Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 14:26 | 04/02/2020

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 10/02/2020 đến 16/02/2020

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1 . Thứ Hai, ngày 10/02/2020

- Từ 08h00 đến 09h10.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Lung Chùa, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 9, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Xóm Dừa, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi.

2. Thứ Ba, ngày 11/02/2020

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Thuận Hòa, xã Tân Thuận, ấp Bà Hính, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi.

3. Thứ Tư, ngày 12/02/2020

- Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Hai, ấp Giáp Nước, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Cái Đôi 4, thị trấn Cái Đôi Vàm, một phần kênh Cùng, ấp Đường Cày, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 17h00.

Khu vực mất điện: Ấp 2, 3, 4, 5, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình.

- Từ 11h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 2, Khóm 4, Khóm 6, Khóm 8, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn.

4. Thứ Năm, ngày 13/02/2020  

- Từ 08h00 đến 09h00.

Khu vực mất điện: Hẻm Xưởng dệt, Phường 4, TP. Cà Mau.

- Từ 10h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Kinh Mới, Khóm 6, Phường 9 và Kinh Mới, Khóm 4, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

- Từ 12h30 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 4, Bà Đệ, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 7, 12, 14, xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 9, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

+ Toàn bộ trạm Cái Đôi 8, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

5. Thứ Sáu, ngày 14/02/2020

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 6, 7, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp 8, 14, xã Khánh Hòa, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Bá Huê, xã Tân Duyệt, xã Ngọc Chánh, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Dân, ấp Tân Thời, kinh Tập Đoàn 1, 3, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

6. Thứ Bảy, ngày 15/02/2020

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Phú Tân, xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h00 đến 17h00.

Khu vực mất điện: Xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình.

- Từ 09h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 9, Phường 6, Khóm 4, 5, phường Tân Thành và Ấp 3, 4, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...