Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong công ty

Đăng bởi | 14:40 | 06/02/2018

Hoàn thành công trình trọng điểm

Công ty Điện lực Cà Mau đã thực hiện vượt tiến độ công trình xây dựng đường dây 3 pha và trạm 250 kVA phục vụ công trình xây dựng Cột cờ Đất Mũi Cà Mau.

Công trình này được Thành ủy Thành phố Hà Nội tài trợ cho tỉnh ủy Cà Mau xây dựng tại xã Đất Mũi huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau, nhằm tái hiện lại ảnh Cột cờ Hà Nội, là biểu tượng của Thủ đô, về quy cách và kích cỡ giống như Cột cờ Hà Nội.

Công nhân PC Cà Mau tham gia xây dựng công trình

Công trình có chiều dài 4,5km trạm 250 kVA, mức đầu tư trên 2 tỷ đồng đã vượt tiến độ đề ra và đóng điện cung cấp kịp thời phục vụ xây dựng công trình. Công trình có ý nghĩa rất quan trọng về mọi mặt, đặc biệt là cuối tận cùng của Tổ quốc đã có hình ảnh cột cờ thủ đô phất phới tung bay.

Nguyễn Duy - PC Cà Mau

TIN LIÊN QUAN

(09:17 - 30/01/2023)

SẴN SÀNG ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023.

(09:16 - 30/01/2023)

ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH TRONG KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023

(08:32 - 30/01/2023)

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỬA CHỮA ĐIỆN NÓNG

(08:17 - 30/01/2023)

Công ty Điện lực Cà Mau, thực hiện tốt công tác an toàn thông tin, viễn thông dùng riêng.

(07:39 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 1: Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị thanh lý có CTNH”

(07:37 - 13/12/2022)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN “Lô 2: Vật tư thiết bị thanh lý thông thường”

(14:00 - 08/12/2022)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Thông báo số: 3501/TB-PCCM ngày 25/11/2022 của Công ty Điện lực...

(08:27 - 28/11/2022)

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vật tư, tài sản thanh lý năm 2022 của Công ty Điện lực Cà Mau

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước...

(15:43 - 29/08/2022)

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2022

(15:41 - 29/08/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới theo quy định của Bộ Tài Chính