Tin tức & hoạt động

Đảng và đoàn thể

Đăng bởi | 14:41 | 29/06/2020

Chi bộ Điện lực Phú Tân - Tổ chức thành công Đại hội Đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong không khí háo hức của tháng 5 với những sự kiện lớn diễn ra, vừa qua Chi bộ Điện lực Phú Tân tổ chức thành công Đại hội Đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với những thành tựu đổi mới vượt bậc. 
 

Trong nhiệm kỳ qua, cùng với chuyên môn, Chi bộ Điện lực Phú Tân - Công ty Điện lực Cà Mau đã đoàn kết phối hợp thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng viên lần thứ II nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Đó là đòn bẩy để làm tiền đề cho Đại hội Đảng viên lần này.

 

                                                              
                                                                 Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội 
 
       Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện, từ đó chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần này; Các Đại biểu xoáy vào những vấn đề chính như sau:

 


       - Về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính: Số hộ sử dụng điện trên địa bàn huyện là 24.866 hộ, chiếm 100% số hộ có điện trong huyện 24.866 hộ, tăng hơn số đầu nhiệm kỳ là 8.872 hộ, tăng bình quân hàng năm là 7,86%/năm; Sản lượng điện thương phẩm luôn duy trì mức cao (năm 2015 là 88.260.015 kWh, đến năm 2019 là 103.301.000 kWh), là đơn vị có tỷ trọng cao thứ năm của Công ty Điện lực Cà Mau. Doanh thu bán điện năm 2015 là 147,132 tỷ đồng thì đến năm 2019 đạt 187,856 tỷ đồng; Giá bán điện bình quân hàng năm đều vượt so kế hoạch giao (thực hiện năm 2015 là 1.667,03 đồng/kWh đến năm 2019 là 1.811,54 đồng/kWh); Tỷ lệ điện dùng để phân phối điện giảm rõ rệt (thực hiện năm 2015 là 9,5% đến năm 2019 là 5,9%); Thực hiện tiết kiệm điện hơn 13 triệu kWh vượt kế hoạch giao.

       - Về công tác xây dựng và phát triển đảng: Đại hội tập trung vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm, trọng tâm là công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn liền với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

       - Phương hướng mục tiêu của nhiệm kỳ mới: Tập trung xây dựng Chi bộ vững mạnh trên tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ; phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, của ngành trên các lĩnh vực. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, nâng cao vai trò năng lực lãnh đạo của Chi bộ trên mọi lĩnh vực. Ưu tiên lập kế hoạch phát triển lưới điện cho các xã nông thôn mới trong nhiệm kỳ tới đạt tiêu chí về điện. Phấn đấu hàng năm chi bộ được xếp loại hoành thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 100%, trong đó có 10 - 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục. Doanh thu tiền điện đạt 100%. Thực hiện tốt việc giảm tỷ lệ tổn thất điện năng theo từng năm. 

 

                                                     

                                                            Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội 


       Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 03 đồng chí; bầu Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thanh Hiếu - Bí thư Chi bộ , Giám đốc Điện lực Phú Tân tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025./. 

                                                                                                                                                                                       Trần Hữu Hải – PC Cà Mau 


TIN LIÊN QUAN

(13:37 - 03/10/2022)

ĐIỆN LỰC PHÚ TÂN VUI TẾT TRUNG THU NĂM 2022

(15:42 - 29/08/2022)

Đại hội Chi bộ Điện lực TP Cà Mau, nhiệm kỳ 2022-2025: Đoàn kết – Đổi mới – Dân chủ - Hiệu quả

Vừa qua, Chi bộ Điện lực Cà Mau tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 -...

(15:41 - 29/08/2022)

Chi bộ Khối Kỹ thuật tổ chức thành công Đại hội Đảng Viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025

(15:40 - 29/08/2022)

CHI BỘ ĐIỆN LỰC PHÚ TÂN TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

(15:40 - 29/08/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đảng lần thứ V, khóa XIII

(15:38 - 29/08/2022)

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG

(10:59 - 01/07/2022)

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/TW

(10:57 - 01/07/2022)

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Bí thư chi Bộ khối Kinh Doanh

(10:56 - 01/07/2022)

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU ĐỘ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22KV

(15:16 - 14/06/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau quán triệt học tập chuyên đề năm 2022 Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh