Tin tức & hoạt động

Đảng và đoàn thể

Đăng bởi | 03:14 | 02/10/2014

Đảng bộ Công ty Điện lực Cà Mau học tập quán triệt Nghị quyết trung ương 9 khóa XI

 

 

Đảng Bộ Công ty Điện lực Cà Mau vừa triển khai Học tập, Quán triệt Nghị quyết TW 9 khóa XI đến tất cả các Đảng viên của các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Cà Mau, BCH Công đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Cà Mau, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

nghiquyet9CM1

Đồng chí Quách Hoàng Hổ – Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối doanh nghiệp

Hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Quách Hoàng Hổ - Trưởng ban tuyên giáo và đồng chí Trần Biên Thùy – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp truyền đạt những nội dung cơ bản Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “ Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; phân tích đánh giá tình hình, kết quả cũng như những hạn chế, nguyên nhân qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; mục tiêu, quan điểm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời gian tới; một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng …

nghiquyet9CM2

Đồng chí Lâm Văn Chiến – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Cà Mau 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lâm Văn Chiến – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Cà Mau yêu cầu các đại biểu tiếp tục nghiên cứu. Trên cơ sở đó Đảng ủy Công ty Điện lực Cà Mau ban hành chương trình hành động sát với nhiệm vụ thực tế, chú ý đến các giải pháp thực hiện “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Lâm Văn Chiến - PC Cà Mau

TIN LIÊN QUAN

(13:37 - 03/10/2022)

ĐIỆN LỰC PHÚ TÂN VUI TẾT TRUNG THU NĂM 2022

(15:42 - 29/08/2022)

Đại hội Chi bộ Điện lực TP Cà Mau, nhiệm kỳ 2022-2025: Đoàn kết – Đổi mới – Dân chủ - Hiệu quả

Vừa qua, Chi bộ Điện lực Cà Mau tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 -...

(15:41 - 29/08/2022)

Chi bộ Khối Kỹ thuật tổ chức thành công Đại hội Đảng Viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025

(15:40 - 29/08/2022)

CHI BỘ ĐIỆN LỰC PHÚ TÂN TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

(15:40 - 29/08/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đảng lần thứ V, khóa XIII

(15:38 - 29/08/2022)

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG

(10:59 - 01/07/2022)

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/TW

(10:57 - 01/07/2022)

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Bí thư chi Bộ khối Kinh Doanh

(10:56 - 01/07/2022)

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU ĐỘ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22KV

(15:16 - 14/06/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau quán triệt học tập chuyên đề năm 2022 Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh