Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa điện

Đăng bởi | 13:52 | 28/05/2020

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 01/06/2020 đến 07/06/2020

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1 . Thứ Hai, ngày 01/6/2020

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Phong A, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Ấp Xóm Lá, ấp Cả Đĩa xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

2. Thứ Ba, ngày 02/6/2020

- Từ 08h00 đến 09h00.

Khu vực mất điện: Ấp Cái Rô, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Kinh Bào Sơn, ấp Bào Sơn, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 10h00 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Kinh Bào Sơn, kinh Bà Ráng, ấp Bào Sơn, ấp Chánh, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Ấp Mai Hoa, Vinh Hoa, Kinh Ba, Bõ Hủ, xã Tam Giang Đông, huyện năm Căn.

- Từ 08h30 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Cây Thơ, Láng Chiếu, Bùi Mắc, Xóm Mới, Phòng Hộ, Lô Ráng, Tắc 5 Căn A, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

- Từ 10h30 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Kinh Chống Sống, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 7, xã Khánh An, huyện U Minh.

- Từ 09h00 đến 12h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, một phần ấp Chợ Thủ A, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h00 đến 14h00.

 Khu vực mất điện: Ấp 10A, 10B, 10C, So Le, Công Nghiệp, Cơi Tư, xã Trần Hợi, kinh Kiểm Lâm, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

3. Thứ Tư, ngày 03/6/2020

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Ấp Bùng Binh 1, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Đường Kinh Lung Thành, ấp Bình Định, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

+ Ấp Cây Khô, ấp Cây Sộp, xã HồThị Kỷ, Ấp 6, xã Thới Bình (Kinh Rạch Mới), xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

- Từ 08h30 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Ấp Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Duyên Hải, xã Tân Ân Tây, một phần ấp Tam Hiệp, ấp Rạch Gốc B, Khóm 1, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

4. Thứ Năm, ngày 04/6/2020

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Đường kinh Cái Nhúc, đường Quãng Lộ Phụng Hiệp (từ khu Đô thị Happyhome đến khu TDTT Hảy Thủy), Khóm 2, 3, 4, TP.Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Đường Bà Đệ, ấp 4, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

- Từ 12h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Đường Trần Hưng Đạo (đoạn Cầu Cái Nhúc), nội bộ khu Happyhome  Khóm 2, phường Tân Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 13h00 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Đường Kinh Ông Ã, Khóm 4, đường lộ Ấp 2, 10, xã  An Xuyên, kinh Thầy Phó, kinh Đường Cộ, Đập Nò, Khóm 2, 3, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển.

5. Thứ Sáu, ngày 05/6/2020

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Khu Tây Nam Ngô Quyền, Khóm 1, Phường 1, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Hẻm 430, đường Trần Văn Thời, Khóm 3, Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 13h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Đường Lê Anh Xuân (từ ngã tư Lê Vĩnh Hòa – Lê Anh Xuân đến ngã tư Lê Anh Xuân - Nguyễn Công Trứ), Nguyễn Ngọc Cung, Nguyễn Mai, Khóm 7, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Tạo, ấp Đường Kéo, ấp Dinh Củ, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 13h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Chợ Thủ B, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

6. Thứ Bảy, ngày 06/6/2020

- Từ 11h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện:

+ Ấp Tắc Thủ (Lộ Võ Văn Kiệt), ấp Bến Gỗ, ấp Đường Xuồng, ấp Đường Đào, ấp Cây Khô, ấp Cái Bát, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

+ Một phần xã Khánh An, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Đường Nguyễn Phi Hùng, khu Dân cư Phường 1, Phường 9, đường Tạ Uyên, khu Dân cư Minh Thắng, kinh Đường Cũi, hẻm Hoài Thu, Khóm 3, 5, Phường 9, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Đường Đỗ Thừa Luông, Đỗ Thừa Tự, Nguyễn Thị Nho, Trần Văn Bảy, Huỳnh Tấn Phát, Nam Cao, Tuệ Tĩnh, Phường 1, TP.Cà Mau.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(15:19 - 12/01/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 17/01/2022 ĐẾN 23/01/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:56 - 06/01/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 10/01/2022 ĐẾN 16/01/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(14:55 - 30/12/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 03/01/2022 ĐẾN 09/01/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Ngọc Hiển, Phú...

(15:37 - 15/12/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 20/12/2021 ĐẾN 26/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:40 - 09/12/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 13/12/2021 ĐẾN 19/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:45 - 23/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/11/2021 ĐẾN 05/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:59 - 12/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/11/2021 ĐẾN 21/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:41 - 02/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/11/2021 ĐẾN 07/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:55 - 20/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN 31/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:49 - 15/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 16/10/2021 ĐẾN 24/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...