Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 14:36 | 05/08/2020

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 10/08/2020 đến 16/08/2020

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1. Thứ Ba, ngày 11/8/2020

- Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Ấp Bùng Binh 2, xã Hòa Tân, ấp Tân Hóa, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Hẻm Y tế Phường 8, đường Trương Phùng Xuân (từ ngã ba đường Nguyễn Trung Trực đến đường Rạch Rập), Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Đường Lê Hồng Phong, hẻm tập thề CaMiMex, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Xã Trần Phán và xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ xã Lâm Hải, một phần ấp trại Lưới A, Phòng Hộ, Tắc 5 Căn A, Xóm Mới, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

- Từ 08h30 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần khóm Hàng Vịnh, thị trấn Năm Căn, một phần ấp Xóm Lớn Trong, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp 1, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp ấp Bà Thanh, xã Tân Ân Tây, ấp Kinh Ranh, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

2. Thứ Tư, ngày 12/8/2020

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Ngang, ấp Bình Thành, xã Định Bình, đường Phan Ngọc Hiển (từ ngã tư đường Nguyễn Trãi đến quãng trường Trung tâm Hội nghị), Phường 9, TP. Cà Mau.

- Từ 08h30 đến 09h30.

Khu vực mất điện: Đường Hùng Vương (từ Nguyễn Kim đến đường số 11), một phần Khóm 4, Phường 7, TP. Cà Mau.

- Từ 10h00 đến 10h30.

Khu vực mất điện: Đường Nguyễn Đình Chiễu (từ ngã tư đường Nguyễn Tất Thành đến trạm 110kV Cà Mau), Khóm 8, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 11h00 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Đường Bùi Thị Trường (từ ngã 3 đường Quang Trung đến ngã 4 đường Trần Hưng Đạo), Phường 5, TP. Cà Mau.

- Từ 12h00 đến 12h30.

Khu vực mất điện: Đường Nguyễn Ngọc Sanh (từ ngã 3 đường Phan Ngọc Hiển đến ngã 4 đường Bùi Thị Trường), Phường 5, TP. Cà Mau.

- Từ 13h00 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Đường Trần Văn Thời (từ ngã 4 đường Nguyễn Ngọc Sanh đến ngã 4 Đường 3/2), Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 14h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Đường Phan Ngọc Hiển, đường Lý Thường Kiệt (từ Nhà Thờ đến hẻm 221), Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Ấp Nam Nghĩa, ấp Bà Thanh, ấp Đường Kéo, ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, ấp Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, ấp Đường Kéo, ấp Đường dây, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Cầu Sắt, xã Phú Thuận, toàn bộ trạm Bà Ký 2, trạm Bà Ký 2A, xã Phú Thuận,huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp 7B, xã Hiệp Tùng, một phần ấp Chống Mỹ, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Tám, ấp Thời Hưng, xã Khánh Bình Tây, một phần Khóm 9, Khóm 10, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

3. Thứ Năm, ngày 13/8/2020

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Trương Phùng Xuân, Khóm 4, Phường 8, một phần Kinh Củ, Khóm 6, Phường 8, một phần Ấp 5, 8, 3, 4, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

- Từ 08h30 đến 09h00.

Khu vực mất điện: Đường Huỳnh Thúc (từ bến đò Phường 7 đến ngã 3 đường Hải THượng Lãng Ông), Phường 7, TP. Cà Mau.

- Từ 09h30 đến 10h30.

Khu vực mất điện: Đường Lý Thường Kiệt, Khóm 3, Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 11h00 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Đường Lý Thường Kiệt (từ UBND phường 6 đến hẻm Bảng nước ngọt), Khóm 4, Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 11h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 3, 4, kinh Cái Cùng, kinh Bào Thúi, Ấp 6, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

- Từ 12h00 đến 12h30.

Khu vực mất điện: Đường Lý Thường Kiệt (từ sân Bay Cà Mau đến DNTN Song Ngọc), Khóm 5, Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 13h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Đường Lý Thường Kiệt (từ Bến Xe đến sân Bay Cà Mau), Khóm 5, Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 14h00 đến 16h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp kinh Cả Giữa, Khóm 2, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Bù Mắc, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

- Từ 08h30 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Lung Tra, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Ông Chiến, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Ông Chiến 3, trạm Ông Chiến 3A, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

- Từ 11h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Thanh Đạm, xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

- Từ 08h30 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 12, xã Khánh An, huyện U Minh.

- Từ 09h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Hồng, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Sào Lưới, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Khánh Hưng A, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h30 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Trung, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 10h30 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Trung, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 13h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Trung, ấp Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

4. Thứ Sáu, ngày 14/8/2020

- Từ 08h00 đến 08h30.

Khu vực mất điện: Đường Hùng Vương (từ ngã 4 đường Phan Ngọc Hiển đến ngã 4 đường Bùi Thị Trường), Phường 5, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 2, xã Tắc Vân, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Đường Bùi Thị Trường (từ ngã 4 đường Hùng Vương đến ngã 4 đường Trần Hưng Đạo), đường Trần Hưng Đạo (từ Coopmart đến ngã 4 Bùi Thị Trường), Phường 5, TP. Cà Mau.

- Từ 10h30 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Đường Bùi Thị Trường (từ ngã 4 đường Hùng Vương đến ngã 4 đường Trần Hưng Đạo), đường Trần Hưng Đạo (từ ngã 4 Phan Ngọc Hiển đến ngã 4 Bùi Thị Trường), đường Bùi Thị Trường (từ ngã 4 Trần Hưng Đạo đến ngã 4 Nguyễn Ngọc Sanh), Phường 5, TP. Cà Mau.

- Từ 12h00 đến 12h30.

Khu vực mất điện: Đường Hẻm Nguyễn Văn Trỗi, Khóm 6, Phường 5, TP. Cà Mau.

- Từ 13h00 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Một phần đường Trần Hưng Đạo, Tô Hiến Thành, Phạm Ngũ Lão, Mạc Đỉnh Chi, Phường 5, TP. Cà Mau.

- Từ 13h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần đường Trần Hưng Đạo (từ ngã 4 Tô Hiến Thành đến ngã 4 đường Danh Thị Tươi), Phường 5, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Hải, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Khánh Bình Đông và Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 3, Khóm 9 thị trấn Sông Đốc, một phần Ấp 3, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h30 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 13,14, xã Khánh An, huyện U Minh.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Ấp Trung cang, Bờ Đạp, Nhị Nguyệt, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Ấp Xẻo Ngay, Xưởng Tiện, Cây Phước, Láng Tròn, Biện Nhạn, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Hoảng, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 13h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Xẻo Lá, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 14h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Rạch Thọ, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

5. Thứ Bảy, ngày 15/8/2020

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp Đường Đào, ấp Cây Khô, ấp Cái Bát, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Phong, Tân Phong B, Tân Phong A, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 10h30.

Khu vực mất điện: Nội bộ Trung tâm Bảo trợ Xã hội, ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Lộ Thạnh Điền, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Ấp Nam Nghĩa, ấp Bà Thanh, ấp Đường Kéo, ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, ấp Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h30 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 2, 3, 5, 6, xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Bào Thùng, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Cơi Năm, Cơi 6, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

6. Chủ Nhật, ngày 16/8/2020

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Khóm 2, 3, 5, thị Trấn Đầm Dơi, xã Tân Tiến, Nguyễn Huân và một phần xã Tạ An Khương Nam, Tân Đức, Tân Thuận, Tân Dân, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 7, thị trấn Sông Đốc, xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...