Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa điện

Đăng bởi | 07:57 | 13/11/2019

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 18/11/2019 đến 24/11/2019

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1 . Thứ Hai, ngày 18/11/2019

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Ấp Tân Lập, ấp Tân Trung, Tân Tiến, Ông Định, Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

+ Một phần ấp 8, 9, 10, xã Khánh tiến, Ấp 2 khánh Hòa, huyện U Minh.

+ Một phần đường Lộ Mới, Khóm 1, Phường 8, TP. Cà Mau.

+ Kinh 1, Kinh 2, Kinh 3 Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

2. Thứ Ba, ngày 19/11/2019

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình.

+ Một phần ấp Ông Trang A, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển.

+ Khóm 4, 5, phường Tân Thành và một phần Ấp 4, xã Tân Thành, TP. Cà Mau. 

- Từ 10h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Ấp Cái Ngang, xã Hòa Thành, ấp Bùng Binh, Xóm Chùa, Cái Ngang, Cái Nai, Bùng Binh 2, Bùng Binh 1, Xóm Chùa, Hòa Nam, Tân Hóa, Tân Hóa A, xã Hòa Thành, ấp Cái Su, Xóm Chùa, Bùng Binh 2, Hòa Đông, xã Hòa Tân. TP. Cà Mau.      

- Từ 09h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Bình, ấp Tân Phước, ấp Tân Thành Lập, xã Tân Đức, ấp Hòa lập, ấp Thuận Hòa, ấp Thuận Phước, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.

3. Thứ Tư, ngày 20/11/2019

- Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Ấp Bình Thành, ấp Cái Ngang, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 4, xã Tắc Vân, ấp Xóm Mới, ấp Bình Thành, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

+ Mộp phần kinh Rạch Mới, xã Thới Bình, huyện Thới Bình.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 12, xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp 1, 2, xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

+ Ấp Tân Lập, ấp Tân Trung, Tân Tiến, Ông Định, Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 09h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Ấp Mương Điều, ấp Hàng Còng, xã Tạ An Khương, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi.

4. Thứ Năm, ngày 21/11/2019  

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp 10, 12, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Ông Trang A, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển.

+ Một phần ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn Lâm và một phần đường Rạch Rập, Phường 8, TP. Cà Mau.

+ Ấp 2 xã Trí Phải, xã Tân Phú (trừ một phần ấp Giao Khẩu, ấp Đầu Nai), huyện Thới Bình.

- Từ 10h30 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần khóm Cái Nai, Khóm 9, khóm Tắc 5 Căn, thị trấn Năm Căn, toàn bộ xã Đất Mới, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn.

5. Thứ Sáu, ngày 22/11/2019

- Từ 08h00 đến 09h30.

Khu vực mất điện: Một phần đường kinh Rạch Rập, ấp Xóm Lớn, ấp Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Khu đô thị Nam Bắc, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần đường kinh Rạch Rập ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

+ Ấp 1, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình.

+ Một phần Ấp 5, xã Khánh An, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Ấp Rạch Thọ, ấp Rạch Tàu Đông, Rạch Tàu, Kinh Đào, kinh Đào Đông, kinh Đào Tây, Cồn Mũi, Lạch Vàm, ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Ấp Tân Lập, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

+ Một phần ấp 8, 9, 10, xã Khánh tiến, Ấp 2, Khánh Hòa, huyện U Minh.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 16, xã Khánh An, huyện U Minh.

- Từ 13h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Ấp 12, 13, 14, xã Khánh An, huyện U Minh.

- Từ 08h30 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Hàng Vịnh, toàn bộ xã Hiệp Tùng, Tam Giang, Tam Giang Đông, huyện Năm Căn.

- Từ 10h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần xã Hiệp Tùng, Tam Giang và toàn bộ xã Tam Giang Đông, một phần xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn.

- Từ 08h30 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Xã Tân Tiến, xã Nguyễn Huân, xã Quách Phẩm, một phần xã Quách Phẩm Bắc, ấp Tân Điền A, B xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

6. Thứ Bảy, ngày 23/11/2019

- Từ 06h00 đến 07h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Ngyễn Tất Thành, Khóm 7, Phường 8, một phần đường Hùng Vương, An Dương Vương, Âu Cô, Lạc Long Quân, Đoàn Thị Điểm, Phường 7, một phần đường Lý Thường Kiệt, Lê Đại Hành, Khóm 1, 2, Phường 6, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Đường Sông Gành Hào, ấp Thạnh Điền, ấp Chánh, Kinh Huế, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

+ Ấp Tân Trung, Tân Tiến, Ông Định, Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

+ Một phần ấp 1, xã Khánh Tiến, Ấp 10, xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Tuyến Kênh 5, ấp Tân Hồng, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi.

7. Chủ Nhật, ngày 24/11/2019

- Từ 06h00 đến 17h00.

Khu vực mất điện:

+ Toàn bộ huyện Phú Tân, (ngoại trừ một phần xã Tân Thuận, một phần xã Phú Mỹ, một phần xã Việt Thắng, huyện Phú Tân).

+ Toàn bộ Huyện Trần Văn Thời, (ngoại trừ một phần xã Khánh Bình, một phần xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời).

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp Xóm Mới, ấp Bình Thành, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Đường kinh Bạch Ngưu, Cả Giữa, Khóm 1, 2, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau.

 

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(15:19 - 12/01/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 17/01/2022 ĐẾN 23/01/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:56 - 06/01/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 10/01/2022 ĐẾN 16/01/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(14:55 - 30/12/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 03/01/2022 ĐẾN 09/01/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Ngọc Hiển, Phú...

(15:37 - 15/12/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 20/12/2021 ĐẾN 26/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:40 - 09/12/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 13/12/2021 ĐẾN 19/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:45 - 23/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/11/2021 ĐẾN 05/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:59 - 12/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/11/2021 ĐẾN 21/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:41 - 02/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/11/2021 ĐẾN 07/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:55 - 20/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN 31/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:49 - 15/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 16/10/2021 ĐẾN 24/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...