Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong công ty

Đăng bởi | 02:40 | 30/08/2013

Công ty Điện lực Cà Mau tham gia lớp dân quân tự vệ

Vừa qua, Công ty Điện lực Cà Mau tham gia lớp dân quân - tự Vệ với 17 cán bộ, công nhân viên chức, lao động. Lớp tập huấn do Thành đội Thành phố Cà Mau tổ chức, có 27 cơ quan ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh tham gia lớp học với hơn 255 học viên.


Lớp học diễn ra trong vòng 6 ngày (học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần) học với các nôi dung sau:

   -  Giáo dục, chính trị

   -  Điều lệnh đội ngũ

   -  Kỹ thuật chiến đấu dân quân - tự vệ

   -  Võ tay không

   -  Đội ngủ chiến thuật

Qua đợt huấn luyện kiểm tra kết quả đạt được 100% yêu cầu, trong đó 85% đạt khá giỏi trở lên. Thông qua công tác huấn luyện đã góp phần nâng cao năng lực chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ cơ quan, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.


TIN LIÊN QUAN

(08:27 - 28/11/2022)

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vật tư, tài sản thanh lý năm 2022 của Công ty Điện lực Cà Mau

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước...

(15:43 - 29/08/2022)

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2022

(15:41 - 29/08/2022)

Công ty Điện lực Cà Mau áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới theo quy định của Bộ Tài Chính

(15:39 - 29/08/2022)

ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN PHỤC VỤ NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TẠI XÃ HƯNG MỸ (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau)

(15:37 - 29/08/2022)

PCCM – Tổ chức huấn luyện PCCC&CNCH, diễn tập Phòng cháy chữa cháy năm 2022

(15:37 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TRONG DỊP LỄ 02/09/2022

(10:57 - 01/07/2022)

CÀ MAU TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH CMIS 3.0 VÀ CHƯƠNG TRÌNH THU THẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU ĐO ĐẾM TỪ XA (MDMS)

(10:55 - 01/07/2022)

Công ty ĐL Cà Mau tổ chức Hội thi Thợ giỏi, Điều độ giỏi năm 2022

(14:07 - 12/04/2022)

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022 Công ty Điện lực Cà Mau

(13:43 - 15/03/2022)

ĐIỆN LỰC PHÚ TÂN: HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022