Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 09:37 | 17/12/2019

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 23/12/2019 đến 29/12/2019

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1 . Thứ Hai, ngày 23/12/2019

- Từ 07h30 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Ngọc Sanh, nội bộ Cty TNHH TM-DL Khách sạn Ánh Nguyệt, Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 12h00 đến 15h30.

Khu vực mất điện: Nội bộ nước đá Phương Nam, Phường 9, TP. Cà Mau.

- Từ 12h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Trần Hưng Đạo, đường Châu Văn Đặng,  Phường 5, TP. Cà Mau.

- Từ 07h30 đến 16h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Quảng Phú, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Toàn bộ trạm Cái Đôi 4, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

+ Một phần Ấp 8, 9, 10, xã Khánh Tiến, Ấp 2, 5, xã Khánh Hòa, huyện U Minh.

+ Một phần ấp Kinh Kinh Hòn, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Vàm Đầm, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Tam Giang và toàn bộ xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn.

2. Thứ Ba, ngày 24/12/2019

- Từ 07h30 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Nội bộ Công ty TNHH MTV Du lịch Sinh thái Thư Duy, ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

- Từ 11h30 đến 15h30.

Khu vực mất điện: Nội bộ Công ty TNHH Anh Khoa, ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Kinh Hàng Gòn, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình.

3. Thứ Tư, ngày 25/12/2019

- Từ 07h30 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ Công ty TNHH Nguyễn Huỳnh, Phường 9, TP. Cà Mau.

- Từ 12h00 đến 15h30.

Khu vực mất điện: Nội bộ Công ty TNHH XDTM Du lịch Công Lý, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 10h30.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Cống Mới, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

- Từ 08h30 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Điền, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

- Từ 11h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Lô 2, xã Tân Hải, một phần xã Phú Thuận, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân.

- Từ 11h00 đến 15h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Thành Mới, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

- Từ 13h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Kết Nghĩa, xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 8, xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

+ Kinh Công Nghiệp, xã Trí Phải, Kinh Cây Mướp, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 2 thị trấn Đầm Dơi, kênh Bảy Hưng, ấp Xóm Dừa, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h30 đến 15h30.

Khu vực mất điện: Ấp Tấn Ngọc Đông, xã Ngọc Chánh, ấp Hiệp Dư, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

4. Thứ Năm, ngày 26/12/2019  

- Từ 07h30 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Một phần đường Trần Hưng Đạo, đường Trần Văn Bỉnh,  Phường 5, nội bộ DNTN Quý Nhân Tâm, ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần kinh Ngã Cái, ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Hóa, Tân Hóa A, Hòa Trung, Gành Hào 1, Gành Hào 2, Cái Su, Hòa Đông, Bùng Binh 1, xã Hòa Tân, ấp Hòa Nam, Tân Phong B, Tân Phong, xã Hòa Thành, Khóm 7 và Khóm 8, Phường 7, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 10h30.

Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 8, Phường 8 và một phần ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 13h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Tất Thành, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 12h30 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ Công ty TNHH KDCB&XNK TS Quốc Việt, Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 12h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Trần Hưng Đạo, một phần Đường 3 Tháng 2, Khóm 7, Phường 5, một phần hẻm Thị đội, đường Nguyễn Trãi, Khóm 5, Phường 9, một phần kinh Ngã Cái, ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 07h30 đến 16h30.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Rạch Lạc Lớn, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Kinh Bạch Ngưu, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình.

+ Kinh Cơi Nhì, xã Khánh Hưng, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, 2, xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Hiệp Dư, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

- Từ 11h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Trần Phán, xã Tân Duyệt, xã Tân Dân, xã Ngọc Chánh, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

5. Thứ Sáu, ngày 27/12/2019

- Từ 07h30 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu và một phần đường Nguyễn Trung Trực, Khóm 1, Phường 8, nội bộ Công ty TNHH MTV Mai Hương, Phường 4, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 09h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Bùng Binh, Xóm Chùa, ấp Cái Ngang, xã Hòa Thành, TP, Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 10h30.

Khu vực mất điện: Một phần Lý Văn Lâm, Khóm 2, Phường 1, TP. Cà Mau.

- Từ 12h30 đến 15h30.

Khu vực mất điện: Nội bộ Công ty CPCB XNK TS Minh Hải JOTOCO, CAMIMEX, Phường 7, TP. Cà Mau.

- Từ 12h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Rạch Rập, Khóm 2, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 13h00 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Trãi, Khóm 2, Phường 9, TP. Cà Mau.

- Từ 07h30 đến 16h30.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Rạch Chèo Ngọn, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Sào Lưới, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

- Từ 13h00 đến 15h30.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Nông Trường, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 7, xã Khánh An, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 8, 9, xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

+ Một phần ấp Sào Lưới, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Hồng, xã Tạ An Khương Nam, ấp Hiệp Dư, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

6. Thứ Bảy, ngày 28/12/2019

- Từ 07h30 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ Cty CP Dược Minh Hải, Phường 1, TP. Cà Mau.

- Từ 07h30 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Phan Ngọc Hiển, Khóm 1, Phường 6, một phần Khóm 6, Phường 5, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Đường Đỗ Thừa Luông, Đỗ Thừa Tự, Nguyễn Thị Nho, Huỳnh Tấn Phát, một phần đường Tạ Uyên, Nguyễn Văn Bảy, khu Dân cư Phường 9, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Công Trứ, Khóm 7, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Đường Lê Khác Xương, một phần Đường 3 Tháng 2, đường Trần Văn Thời, Tỉnh đội, Khóm 3, Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 12h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Đường Phạm Ngọc Thạch, Huyền Trân Công Chúa, Lê Thị Riêng, Khóm 8, Phường 5, TP. Cà Mau.

- Từ 13h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Thường Kiệt, Khóm 1, Phường 5, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Thành Lập, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần kênh Bà Ký, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

+ Một phần xã Trần Hợi, xã Khánh Bình Tây, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp 12B, ấp Minh Hà, xã Khánh Đông, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Toàn bộ xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

+ Toàn bộ ấp Voi Vàm, ấp Chợ Thủ A, ấp Chợ Thủ B, một phần ấp Bảo Vĩ, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện:p Đường Kéo, ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, một phần ấp Dinh Củ, ấp Kinh Ranh, xã Tam Giang Tây, ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, một phần Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 11h30 đến 16h30.

Khu vực mất điện: Toàn bộ ấp Trần Độ, Tân Hòa xã Thạnh Phú, ấp Đức An, Nhà Phấn, Tân Ánh và một phần ấp Phú Thạnh, Hưng Thành, Rạch Muỗi, Lộ Xe, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước.

7. Chủ Nhật, ngày 29/12/2019

- Từ 07h30 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Trung Trực, một phần đường Nguyễn Công Trứ, khóm 1, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 07h30 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 8, một phần đường Hùng Vương, đường An Dương Vương, một phần đường Phan Bội Châu, Phường 7, TP. Cà Mau.

- Từ 12h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Trần Hưng Đạo, đường Nguyễn Thái Bình, Đường 1 Tháng 5 và một phần Chợ phường 5, Khóm 6, 7, Phường 5, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 15, 16, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Kênh Bảy Quán, ấp Tân Hồng, xã Tạ An Khương Nam, ấp Hồng Phước, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...