Tin tức & hoạt động

Tin tức & hoạt động

Đăng bởi | 15:35 | 15/07/2020

Điện lực thành phố Cà Mau triển khai giai đoạn 02 thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Cà Mau, Điện lực TP Cà Mau luôn phấn đấu không ngừng nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của khách hàng sử dụng điện.

Để phản ánh kết quả thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Kế hoạch số 3288/KH-PCCM của Công ty Điện lực Cà Mau về việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Theo đó, Điện lực TP Cà Mau phổ biến các nội dung thông tin, tuyên truyền các sản phẩm, dịch vụ và quy trình, thủ tục thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong giai đoạn 01 Điện lực TP Cà Mau đã tiếp cận và triển khai, tuyên truyền đến các khách hàng sử dụng điện tại 02 khu vực quản lý điện là Phường 2 & Phường 5 nhằm tuyên truyền đến khách hàng để khách hàng nắm rõ chủ trương chung của UBND tỉnh Cà Mau, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện Miền Nam để thực hiện tốt kế hoạch được giao và tiến tới đa dạng hóa phương thức thanh toán, giúp khách hàng dễ tiếp cận, dễ thanh toán tiện lợi. Trên cơ sở đó Điện lực TP Cà Mau đã tiếp cận và triển khai việc thanh toán không dùng tiền mặt cho 8.600 khách hàng trong giai đoạn 01 thông qua việc: Tuyên truyền tại các Phường, phát tời rơi, băng rôn, cài đặt các App Chăm sóc khác hàng EVNSPC, Zalo….đồng thời kết hợp Cổng dịch vụ về điện qua App. Đồng thời kết hợp quảng bá Cổng dịch vụ công Quốc Gia, Tổng đài Chăm sóc khác hàng 19001006 – 19009000 và trang web(evnspc.vn).

 

 

CNVC Điện lực TP Cà Mau tuyên truyền, phát tờ rơi thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 02 năm 2020
 

Trên cơ sở thành công việc thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 01 bước vào giai đoạn 02 Điện lực TP Cà Mau đã lập kế hoạch chi tiết, có đánh giá, rà soát ,khắc phục những hạn chế khi riển khai trong giai đoạn 01 để làm tiền đề nhằm mở rộng triển khai trên địa bàn còn lại của thành phố Cà Mau

Giai đoạn 02 Điện lực TP Cà Mau sẽ triển khai việc thanh toán không dùng tiền mặt tại các Phường như: Phường 4, Phường 7 (Tháng 07/2020), Phường 1, Phường 6 (Tháng 08/2020), Phường 9 (Tháng 10/2020), Phường 8 (Tháng 11/2020) với tổng số 30.933 khách hàng kết hợp tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức đa dạng với sự phối hợp của các cơ quan trên địa bàn…. và các Ngân hàng như: Dịch vụ trích nợ tự động, internet banking, mobile banking…các tổ chức trung gian thanh toán như: Ecpay, Momo, Payoo, Viettel Play, VNPT Play, Airplay…..

    Với quyết tâm trên hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Công ty Điện lực Cà Mau giao thực hiện trong năm 2020. Điện lực TP Cà Mau sẽ phấn đấu hoàn thành tốt không những chỉ tiêu việc không dùng tiền mặt tại nhà khách hàng củng như hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 để luôn là lá cờ tiên phong, là đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh của Khối Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Cà Mau./.                             

Đặng Huỳnh Long & Trần Việt Nguyên – PC Cà Mau


TIN LIÊN QUAN

(14:20 - 24/11/2023)

KHÁNH THÀNH KHU THIẾT CHẾ THỂ THAO PHỤC VỤ NGƯỜI LAO ĐỘNG

(07:57 - 22/11/2023)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Vật tư thiết bị thanh lý đợt 1 năm 2023

(17:03 - 17/11/2023)

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá TSCĐ, CCDC và VTTB thanh lý đợt 2 năm 2023 của Công ty Điện lực Cà Mau

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Luật...

(14:32 - 16/11/2023)

GIẢI PHÁP THI CÔNG BỌC DÂY TRUNG THẾ CẤP ĐIỆN ÁP 22 KV

(14:14 - 15/11/2023)

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng lao động năm 2023 của Công ty Điện lực Cà Mau

Căn cứ Quyết định số 2631/QĐ-EVNSPC ngày 08 tháng 11 năm 2023 của Tổng công ty...

(14:08 - 10/11/2023)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Thông báo số: 3263/TB-PCCM ngày 16/10/2023 của Công ty Điện lực...

(08:16 - 08/11/2023)

Đảm bảo công tác cung ứng Vật tư thiết bị kịp thời, đạt chất lượng và đúng tiến độ cho các công tác sửa chữa lớn, ĐTXD năm 2023.

(09:47 - 30/10/2023)

Công tác bảo quản, quản lý vật tư thiết bị tại Kho Công ty Điện lực Cà Mau

(16:31 - 16/10/2023)

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vật tư thiết bị thanh lý đợt 1 năm 2023 của Công ty Điện lực Cà Mau

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Luật...

(14:47 - 16/10/2023)

PCCM –Tham dự tuyên truyền, trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhân dịp ngày toàn dân PCCC năm 2023.