Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi | 03:47 | 13/02/2015

QUY ĐỊNH Cấp điện theo yêu cầu mua điện của khách hàng từ lưới điện trung áp và rút ngắn chỉ số tiếp cận điện năng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam

 

Công ty Điện lực Cà Mau thực hiện cấp điện mới cho khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp với thời gian thực hiện liên quan đến ngành điện không quá 10 ngày làm việc. 
Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ các điểm giao dịch khách hàng của Điện lực hoặc số điện thoại tại: 
01.  Điện lực TP Cà Mau: 07803.700.807
02.  Điện lực Cái Nước: 07803.760.760
03.  Điện lực Năm Căn: 07803.876.205
04.  Điện lực Trần Văn Thời: 07803.895.895
05.  Điện lực U Minh: 07802.247.000
06.  Điện lực Đầm Dơi: 07803.508.508
07.  Điện lực Thới Bình: 07803.610.611
08.  Điện lực  Phú Tân: 07802.248.666
09.  Điện lực Ngọc Hiển: 07802.244.700  

Xem quyết định 2958/QĐ-EVN SPC tại đây

Xem quyết định 2956/QĐ-PCCM của Cty Điện lực Cà Mau tại đây

Lưu đồ cấp điện trung áp xem tại đây

BM 01 Giấy đề nghị mua điện

BM 02 Biểu đồ phụ tải

BM 03 Biên nhận hồ sơ va hẹn khảo sát

BM 04 Phương án cấp điện

BM 05 Thỏa thuận đấu nối

Biên bản nghiệm thu xây lắp hoàn thành

Biên bản nghiệm thu Kỹ thuật

Biên bản nghiệm thu đóng điện

Hướng dẫn giấy đề nghị mua điện

Biên chế hồ sơ nghiệm thu đóng điện

 

 

 


TIN LIÊN QUAN

(08:38 - 09/01/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 12 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 202302

(10:20 - 05/12/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2022

(10:37 - 08/11/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022

(15:17 - 05/10/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 09 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2022

(16:09 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 08 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2022

(10:22 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 07 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ ...

(16:12 - 04/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 06 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 07 NĂM 2022

(15:39 - 07/06/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2022

  CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG...

(16:07 - 06/05/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 04 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2022

(10:57 - 06/04/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 03 NĂM 2022, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2022

            CÔNG TY ĐIỆN LỰC...