Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 09:59 | 27/11/2019

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 02/12/2019 đến 08/12/2019

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1 . Thứ Hai, ngày 02/12/2019

- Từ 06h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ xã Thạnh Phú, xã Lương Thế Trân, một phần xã Phú Hưng, huyện Cái Nước.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 8, 9, 10, xã Khánh tiến, một phần Ấp 2, xã Khánh Hòa, huyện U Minh.

+ Ấp Tân Lập, xã Tân Ân Tây, ấp Tân Trung, Tân Tiến, Ông Định, Đồng Khởi, Duyên Hải, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

+ Nội bộ hộ nuôi tôm công nghiệp Thái Minh Thức, xã Hòa Tân, một phần ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn Lâm và một phần đường Rạch Rập, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Nước Lên, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, một phần Khóm 2, thị trấn Đầm Dơi, một phần ấp Bàu Sen, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Trần Hợi, xã Khánh Hưng, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Lung Tràm, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

2. Thứ Ba, ngày 03/12/2019

- Từ 08h00 đến 09h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 14, xã Khánh Hòa, huyện U Minh.

- Từ 09h30 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 8, xã Khánh Hòa, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Lý Thường Kiệt và một phần đường Phan Bội Châu, Khóm 1, 2, Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Ấp 4, xã Tắc Vân, ấp Bình Thành, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần  Ấp 4, xã Tắc Vân, TP. Cà Mau.

+ Một phần ấp Bà Thanh, xã Tân Ân Tây, một phần ấp Kinh Ranh, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Xóm Lớn Trên, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm DNTN Hoàng Thiện, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

- Từ 11h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ DNTN Nguyễn Quân, xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Sào Lưới xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 6A, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Quảng Phú, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

3. Thứ Tư, ngày 04/12/2019

- Từ 06h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện:

+ Xã Tân Lộc, xã Tân Lộc Bắc, xãTân Lộc Đông, một phần xã Tân Phú, một phần xã Thới Bình, một phần xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

+ Toàn bô xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Ấp Cơi Năm A, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 06h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường kinh Giồng Kè, kinh Bạch Ngưu Khóm 1, 2, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, Ấp 6, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, Khóm 4, phường Tân Xuyên, ấp Tân Thuộc, Tân Thời, ấp Tân Dân, ấp Tân Hiệp, Ấp 6, xã An Xuyên, TP. Cà Mau.

- Từ 10h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Phong B, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 8, xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Nước Lên, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 6, thị trấn Đầm Dơi, một phần ấp Khai Hoang, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi.

- Từ 13h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Viên An Đông, toàn bộ xã Viên An và xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Lung Chùa, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

4. Thứ Năm, ngày 05/12/2019  

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Âp Tân Lập, xã Tân Ân Tây, ấp Tân Trung, Tân Tiến, Ông Định, Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

+ Ấp Bùng Binh 1, Gành Hào 2, Hòa Đông, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Trương Phùng Xuân, Kinh Đạo, Kinh 26 Tháng 3, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 11h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Kinh Đạo, Kinh 26 Tháng 3, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 14h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần Kinh Đạo, Kinh 26 Tháng 3, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Xóm Lớn Trên, xã Đất Mới, huyện Năm Căn.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Sào Lưới, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp Vàm Đầm, Hải An, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần khách hàng kênh Rạch Chèo Ngọn, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

5. Thứ Sáu, ngày 06/12/2019

- Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Công Trứ, Khóm 7, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Ấp Bình Thành, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Sông Gành Hào, Khóm 7, Phường 7, TP. Cà Mau.

- Từ 12h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu, Khóm 6, Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 12h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Ấp Bình Thành, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 8, xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

+ Ấp Tân Lập, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 1, thị trấn Đầm Dơi, một phần ấp Hiệp Hòa Tây, xã Ngọc Chánh, một phần ấp Phú Nhuận, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

6. Thứ Bảy, ngày 07/12/2019

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Đường Xí nghiệp Gỗ, khu Dân cư Thanh Đoàn, Khóm 7, Phường 8, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Đường kinh Lệ Huyền, ấp Lung Dừa, ấp Xóm Lớn, kinh Bào Môn,  xã Lý Văn Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Đường Lê Đức Thọ, một phần đường Số 1, 4, 5, Khóm 4, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Đường kinh Ông Muộn, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

+ Một phần Ấp 1, xã Khánh Tiến, Ấp 10, xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

+ Một phần ấp Bà Thanh, xã Tân Ân Tây, một phần ấp Kinh Ranh, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h30 đến 14h30.

Khu vực mất điện: Ấp Cơi Sáu B, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 2, thị trấn Đầm Dơi, một phần ấp Khai Hoang, xã Quách Phẩm, một phần ấp Phú Nhuận, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

7. Chủ Nhật, ngày 08/12/2019

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Đường Lê Đức Thọ, một phần đường Số 1, 3, Khóm 4 phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp Kinh Ngang, Xóm Rẫy, xã Quách Phẩm Bắc, ấp Phú Nhuận, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Rạch Chèo, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:25 - 13/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 18/07/2022 ĐẾN 24/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:23 - 07/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 11/07/2022 ĐẾN 17/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:08 - 29/06/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 04/07/2022 ĐẾN 10/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:37 - 27/06/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 27/06/2022 ĐẾN 03/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:04 - 14/06/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 20/06/2022 ĐẾN 26/06/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 08/06/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 13/06/2022 ĐẾN 19/06/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...