Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa điện

Đăng bởi | 13:39 | 10/06/2020

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 15/06/2020 đến 21/06/2020

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1 . Thứ Hai, ngày 15/6/2020

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Đường Lê Khắc Xương, đường Trần Văn Thời (từ ngã tư đường 3 Tháng 2 đến Tỉnh đội), đường 3 Tháng 2 (từ ngã ba Lý Thường Kiệt đến Tỉnh đội) Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Ấp Xóm Lung Xã Định Bình, ấp Cái Ngang, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 13h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Đường Quang Trung (từ Cầu Củ đến trụ sở Khóm 4), đường Phan Ngọc Hiển (từ Cầu Củ đến Tịnh Xá Ngọc Minh) Phường 5, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Đôi Nhỏ, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

- Từ 08h30 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Tô Thị Tẻ, Khóm 2, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi.

2. Thứ Ba, ngày 16/6/2020

- Từ 08h00 đến 08h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Chà Là, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 09h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Tân Hưng Tây, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 09h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Khâu Bè, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

- Từ 10h00 đến 10h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Mỹ Thành 1, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

- Từ 11h00 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Thọ Mai 1, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

- Từ 13h00 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Trống Vàm 4, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Cái Nhúc khóm 2, phường Tân Thành, ấp Gành Hào 1, Gành Hào 2,  Cái Su, Hòa Đông, Bùng Binh 1, xã Hòa Tân, ấp Hòa Nam, ấp Tân Phong A, ấp Tân Phong B, ấp Tân Hóa, ấp Tân Hóa A, ấp Tân Phong, xã Hòa Thành, đường Huỳnh Thúc Kháng Khóm 7, 8, Phường 7, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

          Khu vực mất điện:

          + Đường Lý Văn Lâm (từ Cống Bến Tàu A củ đến hẻm Nông sản thực phẩm) Phường 1, TP. Cà Mau.

          + Một phần ấp Tân Tạo A, Xí Nghiệp, Tân Tạo B, Chợ Thủ A, Chợ Thủ B, Dinh Củ, Đường Đào, Bảo Vĩ, Kinh Ranh, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

          + Kinh Cái Sắn xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

- Từ 08h30 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Mai Hoa, xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn.

- Từ 09h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Ấp Cây Thơ, Láng Chiếu, Bùi Mắc, Xóm Mới, Phòng Hộ, Lô Ráng, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

- Từ 08h30 đến 15h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

3. Thứ Tư, ngày 17/6/2020

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện:

+ Kinh Số 1, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình.

+ Nội bộ hộ nuôi tôm công nghiệp Thái Minh Thức, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Đường Nguyễn Tất Thành (từ ngã tư Nguyễn Đình Chiểu đến Cống Hội Đồng Nguyên), đường Khóm 8 Phường 8, khu tập thể Sở Thủy sản Phường 8, khu Dân cư Sao Mai, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 12h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Kinh 1, ấp Quyền Thiện, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Năm Luông, xã Phú Thuận, một phần xã Tân Hải, thị trấn Cái Đôi vàm, một phần kênh Mỹ Hưng, xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ xã Thạnh Phú, Lương Thế Trân và một phần xã Phú Hưng, huyện Cái Nước.

- Từ 08h30 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Điền A, Tân Điền B, Tân Phú Mỹ Phú và Mỹ Tân, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Ấp Ông Ngươn, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn.

- Từ 13h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp Bùi Mắc, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

4. Thứ Năm, ngày 18/6/2020

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần xã Viên An Đông, toàn bộ xã Viên An và xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

+ Đường Trương Phùng Xuân (từ bến Tàu B đến bến ca nô Dâng Phong), Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Ba Dinh, ấp Cái Rô, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

- Từ 11h00 đến 11h15.

Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu (từ ngã ba đường Lê Hồng Phong đến ngã tư Nguyễn Tất Thành), đường Nguyễn Tất Thành, Lộ Mới, Rạch Rập, Trương Phùng Xuân, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Trung Trực, Kinh Đạo, kinh 26 Tháng 3, Phường 8, ấp Bà Điều, ấp Xóm Lớn, ấp Lung Dừa, ấp Ông Muộn, ấp Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 11h00 đến 12h30.

Khu vực mất điện: Một phần Kinh Xàng Bạc Liêu, một phần kinh Cựa Gà, Khóm 8, Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 13h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần Kinh Xàng Bạc Liêu (từ Kho Dầu đến trường Quân Sự địa phương), Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tắt Thủ, ấp Đường Đào, ấp Cây Khô, ấp Cái Bát, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

- Từ 09h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Ấp: 4, 7B và Nàng Kèo, xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn.

- Từ 11h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Truyền Huấn, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn.

- Từ 12h00 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Ấp Bờ Đập, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

5. Thứ Sáu, ngày 19/6/2020

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Toàn bộ trạm Ủy Ban Tân Hưng Tây 2, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

+ Một phần Ấp 1, 2, 3 xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

- Từ 08h30 đến 09h30.

Khu vực mất điện: Ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h30 đến 15h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Đường Đào 1, thuộc ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh, toàn bộ trạm Xóm Miên 3, ấp Tân Điền B, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Bùng Binh 1, ấp Xóm Chùa, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, Khóm 4, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

- Từ 11h00 đến 12h30.

Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Phụng Hiệp (từ đập Tư Quỳnh đến Kinh Ông Ả), Khóm 4, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

- Từ 13h00 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Thuộc, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

6. Thứ Bảy, ngày 20/6/2020

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần các Ấp 2, 3, 4, 5, xã Khánh An, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 16, 17, xã Khánh An, một phần Ấp 10, xã Nguyễn Phích, một phần Ấp 15 xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần thị trấn Cái Đôi vàm, một phần kênh Bảy Sử, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp 2 (Đội 12),  xã Khánh Bình Tây Bắc, ấp Công Nghiệp A (kinh Culele), xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

7. Chủ Nhật, ngày 21/6/2020

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần các Khóm 1, 2, 3, thị trấn U Minh khu Hành Chính, một phần các Ấp 2, 5, 6, 7, xã Khánh Hòa, toàn bộ xã Khánh Lâm và xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:45 - 23/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/11/2021 ĐẾN 05/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:59 - 12/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/11/2021 ĐẾN 21/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:41 - 02/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/11/2021 ĐẾN 07/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:55 - 20/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN 31/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:49 - 15/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 16/10/2021 ĐẾN 24/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:13 - 30/09/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 03/10/2021 ĐẾN 10/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:55 - 17/09/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 20/09/2021 ĐẾN 26/09/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của thành phố Cà Mau, thực...

(16:28 - 18/08/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 23/08/2021 đến 29/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...

(14:56 - 10/08/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 16/08/2021 đến 22/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...

(09:00 - 27/07/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 02/08/2021 đến 08/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...