Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa điện

Đăng bởi | 08:11 | 24/06/2020

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 29/06/2020 đến 05/07/2020

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1 . Thứ Hai, ngày 29/6/2020

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Bà Ký, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Cầu Sắt, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

- Từ 11h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Kênh Ngang, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ xã Tân Hưng, ấp Bùng Binh, Vịnh Góc và một phần ấp Rau Dừa B, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h30 đến 09h30.

Khu vực mất điện: Ấp Gành Hào 1, Gành Hào 2, Cái Su, Hòa Đông, Bùng Binh 1, xã Hòa Tân, ấp Hòa Nam, ấp Tân Phong A, ấp Tân Phong B, ấp Tân Hóa, ấp Tân Hóa A, ấp Tân Phong, xã Hòa Thành, đường Huỳnh Thúc Kháng Khóm 7, 8, Phường 7, TP. Cà Mau.

- Từ 08h30 đến 10h30.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, xã Tắc Vân, TP. Cà Mau.

- Từ 11h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần Huỳnh Phi Hùng, Tuệ Tĩnh, một phần đường Đỗ Thừa Luông, khu Dân cư Phường 1, Phường 9,  TP. Cà Mau.

- Từ 13h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần khu Dân cư Minh Thắng, Phường 9, TP. Cà Mau.

- Từ 10h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Long A và một phần ấp Tân Long B, Tân Long C, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi.

- Từ 11h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Ấp Thuận Hòa, Thuận Lợi xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

2. Thứ Ba, ngày 30/6/2020

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ HNTCN Thái Minh Thức, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

- Từ 13h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Đường Đỗ Thừa Luông, Đỗ Thừa Tự, Nguyễn Thị Nho, Trần Văn Bảy, Huỳnh Tấn Phát, Nam Cao, Tuệ Tĩnh, Phường 1, TP. Cà Mau.

3. Thứ Tư, ngày 01/7/2020

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ Cty TNHH Hồng Sương, phường Tân Xuyên, đường Hùng Vương (từ ngã tư Phan Ngọc Hiển đến ngã tư Bùi Thị Trường), Khóm 4, Phường 5, TP. Cà Mau.

- Từ 11h30 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Đường Phạm Ngọc Thạch và một phần đường Bà Triệu (từ ngã tư Trần Hưng Đạo đến ngã tư Bà Triệu), Khóm 8, Phường 5, TP. Cà Mau.

- Từ 12h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ Cty CaMiMex, đường Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Cây Khô, ấp Cái Bát, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp 12A, 12B, Minh Hà A, Minh Hà B, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

4. Thứ Năm, ngày 02/7/2020

- Từ 08h00 đến 08h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Cái Chim, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 09h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Cây Gừa, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

- Từ 10h00 đến 10h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Xả Chiếu, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

- Từ10h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Lô 2-5, xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

- Từ12h00 đến 12h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Thanh Đạm 1, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

- Từ 13h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Lô 2-8, xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

- Từ 13h30 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Thứ Vải, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp 01 xã Khánh An huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Rạch Rập, hẻm Y tế, Phường 8 và một phần đường Trương Phùng Xuân, Khóm 2, Phường 8, ấp Hòa Đông, xã Hòa Tân, ấp Hòa Nam, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Bà Khuê, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h30 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, Khóm 3, ấp Đường Đào, ấp Kinh Đào, ấp Rạch Gốc B, thị trấn Rạch Gốc, một phần ấp Xưởng Tiện, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 13h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Bà Khuê, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h30 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Trung, Tân Thành, xã Tân Duyệt và một phần Khóm 1, thị Trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi.

5. Thứ Sáu, ngày 03/7/2020

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 10, 12, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Toàn bộ kinh 8, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình.

+ Kinh Bào Chứa, Khóm 9, Phường 6 và một phần ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

- Từ 10h30 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, Khóm 6, phường Tân Thành và Ấp 6, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Vàm Xáng, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

- Từ 10h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Ba Nhất, ấp Xí Nghiệp, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

6. Thứ Bảy, ngày 04/7/2020

- Từ 08h00 đến 08h10.

Khu vực mất điện: Một phần đường Lê Hồng Phong, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, một phần xã Hòa Thành, xã Hòa Tân, xã Tắc Vân, xã Định Bình, xã Tân Thành, phường Tân Thành, một phần Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Đường kinh Cầu Nhum, kinh Cựa Gà, một phần Kinh Xáng Bạc Liêu, Khóm 8, Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Đường kinh Chín Diên, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 12h50 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Lê Hồng Phong, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, một phần xã Hòa Thành, xã Hòa Tân, xã Tắc Vân, xã Định Bình, xã Tân Thành, phường Tân Thành, một phần Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ Kinh 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ngã Bát, ấp Thanh Tùng, xã Tân Bằng, xã Biển Bạch, ấp Kinh 5A, 5B, ấp Nhà Máy A, B, ấp Tràm Thẻ, ấp Trời Mộc, một phần ấp TAPASA, xã Tân Phú, huyện Thới Bình.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:45 - 23/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/11/2021 ĐẾN 05/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:59 - 12/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/11/2021 ĐẾN 21/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:41 - 02/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/11/2021 ĐẾN 07/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:55 - 20/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN 31/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:49 - 15/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 16/10/2021 ĐẾN 24/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:13 - 30/09/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 03/10/2021 ĐẾN 10/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:55 - 17/09/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 20/09/2021 ĐẾN 26/09/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của thành phố Cà Mau, thực...

(16:28 - 18/08/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 23/08/2021 đến 29/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...

(14:56 - 10/08/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 16/08/2021 đến 22/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...

(09:00 - 27/07/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 02/08/2021 đến 08/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...