Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 15:12 | 27/12/2019

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 30/12/2019 đến 05/01/2020

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1 . Thứ Hai, ngày 30/12/2019

- Từ 07h30 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Một phần hẻm Thị đội Phường 9, một phần đường Lê Anh Xuân, Nguyễn Mai, Nguyễn Ngọc Cung, Khóm 7, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu, Khóm 8, Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 12h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Lê An Xuân, Trần Văn Ơn, Khu D,  Khóm 7, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 13h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu, Khóm 8, 9, Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Ấp Giao Vàm, xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Cơi Nhất, So Le, xã Trần Hợi, kinh Kiểm Lâm, xã Khánh Bình Đông, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 13h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Ấp Dường Ranh, xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 8, 9, 10, xã Khánh Tiến, Ấp 2, 5, xã Khánh Hòa, huyện U Minh.

+ Toàn bộ trạm Rạch Mới, xã Tân Hưng Tây, một phần ấp Kinh Đứng, ấp Cái Nước Biển, ấp Đường Cày, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Lợi (kênh Chẹt Giác), xã Tạ An Khương Nam, ấp Tân Điền, xã Thanh Tùng, một phần ấp Tân Ngọc, xã Ngọc Chánh, một phần ấp Tân Điền, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi.

2. Thứ Ba, ngày 31/12/2019

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: ấp Tân Hóa, Tân Hóa A, Hòa Trung, Gành Hào 1, Gành Hào 2, Cái Su, Hòa Đông, Bùng Binh 1, xã Hòa Tân, ấp Hòa Nam, Tân Phong B, Tân Phong, xã Hòa Thành, Khóm 7 và Khóm 8, Phường 7, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 12, 13, 15, 16, xã Nguyễn Phích, Ấp 13, xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

+ Ấp Vồ Dơi xã Trần Hợi, ấp Kinh Hội xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

3. Thứ Năm, ngày 02/01/2020  

- Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp Chánh, Kinh Huế, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần khu Đô thị Hoàng Tâm, ấp Bào Sơn, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Cựa Gà, Khóm 8, Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Xã Tạ An Khương Đông, ấp Cái Keo, xã Quách Phẩm, ấp Hiệp Hòa Tây, xã Ngọc Chánh, ấp Hiệp Dư, Hồng Phước, xã Nguyễn Huân, ấp Tân Điền, ấp Mỹ Tân, ấp Mỹ Phú, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi.

4. Thứ Sáu, ngày 03/01/2020

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, xã Khánh An, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 8, 9, xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

5. Thứ Bảy, ngày 04/01/2020

- Từ 06h00 đến 17h00.

Khu vực mất điện:

+ Toàn bộ huyện Ngọc Hiển.

+ Toàn bộ huyện Đầm Dơi.

+ Toàn bộ huyện Cái Nước (ngoại trừ xã Lương Thế Trân, Thạnh Phú, Phú Hưng và một phần xã Hòa Mỹ, Hưng Mỹ).

+ Toàn bộ huyện Năm Căn.

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Phú Thuận, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp 2, 3, 4, 5, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Đường Hải Thượng Lãng Ông, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh, Trung tâm phòng chống các Bệnh Xã hội, một phần Kinh Xáng Bạc Liêu, Khóm 7, Phường 7, một phần kinh Cống Đôi, Khóm 6, Phường 6, TP. Cà Mau.

7. Chủ Nhật, ngày 05/01/2020

- Từ 07h30 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Đường Lê Lợi, đường Hoàng Diệu, một phần đường Lý Thái Tôn, Phan Đình Phùng, Lý Bôn, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Lê Lai, một phần đường Đề Thám, Phan Chu Trinh, Phường 2, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 8, 9, 10, xã Khánh Tiến, Ấp 2, 5, xã Khánh Hòa, huyện U Minh.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...