Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa điện

Đăng bởi | 09:51 | 04/06/2020

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 08/06/2020 đến 14/06/2020

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1 . Thứ Hai, ngày 08/6/2020

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Phú, ấp Cái Nước Biển, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Xóm Lớn Trong, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn.

- Từ 11h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Long B, Tân Long C, Tân Hiệp, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi.

2. Thứ Ba, ngày 09/6/2020

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần đường Lâm Thành Mậu (đoạn Cống Cà Mau), Khóm 4, Phường 4, đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, kinh Tư Quỳnh, kinh Ông Ả, đập Xóm Làng, Phường Tân Xuyên, ấp Tân Thuộc, ấp Tân Dân, ấp Tân Thời, ấp Tân Hiệp, một phần Ấp 6, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

+ Kinh Nhà Nghệ, kinh Đường Vét, kinh Cây Dứ, Ấp 1, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình.

- Từ 10h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Hiệp Lợi B, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

3. Thứ Tư, ngày 10/6/2020

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Đôi, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Thành Mới, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

- Từ 09h30 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Má Tám, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

- Từ 08h30 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Bá Huê, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi.

- Từ 12h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ngã Bát (kinh Cả Bún), xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, xã Tắc Vân, xã Tân Thành, một phần phường Tân Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 11h00 đến 12h30.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Ngã Cái, ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

4. Thứ Năm, ngày 11/6/2020

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Lê Hồng Phong, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, Khóm 8, Phường 7, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Kinh Bào Chứa, Khóm 9, Phường 6 và một phần ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

- Từ 10h30 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, Khóm 6, phường Tân Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

5. Thứ Sáu, ngày 12/6/2020

- Từ 08h00 đến 09h30.

Khu vực mất điện: Một phần đường Sông Gành Hào, Khóm 7, Phường 7, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Lộ Mới, Khóm 1, Phường 8, một phần đường Quang Trung, một phần đường Phan Ngọc Hiển, Khóm 2, 3, Phường 5, TP. Cà Mau.

- Từ 10h00 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu, Khóm 7, Phường 7, một phần đường Trương Phùng Xuân, Khóm 4, Phường 8, TP.Cà Mau.

- Từ 13h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường 19 Tháng 5, Khóm 1, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Quảng Phú, xã Tân Hưng Tây, một phần ấp Cái Đôi Nhỏ, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

6. Thứ Bảy, ngày 13/6/2020

- Từ 07h30 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường An Dương Vương, một phần đường Phan Bội Châu, Phường 7, Nguyễn Tất Thành, một phần đường Trương Phùng Xuyên, Khóm 7, Phường 8, đường Hùng Vương, đường Sư Vạn Hạnh, đường Hồ Trung Thành, Trường Kinh tế Kỹ thuật, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 11h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Đường Rạch Rập và một phần đường Số 12, kinh Tỉnh Đội, đường Trương Phùng Xuân, Khóm 1, 2, 3 và Kinh Đạo, Kinh 26 Tháng 3, Khóm 6, Phường 8, ấp Xóm Lớn, ấp Tân Hưng, ấp Lung Dừa, ấp Ông Muộn và ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Trung tâm Văn hóa Huyện, ấp Cái Đôi Nhỏ, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp Đá Bạc B, ấp Kinh Hòn, Kinh Hòn Bắc, một phần ấp Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

7. Chủ Nhật, ngày 14/6/2020

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, toàn bộ Khóm 6A, 6B thị trấn Sông Đốc, một phần xả Phong Điền, một phần xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:45 - 23/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/11/2021 ĐẾN 05/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:59 - 12/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/11/2021 ĐẾN 21/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:41 - 02/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/11/2021 ĐẾN 07/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:55 - 20/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN 31/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:49 - 15/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 16/10/2021 ĐẾN 24/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:13 - 30/09/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 03/10/2021 ĐẾN 10/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:55 - 17/09/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 20/09/2021 ĐẾN 26/09/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của thành phố Cà Mau, thực...

(16:28 - 18/08/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 23/08/2021 đến 29/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...

(14:56 - 10/08/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 16/08/2021 đến 22/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...

(09:00 - 27/07/2021)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 02/08/2021 đến 08/08/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi,...