Tin tức & hoạt động

Hoạt động cộng đồng

Đăng bởi | 16:57 | 21/10/2019

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM NĂM 2019

Nhằm Tri ân Khách hàng dùng điện, hàng năm Tổng công ty Điện lực miền tổ chức Chương trình khuyến mại cho Khách hàng sử dụng điện của 21 Công ty Điện lực tỉnh/thành phố. Cụ thể trong năm 2019 Tổng công ty Điện lực miền Nam tổ chức Chương trình khuyến mại như sau:

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

 
1. Tên chương trình khuyến mại:
- Chương trình 1: “Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, thanh toán qua ngân hàng/trung gian thanh toán: Hiện đại - Tiện lợi – Nhận quà hấp dẫn”.
- Chương trình 2: “Cài app CSKH ngay, trúng quà tặng liền tay”.
2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: 
2.1. Đối với Chương trình 1:
- Khách hàng ký HĐMBĐ mục đích sinh hoạt với Công ty Điện lực tỉnh/thành phố thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam, đang sử dụng điện, thanh toán hóa đơn tiền điện qua qua quầy thu tại Điện lực, website CSKH EVN SPC (http://cskh.evnspc.vn), các kênh thanh toán của ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán đang hợp tác thu hộ tiền điện với Công ty Điện lực tỉnh/thành phố: … (tên các Ngân hàng/trung gian thanh toán, vd: BIDV, ABbank, Vietinbank, Vietcombank, Agribank, Viettel, MoMo, Payoo, VNPay, ….) trên địa bàn tỉnh/thành phố:
2.2.1. Thanh toán qua ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán: khách hàng thanh toán hoá đơn tiền điện tại quầy thu Điện lực; chi nhánh/phòng giao dịch của các ngân hàng; và quầy thu (chuỗi cửa hàng tiện lợi, trung tâm điện máy, ...) của tổ chức trung gian thanh toán.
2.2.2. Thanh toán bằng hình thức không dùng tiền mặt: khách hàng thanh toán hoá đơn tiền điện qua website CSKH EVN SPC (http://cskh.evnspc.vn); bằng SMS/Mobile/Internet banking, Thẻ tín dụng/ATM, trích nợ tự động, UNC/UNT của ngân hàng; và ví điện tử của tổ chức trung gian thanh toán.
2.2. Đối với Chương trình 2:
- Khách hàng ký HĐMBĐ mục đích sinh hoạt với Công ty Điện lực tỉnh/thành phố thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam, đang sử dụng điện, cài đặt và sử dụng ứng dụng app Chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam trên điện thoại di động (tên ứng dụng app: CSKH EVN SPC).
3. Thời gian khuyến mại: 
3.1. Chương trình 1: Từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 20/12/2019.
3.2. Chương trình 2: Từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 20/12/2019.
4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: 21 tỉnh/thành phố phía Nam (trừ Thành phố Hồ Chí Minh)
5. Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng.
6. Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):
- Tất cả các khách hàng đang sử dụng điện, có ký HĐMBĐ mục đích sinh hoạt với Công ty Điện lực tỉnh/thành phố thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) quản lý có Mã số khách hàng hợp lệ (không bao gồm CBCNV của Công ty Điện lực tỉnh/thành phố đó).
7. Cơ cấu giải thưởng:
7.1. Đối với Chương trình 1:
7.1.1. Thanh toán qua ngân hàng và trung gian thanh toán:

Cơ cấu
giải thưởng
Nội dung
giải thưởng
Trị giá
giải thưởng
(đồng)
Số giải Thành tiền
(đồng)
Giải Nhất Tiền mặt 5.000.000 02 10.000.000
Giải Nhì Tiền mặt 2.000.000 05 10.000.000
Giải Ba Tiền mặt 1.000.000 05 5.000.000
Giải Khuyến khích Tiền mặt 500.000 10 5.000.000
    Tổng cộng 22 30.000.000

 

7.1.2. Thanh toán bằng hình thức không dùng tiền mặt:

Cơ cấu
giải thưởng
Nội dung
giải thưởng
Trị giá
giải thưởng
(đồng)
Số giải Thành tiền
(đồng)
Giải Nhất Tiền mặt 5.000.000 02 10.000.000
Giải Nhì Tiền mặt 2.000.000 05 10.000.000
Giải Ba Tiền mặt 1.000.000 05 5.000.000
Giải Khuyến khích Tiền mặt 500.000 10 5.000.000
    Tổng cộng 22 30.000.000

 

- Tổng giá trị giải thưởng của Chương trình 1 là: 60.000.000 đ (Sáu mươi triệu đồng).
7.2. Đối với Chương trình 2:

Cơ cấu
giải thưởng
Nội dung
giải thưởng
Trị giá
giải thưởng
(đồng)
Số giải Thành tiền
(đồng)
Giải Nhất Tiền mặt 4.000.000 01 4.000.000
Giải Nhì Tiền mặt 2.000.000 03 6.000.000
Giải Ba Tiền mặt 1.000.000 05 5.000.000
Giải Khuyến khích Tiền mặt 500.000 10 5.000.000
    Tổng cộng 19 20.000.000

 

- Tổng giá trị giải thưởng của Chương trình 2 là: 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng).
8. Nội dung chi tiết thể lệ Chương trình khuyến mại:
8.1. Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia Chương trình khuyến mại:
8.1.1. Đối với Chương trình 1:
- Trong thời gian tổ chức Chương trình, từ 01/11/2019 đến 20/12/2019, tất cả khách hàng ký HĐMBĐ mục đích sinh hoạt với Công ty Điện lực tỉnh/thành phố thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam, đang sử dụng điện, thanh toán hóa đơn tiền điện qua qua quầy thu tại Điện lực, website CSKH EVN SPC (http://cskh.evnspc.vn)các kênh thanh toán của ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán đang hợp tác thu hộ tiền điện với Công ty Điện lực tỉnh/thành phố đó: … (tên các Ngân hàng/trung gian thanh toán, vd: BIDV, ABbank, Vietinbank, Vietcombank, Agribank, Viettel, MoMo, Payoo, VNPay, ….) trên địa bàn tỉnhcó mã số khách hàng hợp lệ (là mã số khách hàng thuộc Công ty Điện lực tỉnh/thành phố đó quản lý, có hồ sơ khách hàng hợp lệ) sẽ được tham dự chương trình quay số trúng thưởng.
- Trường hợp là khách hàng mới, chưa có mã số khách hàng, khách hàng sẽ được các Điện lực cấp mã số trong thời gian 3 ngày nếu hồ sơ cấp điện của khách hàng hợp lệ.
8.1.2. Đối với Chương trình 2:
- Trong thời gian tổ chức Chương trình, từ 01/11/2019 đến 20/12/2019, tất cả khách hàng ký HĐMBĐ mục đích sinh hoạt với Công ty Điện lực tỉnh/thành phố thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam, đang sử dụng điện, cài đặt và sử dụng ứng dụng Chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam trên điện thoại di động (tên ứng dụng app: CSKH EVN SPC).
- Trường hợp là khách hàng mới, chưa có mã số khách hàng, khách hàng sẽ được các Điện lực cấp mã số trong thời gian 3 ngày nếu hồ sơ cấp điện của khách hàng hợp lệ.
8.2. Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng:
8.2.1. Đối với Chương trình 1:
- Mã số tham gia quay số trúng thưởng là mã số khách hàng của khách hàng ký HĐMBĐ mục đích sinh hoạt với Công ty Điện lực tỉnh/thành phố thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam, đang sử dụng điện, thanh toán tiền điện qua quầy thu tại Điện lực, website CSKH EVN SPC (http://cskh.evnspc.vn), các kênh thanh toán của ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán đang hợp tác thu hộ tiền điện với Công ty Điện lực tỉnh/thành phố đó: … (tên các Ngân hàng/trung gian thanh toán, vd: BIDV, ABbank, Vietinbank, Vietcombank, Agribank, Viettel, MoMo, Payoo, VNPay, ….) trên địa bàn tỉnh đó từ 01/11/2019 đến 20/12/2019 và không giới hạn số lần tham gia.
8.2.2. Đối với Chương trình 2:
- Trong thời gian tổ chức Chương trình, từ 01/11/2019 đến 20/12/2019, tất cả khách hàng ký HĐMBĐ với Công ty Điện lực tỉnh/thành phố thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam, đang sử dụng điện, đang sử dụng điện, cài đặt và sử dụng ứng dụng Chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam trên điện thoại di động (tên ứng dụng app: CSKH EVNSPC). Mỗi khách hàng chỉ được đăng ký 01 lần.
8.3. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:
- Công ty Điện lực tỉnh/thành phố thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam cam kết Chương trình được thực hiện dựa trên kết quả dữ liệu mà Công ty Điện lực tỉnh/thành phố ghi nhận thực tế từ quý khách hàng tham dự Chương trình.
8.4. Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:
- Lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được tổ chức tại trụ sở Công ty Điện lực tỉnh/thành phố thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam , thời gian cụ thể theo thông báo của Công ty Điện lực tỉnh/thành phố đó.
- Công ty Điện lực tỉnh/thành phố thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ thực hiện việc xác định khách hàng trúng thưởng như sau:
+ Bước 1: Xác định danh sách khách hàng tham gia chương trình theo quy định tại mục 8.1
+ Bước 2: Sau khi thống kê danh sách khách hàng đủ điều kiện tham dự, Công ty Điện lực tỉnh/thành phố thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành chạy phần mềm quay số điện tử ngẫu nhiên theo danh sách mã số khách hàng đủ điều kiện tham dự để chọn lọc các khách hàng trúng giải.
- Việc quay số được tiến hành theo thứ tự từ giải thấp đến cao (từ giải Khuyến Khích đến giải Ba, đến giải Nhì, đến giải Nhất), mỗi khách hàng chỉ được trúng 01 (một) giải theo kết quả quay số.
- Lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được tổ chức dưới sự chứng kiến của đại diện Công ty Điện lực tỉnh/thành phố thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam, đại diện Sở Công thương tỉnh đó, đại diện khách hàng tham dự chương trình khuyến mại.
- Kết quả của lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được lập thành văn bản và có xác nhận của các bên chứng kiến.
8.5. Thông báo trúng thưởng:

  • Sau khi xác định được khách hàng trúng thưởng, Công ty Điện lực tỉnh/thành phố thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ liên lạc với khách hàng để thông báo trúng thưởng, thời gian, địa điểm, thủ tục trao thưởng.

8.6. Thời gian, địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:
- Khách hàng trúng giải trên địa bàn được nhận thưởng trong chương trình trao thưởng được tổ chức vào thời gian và địa điểm theo thông báo của Công ty Điện lực tỉnh/thành đó.
- Khách hàng khi đến nhận thưởng phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân khác và một trong các loại giấy tờ xác định địa chỉ mua điện, mã số khách hàng của khách hàng (HĐMBĐ, hóa đơn tiền điện, …).
- Người nhận giải phải là chính chủ HĐMBĐ trúng giải. Nếu tên khách hàng theo mã số khách hàng không còn chính xác (khách hàng đã chết, chưa làm thủ tục sang tên, …) thì chủ sở hữu hợp pháp của công tơ điện có mã số khách hàng trúng thưởng sẽ được nhận giải.
- Nếu tên khách hàng theo mã số khách hàng không trùng tên người tham gia cuộc thi thì ưu tiên cho người đứng tên trên mã số khách hàng của quản lý trúng thưởng.
- Trường hợp khách hàng trúng giải có đủ điều kiện nhận giải nhưng không đến nhận giải thì có thể cử người ủy quyền hợp pháp (có giấy ủy quyền công chứng) đến nhận giải.
- Thời hạn cuối cùng CTĐL có trách nhiệm trao giải thưởng cho khách hàng là 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại.
9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương trình khuyến mại:

  • Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại khách hàng liên hệ hotline: 1900.1006/1900.9000 hoặc email http://cskh.evnspc.vn để được hướng dẫn, giải đáp.

10. Trách nhiệm công bố thông tin:
- Công ty Điện lực tỉnh/thành phố thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam có trách nhiệm thông báo đầy đủ chi tiết nội dung và thể lệ của chương trình khuyến mại, trị giá từng loại giải thưởng, … trên phương tiện thông tin đại chúng (đài truyền thanh, …) tại địa phương và trên website http://cskh.evnspc.vn của Trung tâm Chăm sóc khách hàng - Tổng công ty Điện lực miền Nam.
- Công ty Điện lực tỉnh/thành phố thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam có trách nhiệm thông báo kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài truyền thanh, …) tại địa phương, trên website http://cskh.evnspc.vn của Trung tâm Chăm sóc khách hàng - Tổng công ty Điện lực miền Nam và thông báo trực tiếp cho người trúng thưởng.
11. Các quy định khác:
- Toàn thể CBCNV Công ty Điện lực tỉnh/thành phố thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam không thuộc đối tượng tham gia chương trình này.
- Khách hàng trúng thưởng tự túc chi phí đi lại cho việc nhận thưởng của mình.
- Khách hàng trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành. Thuế thu nhập không thường xuyên sẽ được khấu trừ trực tiếp khi nhận giải. Thuế nhu nhập không thường xuyên của giải thưởng do Công ty Điện lực tỉnh/thành phố đó thay mặt khách hàng hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
- Công ty Điện lực tỉnh/thành phố thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý khâu in ấn, tính chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng.
- Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính ngẫu nhiên, khách quan và công khai.
- Tổng công ty Điện lực miền Nam và Công ty Điện lực tỉnh/thành phố thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam được quyền sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại.
- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Công ty Điện lực tỉnh/thành phố thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.


TIN LIÊN QUAN

(15:20 - 08/12/2021)

Sở Công thương tỉnh Cà Mau tổ chức lớp tập huấn, sát hạch và cấp thẻ kiểm tra viên điện lực.

(09:24 - 27/09/2021)

Thanh toán hóa đơn Điện bằng Ví Trả Sau không lo mất phí

Thanh toán hóa hơn trước, trả sau với Ví Trả Sau, là sản...

(13:44 - 03/03/2021)

VNPT MEDIA Chương trình khuyến mại từ ngày 23/02/2021 đến ngày 31/3/2021

Quý khách vui lòng xem tại đây

(10:56 - 07/01/2021)

Thắp sáng đường quê" -Xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng Chương trình “Tri ân khách hàng” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đoàn thanh...

(09:48 - 25/12/2020)

Điện lực Phú Tân hưởng ứng "Tháng tri ân khách hàng" năm 2020

Nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2020) và...

(16:57 - 21/10/2019)

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM NĂM 2019

Nhằm Tri ân Khách hàng dùng điện, hàng năm Tổng công ty Điện lực miền tổ chức Chương trình khuyến...

(16:53 - 21/10/2019)

Công ty Điện lực Cà Mau Tri ân khách hàng năm 2019

(14:27 - 12/12/2018)

ĐIỆN LỰC ĐẦM DƠI THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG NĂM 2018

Thực hiện chủ trương của EVN SPC và sự chỉ đạo trực tiếp từ Công ty Điện lực Cà Mau về việc đẩy...

(10:15 - 05/10/2018)

Chương trình "Tri ân khách hàng – Thanh toán tiền điện qua ngân hàng/trung gian thanh toán: Tiện lợi – Miễn phí – Nhận quà" năm 2018

Triển khai chương trình khuyến mại “Tri ân khách hàng – Thanh toán tiền điện qua...

(14:55 - 26/12/2017)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo danh sách khách hàng trúng thưởng chương trình Quay số trúng thưởng - Tri ân khách hàng 2017