Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Đăng bởi | 03:58 | 29/12/2015

Ban hành quy định Tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện trong Tổng Công ty Điện lực miền Nam

 

1. Qui định 2608/QĐ-EVN SPC ngày 03/09/2015 (xem tại đây)

2.Qui định 2608/QĐ-EVN SPC ngày 03/09/2015(tiếp theo)

3. Tiêu chuẩn vật tư thiết bị 2015

Tap 1- May bien ap edited 2_6_2015.final:dowload

Tap 2 - Day dan va Cap dien_edited_2206:dowload

Tap 3 - Thiet bi luoi dien_edited_0508:dowload

Tap 4.1 cach dien va phu kien:dowload

Tap 4.2 cach dien va phu kien:dowload

Tap 5 - Thiet bi do luong:dowload

Tap 6 - Tru, neo, xa:dowload

Tap 7 - Thiet bi thi nghiem_20_08:dowload

 


TIN LIÊN QUAN

(09:07 - 12/02/2020)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo các khu vực triển khai ngưng thu tiền điện tại nhà: 

Thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, Công ty Điện lực Cà Mau thông...

(13:45 - 21/03/2019)

THÔNG BÁO Về việc thay đổi giá bán điện từ ngày 20 tháng 3 năm 2019

(16:14 - 26/10/2018)

Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Công Thương

(16:10 - 26/10/2018)

Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014

(16:08 - 26/10/2018)

Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2014/TT-BCT NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2014