Lĩnh vực hoạt động

Cung cấp điện năng

Đăng bởi | 09:22 | 22/12/2011

Thông báo tăng giá điện ngày 20/12/2011 theo thông tư số 42/2011/TT-BTC

 

Căn cứ Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15/04/2011 của Thủ Tướng Chính Phủ, về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường;

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của Thủ Tướng Chính Phủ, về Biểu giá bán lẻ điện áp dụng từ năm 2011;

Căn cứ Thông tư số 42/2011/TT-BCT, ngày 19/12/2011 của Bộ Công Thương, Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.

Công ty Điện lực Cà Mau trân trọng thông báo đến Quý khách hàng sử dụng điện trong tỉnh Cà Mau được biết:

Kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2011 Công ty Điện lực Cà Mau sẽ thực hiện giá bán điện mới theo Thông tư số 42/TT-BCT ngày 20/12/2011 của Bộ Công Thương. (Đính kèm biểu giá điện)

Mọi ý kiến về giá bán điện xin Quý khách hàng liên hệ các Điện lực trực thuộc để được giải đáp.

Trân trọng thông báo!

BIỂU GIÁ ĐIỆN

(Theo Thông tư số 42/2011/TT-BCT

ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương)

TT

Đối tượng áp dụng giá

Giá điện

So sánh

 

Giá cũ
(đ/kWh)

Giá mới
(đ/kWh)

Tăng thêm
(đ/kWh)

Tỉ Lệ
tăng

1

Giá bán điện cho sản xuất

1.1

Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV

a) Giờ bình thường

1,068

1,128

60.0

5.62%

b) Giờ thấp điểm

670

710

40.0

5.97%

c) Giờ cao điểm

1,937

2,049

112.0

5.78%

1.2

Cấp điện áp dưới 6 kV

a) Giờ bình thường

1,139

1,216

77.0

6.76%

b) Giờ thấp điểm

708

767

59.0

8.33%

c) Giờ cao điểm

2,061

2,185

124.0

6.02%

2

Giá bán điện cho các cơ quan HCSN

2.1

Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông

2.1.1

Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

1,117

1,184

67.0

6.00%

2.1.2

Cấp điện áp dưới  6 kV

1,192

1,263

71.0

5.96%

2.2

Chiếu sáng công cộng

2.2.1

Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

1,217

1,290

73.0

6.00%

2.2.1

Cấp điện áp dưới 6kV

1,291

1,369

78.0

6.04%

2.3

Hành chính sự nghiệp

2.3.1

Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

1,242

1,316

74.0

5.96%

2.3.2

Cấp điện áp dưới 6kV

1,291

1,369

78.0

6.04%

3

Giá bán điện sinh hoạt bậc thang

3.1

Cho 50 kWh đầu tiên(Hộ nghèo)

993

993

0.0

0.00%

3.2

Cho kWh từ 0 - 100

1,242

1,242

0.0

0.00%

3.3

Cho kWh từ 101 - 150

1,304

1,369

65.0

4.98%

3.4

Cho kWh từ 151 - 200

1,651

1,734

83.0

5.03%

3.5

Cho kWh từ 201 - 300

1,788

1,877

89.0

4.98%

3.6

Cho kWh từ 301 - 400

1,912

2,008

96.0

5.02%

3.7

Cho kWh từ 401 trở lên

1,962

2,060

98.0

4.99%

4

Giá bán điện cho kinh doanh, dịch vụ

4.1

Cấp điện áp từ 22 kV trở lên

a) Giờ bình thường

1,713

1,808

95.0

5.55%

b) Giờ thấp điểm

968

1,022

54.0

5.58%

c) Giờ cao điểm

2,955

3,117

162.0

5.48%

4.2

Cấp điện áp dưới 6 kV

a) Giờ bình thường

1,862

1,965

103.0

5.53%

b) Giờ thấp điểm

1,142

1,205

63.0

5.52%

c) Giờ cao điểm

3,193

3,369

176.0

5.51%

 

Thông tư số 42/TT-BCT ngày 20/12/2011 của Bộ Công Thương


TIN LIÊN QUAN

(09:07 - 12/02/2020)

Công ty Điện lực Cà Mau thông báo các khu vực triển khai ngưng thu tiền điện tại nhà: 

Thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, Công ty Điện lực Cà Mau thông...

(13:45 - 21/03/2019)

THÔNG BÁO Về việc thay đổi giá bán điện từ ngày 20 tháng 3 năm 2019