Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 15:28 | 07/01/2020

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 13/01/2020 đến 19/01/2020

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1 . Thứ Hai, ngày 13/01/2020

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Chà Là, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Lợi (kênh Chẹt Giác), xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Cái Đôi 4, thị trấn Cái Đôi Vàm, một phần kênh Rạch Lạc Lớn, xã Nguyễn Việt Khái, một phần kênh Công Nghiệp, xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Mỹ Hưng, xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Ấp Ba Dinh, Cái Rô, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

2. Thứ Ba, ngày 14/01/2020

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 8, 9, 10, 11, 12, xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

- Từ 09h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 12, xã Khánh An, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Ấp Nam Nghĩa, ấp Đường Dây, ấp Bà Thanh, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

+ Toàn bộ trạm Cái Đôi 8, thị trấn Cái Đôi Vàm, một phần kênh Lô II, thị trấn Cái Đôi Vàm, một phần xã Tân Hưng Tây, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Lung Bổn, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Thành A, xã Tân Dân, ấp Hiệp Dư, ấp Mai Hoa, ấp Vàm Đầm, ấp Văn Luyện, ấp Hải An, ấp Hồng Phước, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

3. Thứ Tư, ngày 15/01/2020

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 2, xã Khánh Hội, một phần Ấp 9 xã Khánh Lâm, một phần Ấp 1, xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

+ Một phần kênh Rạch Chèo Ngọn, xã Rạch Chèo, một phần ấp Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Số 1, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Lập, Ông Định, Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây, một phần ấp Tam Hiệp, Rạch Gốc B, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

4. Thứ Năm, ngày 16/01/2020  

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Trống Vàm, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Cái Nước Biển, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 10, xã Khánh An, một phần các Ấp 2, 5, xã Khánh Hòa, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Phú Hiệp, ấp Hiệp Hòa Tây, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Điền, xã Tân Trung, ấp Nhị Nguyệt, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

- Từ 10h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Thuộc và một phần ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

- Từ 13h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Cây Trâm Xã Định, một phần xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 10h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 2, 5, 7 xã Khánh Hòa, Ấp 1, 3, 4, 5, 9, xã Khánh Lâm và toàn bộ xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

5. Thứ Sáu, ngày 17/01/2020

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Ấp Nam Nghĩa, ấp Đường Dây, ấp Bà Thanh, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

+ Một phần ấp Cái Đôi, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Hiệp Dư, ấp Mai Hoa, ấp Vàm Đầm, ấp Văn Luyện ấp Hải An, ấp Hồng Phước, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Long B, xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi.

6. Thứ Bảy, ngày 18/01/2020

- Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần kênh Xẻo Xây, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

+ Một phần đường Trần Hưng Đạo, một phần đường Bùi Thị Trường, Phường 5, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Bạch Ngưu và kinh Cả Giữa, Khóm 1, 2, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Đường Lê Lợi, đường Hoàng Diệu, một phần đường Lý Thái Tôn, Phan Đình Phùng, Lý Bôn, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Lê Lai, một phần đường Đề Thám, Phan Chu Trinh, Phường 2, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm NTCN Huỳnh Văn Đấu.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần các Ấp 16, 17 xã Khánh An, một phần Ấp 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, xã Nguyễn Phích, Ấp 5, 6, 7 và một phần Ấp 2, 8, xã Khánh Hòa, một phần thị trấn U Minh (khu hành chính), toàn bộ xã Khánh Lâm, Khánh Hội, Khánh Tiến, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi.

7. Chủ Nhật, ngày 19/01/2020

- Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp 2, 3, 4, 5, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình.

- Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Đường Hải Thượng Lãng Ông, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh, Trung tâm Phòng Chống các bệnh Xã hội, một phần Kinh Xáng Bạc Liêu, Khóm 7 Phường 7, một phần kinh Cống Đôi, Khóm 6, Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Du, Huỳnh Ngọc Điệp, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Việt Khái Khu C, Khóm 4, Phường 5, TP. Cà Mau.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...