Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ sửa chữa điện

Đăng bởi | 10:39 | 07/11/2019

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 11/11/2019 đến 17/11/2019

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Cái Nước, thành phố Cà Mau, Phú Tân, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện. Để thực hiện các công tác nêu trên, Công ty Điện lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện cụ thể như sau:

1 . Thứ Hai, ngày 11/11/2019

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Trung, Tân Tiến, Ông Định, Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây, một phần ấp Bà Thanh, xã Tân Ân Tây, một phần ấp Kinh Ranh, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện:

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 4, đường 30/4 thị trấn Đầm Dơi, ấp Tân Điền, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Khánh, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi.

2. Thứ Ba, ngày 12/11/2019

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Long B, Hiệp Thành, xã Tân Tiến, ấp Tân Hiệp, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Ấp Cái Keo, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi.

+ Một phần Ấp 8, 9, xã Khánh Tiến, huyện U Minh.        

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 6A, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

- Từ 11h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Hùng Vương, UBND Phường 7, Khóm 4, Phường 7, TP. Cà Mau.

- Từ 12h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ ấp Voi Vàm, ấp Chợ Thủ A, ấp Chợ Thủ B, một phần ấp Bảo Vĩ, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

3. Thứ Tư, ngày 13/11/2019

- Từ 08h00 đến 09h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Ngô Gia Tự, Trần Bình Trọng, Trần Quang Khải, Tôn Đức Thắng, Khóm 5, Phường 5, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Ấp Tân Phong B, ấp Tân Phong A, ấp Hòa Trung, xã Hòa Thành, ấp Gành Hào 1, ấp Gành Hào 2, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Ngô Gia Tự, Trần Bình Trọng, Trần Quang Khải, Tôn Đức Thắng, Khóm 5, Phường 5, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xáng Phụng Hiệp, Ấp 6, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 13h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Ấp Bùng Binh 1,  Hòa Đông, ấp Cái Su, ấp Cái Nai,  xã Hòa Tân, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Trống Vàm, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Trống Vàm, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Quảng Phú, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

- Từ 11h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Vàm Xáng, xã Phú Mỹ, một phần ấp Rạch Láng, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

- Từ 13h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Mỹ Thành, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

- Từ 13h30 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Lung Tràm, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Ông Định, ấp Đường Kéo,  xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

+ Một phần xã Tân Bằng, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình.

+ Ấp Tân Hiệp, xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h30 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Đức, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

- Từ 13h30 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Tân Đức, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi.

- Từ 10h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 8, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

4. Thứ Năm, ngày 14/11/2019  

- Từ 08h00 đến 12h00.

Khu vực mất điện: Ấp Xóm Lung, ấp Cái Ngang, ấp Ba Dinh, ấp Xóm Lẫm, xã Định Bình, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần đường Kinh Xàng Phụng Hiệp, Khóm 1, phường Tân Thành và một phần đường Quang Trung, Khóm 5, Phường 5, hẻm Chùa Từ Quang, đường Nguyễn Trãi, Khóm 4, Phường 9, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Đường kinh Chín Diên, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau.

- Từ 13h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Ấp Xóm Chùa, ấp Xóm Chùa, xã Hòa Tân, ấp Tân Phong B, xã Hòa Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Hậu Đòn Dong, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

- Từ 09h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Một phần ấp Đường Cày, xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

- Từ 14h00 đến 16h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Đòn Dong, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 3, 4, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Bà Thanh, xã Tân Ân Tây, một phần ấp Kinh Ranh, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

+ Một phần Ấp 8, 9, xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

+ Một phần Khóm 4 thị trấn Thới Bình, Ấp 9, xã Thới Bình (Kinh ZERO), huyện Thới Bình.

- Từ 08h30 đến 13h30.

Khu vực mất điện: Xã Ngọc Chánh, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Một phần Khóm 3, thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời.

5. Thứ Sáu, ngày 15/11/2019

- Từ 08h00 đến 10h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 5, xã Tân Thành, TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần đường Khóm 8, Phường 8 và một phần đường Nguyên Tất Thành, Khóm 8, Phường 8, TP. Cà Mau.

+ Một phần ấp Khóm 1, Khóm 3, ấp Đường Đào, Kinh Đào, thị trấn Rạch Gốc, một phần ấp Xưởng Tiện, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Ấp Bà Hính, Lung Trường, Khai Hoang, Cầu Ván, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi.

+ Một phần Ấp 7, xã Thới Bình (Kinh Bà Mướp), huyện Thới Bình.

- Từ 09h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Một phần kênh Chàng Bè, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện: Ấp Lạch Vàm, Cồn Mũi, Ấp Mũi xã Đất Mũi , huyện Ngọc Hiển.

6. Thứ Bảy, ngày 16/11/2019

- Từ 08h00 đến 11h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Việt Khái 5-1, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

- Từ 13h30 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Việt Khái 5, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Một phần Ấp 9, 10, 11, 18, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Một phần Ấp 8, 9, xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

+ Một phần ấp Ông Định, ấp Đường Kéo, xã Tân Ân Tây, một phần ấp Tân Trung, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 13h00.

Khu vực mất điện: Nội bộ Công ty Dược và Lâm viên 19/05 và khu Dân cư Tỉnh đoàn, Phường 1, TP. Cà Mau.

- Từ 11h30 đến 13h40.

Khu vực mất điện:

+ Toàn bộ xã Lương Thế Trân, Thạnh Phú, ấp Đức An, Nhà Phấn, Tân Ánh và một phần ấp Phú Thạnh, Hưng Thành, Rạch Muỗi, Lộ Xe, xã Phú Hưng huyện Cái Nước.

7. Chủ Nhật, ngày 17/11/2019

- Từ 06h00 đến 17h00.

Khu vực mất điện:

+ Toàn bộ Huyện Trần Văn Thời, (ngoại trừ một phần xã Khánh Bình, một phần xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời).

+ Toàn bộ huyện Phú Tân, (ngoại trừ một phần xã Tân Thuận, một phần xã Phú Mỹ, một phần xã Việt Thắng, huyện Phú Tân).

- Từ 13h00 đến 15h00.

Khu vực mất điện: Toàn bộ trạm Giáp Nước 1A, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 14h00.

Khu vực mất điện:

+ Nội bộ Trường Dân tộc nội trú và Bệnh viện Phục hồi chức năng, Phường 1, TP. Cà Mau.

+ Một phần ấp Ông Trang A, xã Viên An, một phần ấp Bà Thanh, xã Tân Ân Tây, một phần ấp Kinh Ranh, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển.

Chú ý:

- Khi đóng điện lại sẽ không thông báo, báo trước.

- Thời gian đóng điện lại có thể thay đổi theo tiến độ công tác.

- Khi có sự cố trên hệ thống điện, Công ty Điện lực Cà Mau sẽ cắt tải khẩn cấp một số phát tuyến ngoài thông báo này.


TIN LIÊN QUAN

(15:19 - 12/01/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 17/01/2022 ĐẾN 23/01/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:56 - 06/01/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 10/01/2022 ĐẾN 16/01/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(14:55 - 30/12/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 03/01/2022 ĐẾN 09/01/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực Ngọc Hiển, Phú...

(15:37 - 15/12/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 20/12/2021 ĐẾN 26/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:40 - 09/12/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 13/12/2021 ĐẾN 19/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:45 - 23/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/11/2021 ĐẾN 05/12/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:59 - 12/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/11/2021 ĐẾN 21/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:41 - 02/11/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/11/2021 ĐẾN 07/11/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:55 - 20/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN 31/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:49 - 15/10/2021)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 16/10/2021 ĐẾN 24/10/2021

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...