Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa điện

Đăng bởi | 08:36 | 21/11/2019

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 25/11/2019 đến 01/12/2019

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1 . Thứ Hai, ngày 25/11/2019

- Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Cái Nai, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn.

+ Âp Tân Lập, xã Tân Ân Tây, ấp Tân Trung, Tân Tiến, Ông Định, Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

+ Một phần Ấp 8, 9, 10, xã Khánh Tiến, Ấp 2, Khánh Hòa, huyện U Minh.

+ Ấp Tân Hóa A, Hòa Trung, xã Hòa Thành, ấp Bình Thành, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Kinh Đường Ranh, xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp Thuận Hòa, Hòa Lập, Xóm Tắc, Thuận Phước, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

2. Thứ Ba, ngày 26/11/2019

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Đường kinh Lệ Huyền, ấp Lung Dừa, ấp Xóm Lớn, kinh Bào Môn, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Đường kinh Ông Muộn, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

+ Một phần ấp Cái Nai, ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn.

+ Ấp Khai Hoang, Cầu Ván, xã Quách Phẩm, ấp Hiệp Dư, Hồng Phước, Vàm Đầm, xã Nguyễn Huân, ấp Hiệp Hòa Tây, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm DNTN Tuấn Kiệt, ấp Giáp Nước, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp Mũi Tràm C, kinh Ba Tỉnh, xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

3. Thứ Tư, ngày 27/11/2019

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 9, xã Khánh An, Ấp 9, 10, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Ấp Tân Thành A, xã Tạ An Khương Nam, ấp Tân Điền B, xã Thanh Tùng, ấp Bàu Sen, xã Tân Duyệt, ấp Thuận Tạo, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi.

+ Một phần ấp Lung Tràm, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

+ Một phần Ấp 1, xã Khánh Tiến, Ấp 10, xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

+ Một phần ấp Cái Nai, ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn.

+ Ấp Bùng Binh 1, Gành Hào 2, Hòa Đông, xã Hòa Tân, một phần ấp Bình Thành, xã Định Bình, một phần kinh 9 Diên, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 11h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Huyền Trần Công Chúa, đường Phạm Ngọc Thạnh, một phần đường Bà Triệu, Khóm 8, Phường 5, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Kinh Bào Quắm xã Lợi An, ấp Cơi 5, xã Khánh Bình Tây, Ba Tỉnh (ấp Mũi Tràm), xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời.

4. Thứ Năm, ngày 28/11/2019  

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Lâm Thành Mậu, Khóm 4, Phường 4, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Gành Hào 1, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

- Từ 13h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Lâm Thành Mậu, Khóm 4, Phường 4, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Xã Tạ An Khương Đông, ấp Đồng Tâm A, xã Tân Duyệt, ấp Hiệp Dư, Vàm Đầm, xã Nguyên Huân, ấp Thanh Tùng, Hiệp Hòa Tây, Phú Hiệp, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

+ Một phần ấp Cái Nai, ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn.

+ Âp Tân Lập, xã Tân Ân Tây, ấp Tân Trung, Tân Tiến, Ông Định, Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

+ Một phần ấp Quảng Phú, xã Tân Hưng Tây, một phần ấp Cái Chim, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Sào Lưới, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

- Từ 13h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Bảy Sử, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Kinh Ba Tỉnh (ấp Mũi Tràm), xã Khánh Bình Tây Bắc, ấp Kinh Hòn, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

5. Thứ Sáu, ngày 29/11/2019

- Từ 06h30 đến 12h30.

Khu vực mất điện: Một phần đường Phan Bội Châu, đường Nguyễn Thái Học, An Dương Vương, Chợ Phường 7, đường Sư Vạn Hạnh, đường Hồ Trung Thành, một phần đường Quang Trung, một phần đường Lý Thường Kiệt Phường 7, Lưu Tấn Tài, một phần đường Bùi Thị Trường, một phần đường Hùng Vương, đường Huỳnh Ngọc Điệp, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Việt Khái, Ngô Gia Tư, Nguyễn Du, Trần Bình Trọng, Trần Quang Khải, 3 Tháng 2, Sở Giao thông Tỉnh, TTTM Cữu Long, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Xây dựng Phường 5, một phần phường Tân Thành, một phần xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần  ấp Bình Thành, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Ấp Gành Hào 1, Gành Hào 2, Cái Su, Hòa Đông, Bùng Binh 1, xã Hòa Tân, Hòa Nam, Tân Phong B, Tân Hóa, Tân Hóa A, Tân Phong, xã Hòa Thành và một phần Khóm 7, 8, Phường 7, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần  Ấp 4, xã Tắc Vân, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 16, 21, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 1, 2, xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

+ Một phần ấp Cái Nai, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn.

+ Kinh 4, 5 xã Tân Bằng, huyện Thới Bình.

+ Một phần kênh Rạch Lạc Lớn, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

+ Ấp Đồng Giác, Xóm Tắc, Thuận Phước, xã Tân Thuận, ấp Khai Hoang, xã Quách Phẩm, ấp Vàm Đầm, Hải An, Văn Luyện, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Đê Quốc Phòng Giữa (ấp Thời Hưng, Đá Bạc B), xã Khánh Bình Tây, ấp Kinh Hội, xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời.

6. Thứ Bảy, ngày 30/11/2019

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Khóm 1, một phần Khóm 2, Khóm 4, Khóm 6, thị trấn Đầm Dơi, xã Tân Duyệt, xã Tân Dân, xã Ngọc Chánh, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Khóm 1, một phần Khóm 2 thị trấn Đầm Dơi, xã Tân Duyệt, xã Tân Dân, xã Ngọc Chánh, xã Thanh Tùng, một phần xã Tạ An Khương, một phần xã Tạ An Khương Nam, xã Tạ An Khương Đông, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

+ Một phần kênh Rạch Chèo Ngọn, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Thanh Đạm, xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần khu Dân cư Phường 1, Lâm Viên 19 Tháng 5 và nội bộ Cty Dược Cà Mau, Phường 1, TP. Cà Mau.

+ Một phần Ấp 4, 8, 9, 10, xã Khánh Tiến và một phần Ấp 2, 5, 7, xã Khánh Hòa, huyện U Minh.

+ Một phần Khóm 1, 2, 6, 7 thị trấn Thới Bình, Ấp 2, 3, xã Thới Binh, huyện Thới Bình.

+ Ấp Tân Trung, Tân Tiến, Ông Định, Tân Lập, Duyên Hải, Ông Như  xã Tân Ân Tây, ấp Xóm Mới, ấp Xẻo Lá, ấp Kinh Ba, ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, ấp Cây Phước, xã Viên An Đông, ấp Tam Hiệp, ấp Rạch Gốc B, ấp Rạch Lùm, Khóm 1, 3, 4, 6, 7 thị trấn Rạch Gốc, ấp Dinh Hạn, Nhà Diệu, Rạch Gốc, Ô Rô, xã Tân Ân, ấp Tân Lập, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 12h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ ấp Voi Vàm, ấp Chợ Thủ A, ấp Chợ Thủ B, một phần ấp Bảo Vĩ, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một Phần xã Khánh Bình Tây Bắc (ấp Mũi Tràm B, C, ấp Kinh Dớn), Kinh 3 Pháp, T30, T28, xã Trần Hợi, kinh Cả Giữa, xã Khánh Bình, kinh Trãng Cò, xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 11h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ ấp Tân Phú và một phần ấp Đông Hưng, Láng Tượng, Nghĩa Hiệp, Trần Mót, xã Tân Hưng Đông, Khóm 2, 3, ấp Ngọc Tuấn, Hữu Trí thị trấn Cái Nước, toàn bộ ấp Cái Chim, Nhà Vi, Công Trung, xã Trần Thới, huyện Cái Nước.

7. Chủ Nhật, ngày 01/12/2019

- Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Tôn Đức Thắng, Khóm 7, Phường 5, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Bình Thành, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

- Từ 13h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Nguyễn Du, Huỳnh Ngọc Điệp, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Việt Khái, Khu C, Khóm 4, Phường 5, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp Đá Bạc A, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(15:19 - 12/01/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 17/01/2022 ĐẾN 23/01/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:56 - 06/01/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 10/01/2022 ĐẾN 16/01/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(14:55 - 30/12/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 03/01/2022 ĐẾN 09/01/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Ngọc Hiển, Phú...

(15:37 - 15/12/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 20/12/2021 ĐẾN 26/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:40 - 09/12/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 13/12/2021 ĐẾN 19/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:45 - 23/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/11/2021 ĐẾN 05/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:59 - 12/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/11/2021 ĐẾN 21/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:41 - 02/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/11/2021 ĐẾN 07/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:55 - 20/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN 31/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:49 - 15/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 16/10/2021 ĐẾN 24/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...