Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong công ty

Đăng bởi | 16:36 | 01/11/2016

Tổng Giám đốc EVN SPC làm việc tại Công ty Điện lực Cà Mau

Ngày 13/10/2016, Công ty Điện lực Cà Mau đã làm việc với đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực miền Nam do Ông Nguyễn Văn Hợp – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc dẫn đầu. Tại buổi làm việc đoàn đã nghe lãnh đạo Công ty báo các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng và những tháng còn lại năm 2016.
Ông Nguyễn Văn Hợp – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam phát biểu tại tại buổi làm việc, ảnh PC CM

Tình hình cung cấp điện trong 9 tháng Công ty Điện lực Cà Mau đã thực hiện tốt về điều hành cung cấp điện, không thực hiện tiết giảm trên mọi lĩnh vực, sản lượng được cung cấp đáp ứng đầy đủ cho các yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương Thực hiện sản lượng điện thương phẩm 859,645 triệu kWh đạt 70,46% kế hoạch và tăng 05% so với thực hiện cùng kỳ.

Công tác phát triển khách hàng được 8.675 khách hàng, nâng tỷ lệ số hộ dân có điện đạt 98,20%. Thực hiện tiết kiệm điện đạt 20,687 triệu kWh chiếm tỷ lệ 2,41% sản lượng điện thương phẩm.

          Tiếp nhận lưới điện và đưa điện về nông thôn chiều dài lưới 22kV là 4.897,087 km. Trạm biến áp 22/0,4kV 6.764 trạm – 8.315 máy, dung lượng 511.275kVA. Chiều dài đường dây 0,4kV là 6.832,035 km. Thực hiện tỷ lệ điện dùng để phân phối 7,49% thấp hơn thực hiện cùng kỳ 1,07% và còn cao hơn kế hoạch Tổng Công ty giao năm 2016 là 0,54%.

Về đầu tư xây dựng trong tổng số 25 công trình lưới điện và trạm, đã hoàn thành 21 công trình, khối lượng thực hiện đạt 78,87%, đang khẩn trương thực hiện hoàn thành 04 công trình còn lại, riêng dự án nuôi tôm công nghiệp tỉnh Cà Mau (DPL3) đã hoàn thành 100% khối lượng. Ngày 21 tháng 9 đã khởi công thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Cà Mau giai đoạn 1 năm 2016 trên địa bàn 02 huyện U Minh và Thới Bình.    

Nhiệm vụ thực hiện chỉ tiêu còn lại năm 2016 là tiếp tục triển khai thực hiện tốt phương án cung cấp điện, không thực hiện tiết giảm trên mọi lĩnh vực, tăng cường công tác kiểm tra lưới điện và trạm để hạn chế sự cố, tạo cơ sở để các đơn vị SXKD phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2016. Chuẩn bị tốt vật tư dự phòng, đảm bảo phục nhanh khi xảy ra các sự cố để cấp điện trở lại. Tiếp tục tuyên truyền về an toàn trong sử dụng điện, thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân. Trong đó, thực hiện giảm tổn thất điện năng, tập trung vào những công việc trọng tâm, đặc biệt là hỗ trợ các Điện lực có tỷ lệ thực hiện cao. Tăng cường công tác kiểm tra phát hiện và thay thế kịp thời các điện kế quá tải, điện kế chết cháy, truy thu kịp thời các trường hợp vi phạm trong sử dụng điện, phấn đấu giảm thấp nhất về thời gian tiếp cận điện năng. Sản lượng điện cung cấp đảm bảo đáp ứng các nhu cầu về phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương.  

Nhìn chung Tổng giám đốc đánh giá cao Công ty Điện lực Cà Mau đã nỗ lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để nhằm đạt được những chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2016, ông cũng chỉ đạo Công ty phải đoàn kết nhất trí cao hơn nữa trong những tháng còn lại trong năm để làm tiền đề cho năm 2017 và những năm tiếp theo. Tổng giám đốc cũng chỉ đạo về công tác giảm tổn thất điện năng, đây là một nhiệm vụ lớn mà Công ty Điện lực Cà Mau nói riêng và Tổng Công ty Điện lực nói chung phải nỗ lực thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ của Tập đoàn giao.

Thay mặt lãnh đạo ông Lâm Xuân Tuấn –  Giám đốc Công ty Điện lực Cà Mau đã cảm ơn sự quan tâm kịp thời, sự chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty Điện lực miền Nam đối với Công ty trong thời gian qua và bày tỏ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà Tổng Công ty giao phó trong năm 2016./.

Lê Văn Tám – PC Cà Mau

TIN LIÊN QUAN

(08:27 - 28/11/2022)

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vật tư, tài sản thanh lý năm 2022 của Công ty Điện lực Cà Mau

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước...

(15:43 - 29/08/2022)

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2022

(15:41 - 29/08/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới theo quy định của Bộ Tài Chính

(15:39 - 29/08/2022)

ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN PHỤC VỤ NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TẠI XÃ HƯNG MỸ (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau)

(15:37 - 29/08/2022)

PCCM – Tổ chức huấn luyện PCCC&CNCH, diễn tập Phòng cháy chữa cháy năm 2022

(15:37 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TRONG DỊP LỄ 02/09/2022

(10:57 - 01/07/2022)

CÀ MAU TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH CMIS 3.0 VÀ CHƯƠNG TRÌNH THU THẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU ĐO ĐẾM TỪ XA (MDMS)

(10:55 - 01/07/2022)

Công ty ĐL Cà Mau tổ chức Hội thi Thợ giỏi, Điều độ giỏi năm 2022

(14:07 - 12/04/2022)

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022 Công ty Điện lực Cà Mau

(13:43 - 15/03/2022)

ĐIỆN LỰC PHÚ TÂN: HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022