An, Ấp 6, 7, 8, 9, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 2, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

2. Thứ Ba, ngày 18/8/2020

- Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Xã Trí Phải, xã Trí Lực (trừ một phần ấp 7, 8), xã Tân Phú (trừ ấp Giao Khẩu, ấp Đầu Nai), Ấp 2, 3, 4, 5, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, 2 xã Trí Phải, xã Tân Phú (trừ ấp Giao Khẩu, ấp Đầu Nai), huyện Thới Bình.

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Lê Đức Thọ,  Khu B Khóm 4, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ Cty CP BVĐK Hoàn Mỹ Minh Hải, Phường 7, một phần đường An Dương Vương (từ ngã tư Hùng Vương đến cuối hẻm 8 đường Quang Trung), TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Ấp Nam Nghĩa, ấp Bà Thanh, ấp Đường Kéo, ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, ấp Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 10h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Ấp Bà Thanh, ấp Nam Nghĩa, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h30 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Xã Quách Phẩm và 1 phần xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h30 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Ấp Xóm Dừa, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Thành, Tân Trung xã Tân Duyệt và một phần ấp Ngã Bát, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Giáp Nước, xã Phú Thuận, một phần xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Lung Tràm 5, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

- Từ 13h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Lung Tràm, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

- Từ 08h30 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Lung Đước, xã Tam Giang, một phần ấp Trường Đức, Ông Ngươn, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 12, thị trấn Sông Đốc, một phần ấp Tân Lập, xã Phong Lạc, một phần ấp Sào Lưới B, (Đội 10-3), xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

3. Thứ Tư, ngày 19/8/2020

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Xã Tân Lộc (trừ một phần Ấp 7, 8), xã Tân Lộc Đông, xã Tân Lộc Bắc, ấp Giao Khẩu, ấp Đầu Nai, xã Tân Phú, Ấp 1, 11 xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Tắc Thủ, ấp Bào Nhàn, ấp Xóm Lá, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

+ Kinh Cái Tràm, Khóm 5, phường Tân Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Xóm Giữa, xã Phong Lạc, một phần Khóm 11, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 10h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h30 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 15, 16, xã Nguyễn Phích, Ấp 4, xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

- Từ 08h30 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 5, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

4. Thứ Năm, ngày 20/8/2020

- Từ 08h00 đến 08h30.

Khu vực mất điện: Khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời, xã Phong Lạc, một phần xã Phong Điền, Huyện Trần văn Thời.

- Từ 08h30 đến 16h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Rạch Lùn B, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, thị trấn Sông Đốc, một phần ấp Mũi Tràm, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h30 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Nà Chim, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn.

- Từ 10h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Nam Nghĩa, ấp Ông Quyền, ấp Bà Thanh xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

5. Thứ Sáu, ngày 21/8/2020

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Đường Nguyễn Trãi (từ Hẻm Hoài Thu đến đường Số 11hẻm Đài Truyền hình), Phường 9, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Đường Phan Bội Châu (từ nhà khách Quốc Việt đến Chợ Bách hóa), đường Nguyễn Thái Học, khu Chợ Nông sản Phường 7, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, xã Tắc Vân, Ấp 2, 4, 5, ấp Bình Định, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Thăm trơi, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

+ Ấp Nam Nghĩa, ấp Bà Thanh, ấp Đường Kéo, ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, ấp Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h00 đến13h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Viên An Đông, toàn bộ xã Viên An và xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h30 đến 09h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Kinh Đứng 2, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

- Từ 08h30 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Xả Chiếu, xã Phú Thuận, một phần kênh Cây Gừa, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

- Từ 11h30 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Ngang, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

- Từ 14h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Đứng, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

6. Thứ Bảy, ngày 22/8/2020

- Từ 06h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện:

+ Toàn bộ huyện U Minh.

+ Một phần ấp Vồ Dơi, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Hòn Bắc, xã Khánh Bình Tây, một phần ấp Đất Biển, xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 07h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ xã Lương Thế Trân, Thạnh Phú và một phần xã Phú Hưng, huyện Cái Nước.

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Đường Thoại Ngọc Hầu, một phần đường Bà Triệu, Phường 5, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Khu Dân cư Sao Mai, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, một phần Khóm 8, Phường 8, TP. Cà Mau.

+ Xã Lương Thế Trân, xã Thạnh Phú và một phần xã Phú Hưng, huyện Cái Nước.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Xóm Sở, Ấp 1, 2, ấp Cây Khô, ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị Kỷ, một phần xã Thới, xã Biển Bạch Đông, xã Tân Bằng, xã Biển Bạch, Ấp 7, 8 xã Trí Lực, huyện Thới Bình. (Mất điện từ Cái Tàu về Biển Bạch).

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Năm Nhung, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

- Từ 08h30 đến 15h30.

Khu vực mất điện: Khóm 1, Khóm 4, Khóm 6 và một phần Khóm 2, thị trấn Đầm Dơi, xã Tân Duyệt, Ngọc Chánh, Thanh Tùng và xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi.

7. Chủ Nhật, ngày 23/8/2020

- Từ 07h30 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Tất Thành, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Đường Ninh Bình, khu đô thị Hoàng Tâm, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Rạch Nhum, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...