Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa điện

Đăng bởi | 07:58 | 18/06/2020

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 22/06/2020 đến 28/06/2020

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1 . Thứ Hai, ngày 22/6/2020

- Từ 08h00 đến 09h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Thường Kiệt, ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Hòa Đông, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Đường Lý Thường Kiệt, Khóm 7, Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 10h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Đường Ngô Quyền (từ Cầu Thống Nhất đến ngã ba đường Lê Duẫn), Phường 1, 9, TP. Cà Mau.

- Từ 11h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Đường Kinh Củi, Khóm 5, Phường  9, TP. Cà Mau.

- Từ 13h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Đường kinh Giồng Kè, Khóm 1, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

- Từ 14h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Đường Lê Anh Xuân (từ ngã tư Lê Vĩnh Hòa đến ngã tư Nguyễn Ngọc Cung), đường Nguyễn Mai, đường Nguyễn Ngọc Cung, Khóm 7, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Kinh Rạch Bào Ngọn, Chống Mỹ, xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 13h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Hiệp Hòa, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi.

2. Thứ Ba, ngày 23/6/2020

- Từ 08h00 đến 09h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Phú Tân 1, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:  Một phần kênh Bào Thùng, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

- Từ 09h30 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Lung Môn 3, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

- Từ 10h30 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Rạch Vọp 1, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

- Từ 13h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Cái Nước Biển 3A, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

- Từ 14h15 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Cái Nước Biển 4, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Ấp Bùng Binh, ấp Xóm Chùa, và một phần ấp Cái Ngang, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Kinh Đường Cộ, Đập Nò, Khóm 2, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Kinh 3, ấp Bình Minh, xã Biển Bạch Đông, một phần Ấp 9 (Kinh 8 Thước), xã Tân Lộc, huyện Thới Bình.

+ Một phần ấp Nhà Hội, xã Tam Giang, Ấp 4, Kinh 7 Cảnh, Sào Lũy, xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn.

- Từ 08h30 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Trường Đức, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn.

- Từ 10h30 đến 12h30.

Khu vực mất điện: Ấp Cây Thơ, Bùi Mắc, Tắc 5 Căn A, Lô Ráng, Phòng Hộ, Xóm Mới, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

- Từ 08h30 đến 10h30.

Khu vực mất điện:

+ Ấp Tân Long C, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi.

+ Ấp Nhưng Miên, ấp Biện Nhạn, ấp Bàn Quỳ, ấp Đồng Khởi, ấp Kinh Ranh, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Trung, ấp Tân Tiến, ấp Duyên Hải, ấp Ông Định, ấp Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 14h00 đến 15h00.

          Khu vực mất điện: Ấp Nam Nghĩa, ấp Đường Dây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h30 đến 13h30.

          Khu vực mất điện: Một phần Ấp 4, xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

- Từ 09h00 đến 14h00.

          Khu vực mất điện: Một phần ấp Cơi sáu, xã Khánh Bình Tây, kinh Cống Đá, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 15h00.

          Khu vực mất điện: Hộ NTCN Phạm Thị Bắc, xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

3. Thứ Tư, ngày 24/6/2020

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Lô I, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Toàn bộ trạm Cống Mới 1, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

+ Toàn bộ kinh 6 LaCua (ấp Quyền Thiện, ấp LaCua), Ấp 6, 7, xã Trí Lực, một phần Ấp 9 (kinh Số 6), xã Tân Lộc, huyện Thới Bình.

+ Ấp 8, 14, xã Khánh Hòa ,huyện U Minh.

+ Ấp  Cái Su, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Bà Cai Di, Kinh Cũ, kinh Ông Muộn, Khóm 5, 6, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 08h30 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Ấp Chà Là, xã Lâm Hải, ấp Trại Lưới, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

- Từ 08h30 đến 10h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Mũi Tràm C , xã Khánh Bình Tây Bắc, kinh Ông Bích Lớn, Chống Mỹ, xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

4. Thứ Năm, ngày 25/6/2020

- Từ 08h00 đến 09h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Phong B, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Phong A, ấp Tân Phong B, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Lâm Thành Mậu (đoạn Cống Cà Mau), Khóm 4, Phường 4, đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, kinh Tư Quỳnh, kinh Ông Ả, Đập Xóm Làng, phường Tân Xuyên, ấp Tân Thuộc, ấp Tân Dân, ấp Tân Thời, ấp Tân Hiệp, một phần Ấp 6, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Lâm Thành Mậu, Khóm 4, phường 4, một phần đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, Khóm 4, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Thứ Vãi, xã Tân Hưng Tây, một phần xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

+ Một phần ấp Cây Khô, ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Ấp 1, xã Tân Lộc (kinh Cây Dứa, kinh Đường Vét, kinh Nhà Nghệ), xã Tân Lộc, huyện Thới Bình.

- Từ 08h30 đến 10h30.

Khu vực mất điện: Ấp Kinh Ba, ấp Tắc Biển, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp Hiệp Hòa, Chủ Mía, xã Khánh Hưng, Khóm 8, thị trấn Trần Văn Thời, xã Khánh Bình, Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

5. Thứ Sáu, ngày 26/6/2020

- Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ Sở Nội vụ (củ), Phường 9, đường kinh Chín Diên, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 5, xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

+ Toàn bộ Kinh 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ngã Bát, ấp Thanh Tùng, xã Tân Bằng, xã Biển Bạch, một phần Ấp 3(kinh Vàm Ngọn Cái), xã Tân Lộc, huyện Thới Bình.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một xã Tân Hải, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

- Từ 13h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện:

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Dớn, xã Khánh Bình Tây Bắc, ấp Nhà Ngói, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

6. Thứ Bảy, ngày 27/6/2020

- Từ 07h30 đến 08h30.

Khu vực mất điện: Khu Đô thị Hoàng Tâm, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 07h30 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Đường số 4, khu Đô thị Hoàng Tâm, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần khu Đô thị Nam Bắc, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ Bệnh viện Bình An, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 15h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Khu Đô thị Hoàng Tâm, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Vồ Dơi, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Kinh Hai Lưu, Ấp 19/5, xã Khánh Bình, Khóm 1, thị trấn Sông Đốc, khu vực chợ Cơi 5, Nông trường Quốc doanh U Minh, xã Khánh Hưng, một phần ấp Kinh Dớn, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện:  Một phần Ấp 10, 11, 12, 13, 14, xã Khánh An, huyện U Minh.

- Từ 08h30 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Ấp 8, 9, 10, 11, 12, xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

- Từ 09h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ thị trấn Đầm Dơi, xã Tân Duyệt, Tân Dân, Ngọc Chánh và xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

7. Chủ Nhật, ngày 28/6/2020

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Công Nghiệp, Rạch Lăng, xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:45 - 23/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/11/2021 ĐẾN 05/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:59 - 12/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/11/2021 ĐẾN 21/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:41 - 02/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/11/2021 ĐẾN 07/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:55 - 20/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN 31/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:49 - 15/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 16/10/2021 ĐẾN 24/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:13 - 30/09/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 03/10/2021 ĐẾN 10/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:55 - 17/09/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 20/09/2021 ĐẾN 26/09/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của thành phố Cà Mau, thực...

(16:28 - 18/08/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 23/08/2021 đến 29/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...

(14:56 - 10/08/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 16/08/2021 đến 22/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...

(09:00 - 27/07/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 02/08/2021 đến 08/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...