Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 15:28 | 31/12/2019

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 06/01/2020 đến 12/01/2020

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1 . Thứ Hai, ngày 06/01/2020

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Xã Tạ An Khương Đông, ấp Hiệp Dư, Vàm Đầm, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

2. Thứ Ba, ngày 07/01/2020

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp kinh Hòn Bắc, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện:

+ Ấp Tân Điền, ấp Mỹ Tân, ấp Mỹ Phú, Hàng Còng, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi.

+ Một phần Khóm 2, 3, 4, phường Tân Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 10h30.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, 5, phường Tân Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 11h00 đến 12h30.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, 5, phường Tân Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 13h00 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, 5, Phường Tân Thành, TP. Cà Mau.

3. Thứ Tư, ngày 08/01/2020

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Hùng, một phần ấp Nam Chánh, ấp Hiệp Hòa Tây, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi.

4. Thứ Năm, ngày 09/01/2020  

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Thành Lập, xã Tân Đức, một phần Khóm 1 thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi.

5. Thứ Sáu, ngày 10/01/2020

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Tân Trung, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

+ Một phần kênh Đập Điền, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Điền, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

6. Thứ Bảy, ngày 11/01/2020

- Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Thường Kiệt, Khóm 1, Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Đường Hải Thượng Lãng Ông, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh, Trung tâm Phòng Chống các bệnh xã hội, một phần Kinh Xáng Bạc Liêu, Khóm 7, Phường 7, một phần kinh Cống Đôi, Khóm 6, Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần kênh Cái Cám, xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

+ Một phần Khóm 1, Khóm 3, toàn bộ ấp Kinh Đào, ấp Đường Đào, thị trấn Rạch Gốc, một phần ấp Xưởng Tiện, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Kênh Bồn Bồn, ấp Hòa Hải, Thuận Hòa, Thuận Lợi, xã Tân Thuận, kênh Ấp Chín, ấp Bàu Sen, xã Tân Duyệt, ấp Tân Hiệp, Nam Chánh, Tân Thành, Tân Phú, xã Tân Dân, ấp Hiệp Dư, Vàm Đầm, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

7. Chủ Nhật, ngày 12/01/2020

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Du, Huỳnh Ngọc Điệp, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Việt Khái, một phần đường Ngô Gia Tự, Khu C, Khóm 4, Phường 5, TP. Cà Mau.

- Từ 14h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Trần Văn Thời, một phần Hẻm 221, Khóm 2, 3, Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Xã Tạ An Khương Đông, xã Ngọc Chánh, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Phong Lạc và một phần xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...