Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa điện

Đăng bởi | 16:35 | 04/12/2019

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 09/12/2019 đến 15/12/2019

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1 . Thứ Hai, ngày 09/12/2019

- Từ 07h30 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Một phần hẻm Thị Đội, Phường 9, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường kinh Rạch Rập, ấp Xón Lớn, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 12h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần hẻm Thị Đội, Phường 9, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 9, xã Khánh Tiến, một phần Ấp 5, Khánh Hòa, huyện U Minh.

+ Một phần ấp Ông Định, ấp Đường Kéo,  xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 6, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi.

2. Thứ Ba, ngày 10/12/2019

- Từ 07h30 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Một phần đường Ngô Quyền, Khóm 1, Phường 9, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp Gành Hào 2, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

- Từ 12h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Đinh Tiên Hoàng, Hoa Lư, Khóm 1, 2, Phường 9, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Quảng Phú, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

+  Một phần ấp Bà Thanh, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Điền B, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h30 đến 15h30.

Khu vực mất điện: Ấp Cái Ngay, Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Tám, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 10h30 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần khóm Hàng Vịnh, thị trấn Năm Căn và toàn bộ xã Hàng Vịnh, Hiệp Tùng, Tam Giang, Tam Giang Đông, huyện Năm Căn.

3. Thứ Tư, ngày 11/12/2019

- Từ 07h30 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Một phần đường Lâm Thành Mậu, Khóm 3, 4, phường 4, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Hóa, Hòa Trung, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 12h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Lâm Thành Mậu, Khóm 4, Phường 4, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Lung Tràm, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

- Từ 11h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Đôi, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

- Từ 14h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Kênh Xáng, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 8, 9, xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

+ Ấp Tân Trung, Tân Tiến, Ông Định, Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây, một phần ấp Kinh Ranh, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Xã Tạ An Khương Đông, ấp Bá Huê, xã Tân Duyệt, ấp Thuận Tạo, Thuận Phước, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp Cơi 6B, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h30 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ xã Lâm Hải và một phần xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

4. Thứ Năm, ngày 12/12/2019  

- Từ 07h30 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Một phần đường Lâm Thành Mậu, Khóm 4, Phường 4, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Kinh Ông Xem, Ấp 4, 5, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Khóm 4, 5, phường Tân Thành và một phần Ấp 4, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 12h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Lâm Thành Mậu, Khóm 4, Phường 4, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần kênh Bảy Sử, thị trấn Cái Đôi Vàm, một phần ấp Thanh Bình, xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

+ Một phần Ấp 8, xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

+ Kinh Ba Trí, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Điền B, xã Thanh Tùng, ấp Chánh Tài, Phú Nhuận, Hồng Phước, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h30 đến 15h30.

Khu vực mất điện: Ấp Hiệp Hòa Tây, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Sào Lưới, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 14h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Bà Thanh, xã Tân Ân Tây, toàn bộ xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

5. Thứ Sáu, ngày 13/12/2019

- Từ 07h30 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Một phần Khu Đông Bắc, Khóm 8, Phường 5, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Ấp Cái Rô, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

- Từ 12h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần khu Đông Bắc, Khóm 8, Phường 5, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Trời Đánh, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh 90, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Vàm Xáng, xã Phú Mỹ, kênh Số 1, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

- Từ 11h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Biên Phòng, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 1, xã Khánh An, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Thành A, Tân An Ninh, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h30 đến 15h30.

Khu vực mất điện: Ấp Bàu Sen, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi.

6. Thứ Bảy, ngày 14/12/2019

- Từ 07h30 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Công Trứ, đường 19 Tháng 5, Lộ Mới, Rạch Rập, Trương Phùng Xuân, Kinh Đạo, Kinh 26 Tháng 3, Khóm 1, 2, 3, 6, Phường 8, ấp Xóm Lớn, Lung Dừa, Tân Hưng, Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, một phần đường Hùng Vương, Phan Bội Châu, An Dương Vương, UBND Phường 7, khu Trung tâm Thương mại Nguyễn Kim, đường Sư Vạn Hạnh, Hồ Trung Thành, Phường 7, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Đôi Nhỏ, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 14, xã Khánh Hòa, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Toàn bộ xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

+ Một phần Khóm 3, 8, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp Hiệp Dư, Hồng Phước, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Kinh Hòn, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 11h30 đến 16h30.

Khu vực mất điện: Một phần xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước.

7. Chủ Nhật, ngày 15/12/2019

- Từ 07h30 đến 11h30.

Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Trãi, khu Tập thể Ngân hàng, Khóm 4, 5, Phường 9, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, Khóm 7, Phường 7, TP. Cà Mau.

- Từ 12h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Trãi, Khóm 4, Phường 9, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Xã Tạ An Khương Đông, ấp Lung Trường, Xóm Mới, Khai Hoang, xã Quách Phẩm, ấp Tân Điền, xã Thanh Tùng, ấp Bàu Sen, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Nông Trường 402, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(15:19 - 12/01/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 17/01/2022 ĐẾN 23/01/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:56 - 06/01/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 10/01/2022 ĐẾN 16/01/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(14:55 - 30/12/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 03/01/2022 ĐẾN 09/01/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Ngọc Hiển, Phú...

(15:37 - 15/12/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 20/12/2021 ĐẾN 26/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:40 - 09/12/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 13/12/2021 ĐẾN 19/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:45 - 23/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/11/2021 ĐẾN 05/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:59 - 12/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/11/2021 ĐẾN 21/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:41 - 02/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/11/2021 ĐẾN 07/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:55 - 20/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN 31/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:49 - 15/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 16/10/2021 ĐẾN 24/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...