Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong công ty

Đăng bởi | 01:57 | 04/02/2015

Công ty Điện lực Cà Mau đồng loạt tổ chức Hội nghị người lao động các cấp

Từ ngày 6 đến 9 tháng 01 năm 2015 các đơn vị trược thuộc Công ty Điện lực Cà Mau đồng loạt tổ chức hội nghị người lao động và kết hợp tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015;

 

hnnldpccm

Toàn Công ty có 24 phòng ban và các đơn vị trực thuộc đã triển khai tổ chức Hội nghị với tổng số 731 người lao động tham gia. Hội nghị tập chung thảo luận những nội dung gắn liền với quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động như dự thảo Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động của Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành, và các quy định khác do cấp Công ty quy định. Nhìn chung các đơn vị đều tổ chức hội nghị nghiêm túc, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến xây dựng kiện toàn các quy định để đưa vào áp dụng năm 2015.

Trương Hoài Vũ

TIN LIÊN QUAN

(08:27 - 28/11/2022)

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vật tư, tài sản thanh lý năm 2022 của Công ty Điện lực Cà Mau

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước...

(15:43 - 29/08/2022)

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2022

(15:41 - 29/08/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới theo quy định của Bộ Tài Chính

(15:39 - 29/08/2022)

ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN PHỤC VỤ NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TẠI XÃ HƯNG MỸ (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau)

(15:37 - 29/08/2022)

PCCM – Tổ chức huấn luyện PCCC&CNCH, diễn tập Phòng cháy chữa cháy năm 2022

(15:37 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TRONG DỊP LỄ 02/09/2022

(10:57 - 01/07/2022)

CÀ MAU TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH CMIS 3.0 VÀ CHƯƠNG TRÌNH THU THẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU ĐO ĐẾM TỪ XA (MDMS)

(10:55 - 01/07/2022)

Công ty ĐL Cà Mau tổ chức Hội thi Thợ giỏi, Điều độ giỏi năm 2022

(14:07 - 12/04/2022)

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022 Công ty Điện lực Cà Mau

(13:43 - 15/03/2022)

ĐIỆN LỰC PHÚ TÂN: HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022