Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong công ty

Đăng bởi | 13:33 | 27/04/2020

Điện lực Phú Tân - PC Cà Mau thay điện kế định kỳ năm 2020

Thay thế để kiểm định định kỳ điện kế là trách nhiệm của bên bán điện, nhằm đảm bảo tính chính xác các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hệ thống đo đếm điện năng. Chu kỳ kiểm định định kỳ các thiết bị đo đếm điện năng được thực hiện theo Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ Khoa học Công nghệ.

   Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, Điện lực Phú Tân quản lý 28.516 cái điện kế các loại đang vận hành trên hệ thống điện. Thực hiện kế hoạch thay thế điện kế định kỳ năm 2020, số lượng điện kế đến niên hạn Điện lực Phú Tân cần phải thực hiện thay thế là 6.142 cái (trong đó điện kế 1 pha là: 6.060 cái; điện kế 3 pha: 82 cái). Đến trung tuần tháng 3 năm 2020, Điện lực Phú Tân đã thực hiện thay điện kế định kỳ được 3.134 cái, đạt 51% so với kế hoạch (trong đó: loại điện kế 1 pha là 3.053 cái và loại điện kế 3 pha là 81 cái).


                                           Công nhân đang thực hiện thay thế điện kế
      Để hoàn thành kế hoạch thay thế điện kế định kỳ theo đúng tiến độ đã đặt ra, Điện lực Phú Tân lập kế hoạch tăng cường thêm nhân sự để đẩy nhanh tiến độ thay điện kế định kỳ năm 2020. Giai đoạn giữa tháng 3 và trong tháng 4 năm 2020, Điện lực Phú Tân tiếp tục thực hiện thay thế số lượng điện kế đến hạn kiểm định còn lại; phấn đấu hoàn thành kế hoạch thay thế điện kế định kỳ năm 2020 trước ngày 30 tháng 4 năm 2020.

Trần Hữu Hải – PCCà Mau


TIN LIÊN QUAN

(08:27 - 28/11/2022)

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vật tư, tài sản thanh lý năm 2022 của Công ty Điện lực Cà Mau

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước...

(15:43 - 29/08/2022)

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2022

(15:41 - 29/08/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới theo quy định của Bộ Tài Chính

(15:39 - 29/08/2022)

ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN PHỤC VỤ NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TẠI XÃ HƯNG MỸ (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau)

(15:37 - 29/08/2022)

PCCM – Tổ chức huấn luyện PCCC&CNCH, diễn tập Phòng cháy chữa cháy năm 2022

(15:37 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TRONG DỊP LỄ 02/09/2022

(10:57 - 01/07/2022)

CÀ MAU TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH CMIS 3.0 VÀ CHƯƠNG TRÌNH THU THẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU ĐO ĐẾM TỪ XA (MDMS)

(10:55 - 01/07/2022)

Công ty ĐL Cà Mau tổ chức Hội thi Thợ giỏi, Điều độ giỏi năm 2022

(14:07 - 12/04/2022)

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022 Công ty Điện lực Cà Mau

(13:43 - 15/03/2022)

ĐIỆN LỰC PHÚ TÂN: HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022