Tin tức & hoạt động

Tin tức & hoạt động

Đăng bởi | 16:34 | 21/05/2020

Phát triển lưới điện thông minh tại PC Cà Mau

Công ty Điện lực Cà Mau vừa lắp đặt, đưa vào quản lý vận hành thiết bị Recloser của hãng Noja trên lưới điện trung thế trong tháng 5 năm 2020. Việc lắp các thiết bị hiện đại góp phần cải thiện công nghệ vận hành lưới điện thông minh có hiệu quả, từng bước hiện đại hóa hệ thống lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục.

Thiết bị Recloser Noja kết nối vào lưới điện


Thực hiện chủ trương chỉ đạo của Tập đoàn EVN về việc hiện đại hóa ngành Điện, từng bước xây dựng lưới điện thông minh phù hợp với thời đại công nghệ 4.0. Công ty Điện lực Cà Mau đẩy mạnh công tác đào tạo cho cán bộ công nhân viên Công ty tiếp cận với các thiết bị điện tiên tiến đang được sử dụng phổ biến trên hệ thống điện Việt Nam.

Để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm thời gian thao tác, giảm thời gian mất điện, phục vụ công tác vận hành lưới điện một cách linh hoạt trong điều kiện bình thường, cả khi có sự cố, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Trên cơ sở đó, Lãnh đạo Công ty Điện lực Cà Mau chỉ đạo cho phòng Viễn Thông công nghệ thông tin; phòng Điều Độ; phòng Kỹ Thuật; và Điện lực Trần Văn Thời phối hợp Trung Tâm Điều hành SCADA lắp đặt Recloser Noja – cài đặt các chức năng bảo vệ của Recloser Noja – cài đặt các cổng truyền thông và giao thức kết nối SCADA.

Sau khi cài đặt các cổng truyền thông và giao thức cho SCADA, các đơn vị tiến hành test End to End và đưa Recloser Noja vào vận hành trên lưới điện chính thức.

Kim Hoàng - Đức Tài


TIN LIÊN QUAN

(09:17 - 30/01/2023)

SẴN SÀNG ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023.

(09:16 - 30/01/2023)

ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH TRONG KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023

(08:32 - 30/01/2023)

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỬA CHỮA ĐIỆN NÓNG

(08:17 - 30/01/2023)

Công ty Điện lực Cà Mau, thực hiện tốt công tác an toàn thông tin, viễn thông dùng riêng.

(07:39 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 1: Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị thanh lý có CTNH”

(07:37 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 2: Vật tư thiết bị thanh lý thông thường”

(14:00 - 08/12/2022)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Thông báo số: 3501/TB-PCCM ngày 25/11/2022 của Công ty Điện lực...

(08:27 - 28/11/2022)

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vật tư, tài sản thanh lý năm 2022 của Công ty Điện lực Cà Mau

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước...

(15:43 - 29/08/2022)

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2022

(15:41 - 29/08/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới theo quy định của Bộ Tài Chính