Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong công ty

Đăng bởi | 15:22 | 24/08/2018

Đào tạo công tác trực ban vận hành tại các Điện lực

Ngày 18/06/2018, Công ty Điện lực Cà Mau đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ tính toán độ tin cậy cung cấp điện với sự tham dự của Trưởng phòng Kỹ thuật, Đội trưởng Quản lý vận hành đường dây và Trạm biến áp, nhân viên trực ban của các Điện lực trực thuộc.

Cán bộ kỹ thuật PC Cà Mau tập huấn về nghiệp vụ tính toán độ tin cậy cung cấp điện.

Nội dung tập huấn gồm các vấn đề chính:  Công tác lập lịch, cắt điện trên chương trình vận hành lưới điện 22kV; thực hành giải bài tập về tính toán độ tin cậy lưới điện với dữ liệu thực tế của đơn vị mình; theo dõi tính toán các bộ chỉ số độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo theo kế hoạch Công ty giao; thủ tục, biểu mẫu  đăng ký và giải quyết đăng ký cắt điện công tác trên lưới điện phân phối; thủ tục, trình tự báo cáo sự cố, xứ lý các sự cố bất thường trên lưới điện phân phối; thủ tục giao/nhận lưới điện từ trực ban Điều độ giao lại cho nhóm công tác và ngược lại theo đúng quy định hiện hành.

Cuối buổi tập huấn, các đối tượng tham gia đã hoàn thành bài tập thực hành về tính toán độ tin cậy cung cấp điện. Từ kết quả trên, các Điện lực sẽ từng bước sẽ áp dụng vào thực tế của đơn vị để có phương thức vận hành lưới điện hợp lý..., góp phần cho hệ thống điện vận hành ổn định, giảm thiểu tối đa thời gian mất điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục.

 
Huỳnh Hồng Ngân - PC Cà Mau

TIN LIÊN QUAN

(09:17 - 30/01/2023)

SẴN SÀNG ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023.

(09:16 - 30/01/2023)

ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH TRONG KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023

(08:32 - 30/01/2023)

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỬA CHỮA ĐIỆN NÓNG

(08:17 - 30/01/2023)

Công ty Điện lực Cà Mau, thực hiện tốt công tác an toàn thông tin, viễn thông dùng riêng.

(07:39 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 1: Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị thanh lý có CTNH”

(07:37 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 2: Vật tư thiết bị thanh lý thông thường”

(14:00 - 08/12/2022)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Thông báo số: 3501/TB-PCCM ngày 25/11/2022 của Công ty Điện lực...

(08:27 - 28/11/2022)

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vật tư, tài sản thanh lý năm 2022 của Công ty Điện lực Cà Mau

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước...

(15:43 - 29/08/2022)

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2022

(15:41 - 29/08/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới theo quy định của Bộ Tài Chính