Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa điện

Đăng bởi | 13:31 | 16/07/2020

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 20/07/2020 đến 26/07/2020

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1 . Thứ Hai, ngày 20/7/2020

- Từ 08h30 đến 09h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Lâm Thành Mậu, Khóm 4, Phường 4, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Tân Lập, ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

+ Ấp Mương Điều, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi.

- Từ 13h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Mỹ Phú, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi.

2. Thứ Ba, ngày 21/7/2020

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp Huỳnh Nuôi (Kinh 6 Rừng), xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

- Từ 10h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Kinh Út Bảo, ấp Cái Sắn Ngọn, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

- Từ 09h00 đến 14h00.

             Khu vực mất điện: Một phần xã Khánh Bình, Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

3. Thứ Tư, ngày 22/7/2020

- Từ 08h00 đến 08h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Lung Tra 5, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

- Từ 08h45 đến 09h15.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Kinh Ngang 2, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 09h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Chữ T1, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

- Từ 09h30 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Kinh Ngang 6, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

- Từ 09h40 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Chữ T3, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

- Từ 10h15 đến 11h15.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Kinh Ngang 5, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

- Từ 11h00 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Chữ T4, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

- Từ 11h40 đến 12h10.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Kinh Ba, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

- Từ 12h30 đến 12h50.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Chàng Bè 3, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

- Từ 13h00 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Kinh Bảy, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

- Từ 13h30 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Mười Hổ 1, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

- Từ 14h00 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Bảy Háp 3, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh 9 Diên, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, một phần đường Lý Văn Lâm, Phường 1, nội bộ Phân xưởng Cơ khí Cty công trình đô thị, Phường 9, TP. Cà Mau.

- Từ 13h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, ấp Tân Thuộc, xã An Xuyên, một phần Khóm 4, phường Tân Thành , một phần Ấp 1, xã Tắc Vân, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp Cây Khô, ấp Cái Bát, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

- Từ 10h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

- Từ 09h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Ấp Kênh Chuối, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi.

4. Thứ Năm, ngày 23/7/2020

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Xóm Lung, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Đường Quãng Lộ Phụng Hiệp (từ Cầu Cái Nhúc đến Khu TDTT Hải Thủy), phường Tân Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 11h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Xóm Lung, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp 7, Kinh Bào Mướp, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

- Từ 10h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp 5, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Kênh Vườn Xoài, Vườn Giữa, Tạm Cấp, xã Khánh Bình Đông, một phần xã Khánh Lộc, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

5. Thứ Sáu, ngày 24/7/2020

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Đường Huỳnh Phi Hùng, một phần đường Đỗ Thừa Luông, Khóm 5, Phường 1, đường Tạ Uyên, khu Dân cư Minh Thắng, đường Kinh Củi, Khóm 5, hẻm Hoài Thu, Khóm 3, Phường 9, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 2, xã Khánh Lâm, Ấp 14, 15, 16, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Thứ Vải, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

+ Kinh 6, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình.

- Từ 10h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 3, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

- Từ 08h30 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ xã Lâm Hải, ấp trại Lưới A, Phòng Hộ, Tắc 5 Căn A, Xóm Mới, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

- Từ 09h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Rạch Thọ, toàn bộ ấp Rạch Tàu, Rạch Tàu Đông, Rạch Tàu Tây, Kinh Đào, kinh Đào Tây, Lạch Vàm, ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Khóm 1, Khóm 8, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Đức, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 15h30.

Khu vực mất điện: Ấp Nam Chánh, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi.

- Từ 11h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Đức, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

6. Thứ Bảy, ngày 25/7/2020

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, 2, xã Khánh Hội, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, xã Khánh An, huyện U Minh.

+ Một phần ấp Vồ Dơi, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h30 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Sáu Hậu, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

- Từ 08h30 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Lê Hồng Phong, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, kinh Lung Mên, Kinh Cùng, ấp Cái Ngang, ấp Xóm Chùa, ấp Bùng Binh, ấp Tân Hóa, Tân Hóa A, ấp Tân Phong, ấp Hòa Trung, xã Hòa Thành, kinh Bảy Mén, Khóm 8, Phường 6, một phần xã Hòa Thành, ấp Cái Nai, Xóm Chùa, ấp Bùng Binh 1, 2, ấp Hòa Đông, một phần ấp Cái Su, xã Hòa Tân, xã Định Bình, đường Lý Thường Kiệt, Kinh Xáng Bạc Liêu (từ DNTN Thanh Nhàn đến Bưu Điện Tắc Vân), Ấp 1, xã Tắc Vân, Ấp 2, 3, 4, 5, ấp Bình Định, xã Tân Thành, Khóm 4, 5, phường Tân Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Hiệp, xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi.

- Từ 10h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Dương Thị Cẩm Vân, Khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi.

7. Chủ Nhật, ngày 26/7/2020

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Khóm 2, Khóm 9, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 11h30 đến 16h30.

Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Hưng Đông, Trần Thới, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:45 - 23/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/11/2021 ĐẾN 05/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:59 - 12/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/11/2021 ĐẾN 21/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:41 - 02/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/11/2021 ĐẾN 07/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:55 - 20/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN 31/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:49 - 15/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 16/10/2021 ĐẾN 24/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:13 - 30/09/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 03/10/2021 ĐẾN 10/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:55 - 17/09/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 20/09/2021 ĐẾN 26/09/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của thành phố Cà Mau, thực...

(16:28 - 18/08/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 23/08/2021 đến 29/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...

(14:56 - 10/08/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 16/08/2021 đến 22/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...

(09:00 - 27/07/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 02/08/2021 đến 08/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...