Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 09:08 | 18/11/2011

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 21/11/2011 đến ngày 27/11/2011

1. Ngày 21/11/2011.

- Từ 08h00 đến 16h00:

Khu vực mất điện: Đường Bông Văn Dĩa phường 5 TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 15h00:

Khu vực mất điện: Kinh Đường Cộ xã An Xuyên TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 17h00:

Khu vực mất điện: Một phần kinh 13 xã Biển Bạch thuộc trạm Biển Bạch 21 huyện Thới Bình.

- Từ 08h00 đến 14h00:

Khu vực mất điện: Xã Lương Thế Trân, xã Thạnh Phú, các ấp Nhà Phấn gốc, Rạch Mũi, Giáo Mậu, Đức An, Lộ Xe thuộc xã Phú Hưng huyện Cái Nước.

- Từ 07h00 đến 17h00:

Khu vực mất điện: Mất điện hoàn toàn xã Khánh Lộc, Khánh Hải, khu vực TT Sông Đốc A, một phần xã Khánh Hưng huyện Trần Văn Thời.

2. Ngày 22/11/2011.

- Từ 08h00 đến 15h00:

Khu vực mất điện: Ấp 2, ấp 10, Kinh Cả Giữa xã An Xuyên; Đường Lâm Thành Mậu (từ Ngã 3 Phạm Hồng Thám đến Cầu Cũ) phường 4 TP. Cà Mau.

- Từ 07h30 đến 17h00:

Khu vực mất điện:

+  Xã Hòa Tân, Hòa Thành và một phần ấp Ba Dinh, Cái Ngang xã Định Bình; Ấp Bùng Binh xã Hòa Thành TP. Cà Mau.

+ Ấp Cái Nai, Không quân Kinh cóc, Kinh Đào, Chà Là, một phần xã Đất Mới, toàn Bộ Xã Hàm rồng huyện Năm Căn

- Từ 07h30 đến 16h00:

Khu vực mất điện: Xã Tân Trung, Trần Phán, Quách Phẩm, Quách Phẩm Bắc huyện Đầm Dơi.

- Từ 09h00 đến 13h00:

Khu vực mất điện: Ấp 7 xã Tân Lộc, Ấp 1 Đồng Sậy xã Thới Bình, một phần ấp 7, 8 Tân Lộc Đông, ấp 2 Trí Phải và toàn bộ các xã Tân Lộc Bắc, Tân Phú huyện Thới Bình.

- Từ 08h00 đến 14h00:

Khu vực mất điện: Các ấp Kinh Giữa, Cái Rắn A, Cái Rắn B, Hưng Thành, Phú Thạnh thuộc xã Phú Hưng huyện Cái Nước.

- Từ 07h00 đến 10h00:

Khu vực mất điện: Xã Đông Hưng, Đông Thới và một phần Thị trấn Cái Nước huyện Cái Nước.

3. Ngày 23/11/2011.

- Từ 08h00 đến 14h00:

Khu vực mất điện:

+ Đường Nguyễn Tất Thành (từ ngã Tư Nguyễn Đình Chiểu đến Cầu Lương Thế Trân), Khu Dân Cư Nam Bắc, Khu Dân Cư Hoàng Tâm, xã Lý Văn Lâm TP. Cà Mau.

+ Ấp Tân Ánh thuộc xã Phú Hưng huyện Cái Nước.

- Từ 08h00 đến 15h00:

Khu vực mất điện:Đường Rạch Rập, Nguyễn Đình Chiểu, ấp Xóm Lớn, Lung Dừa, Ông Muộn, Ngã Cái, xã Lý Văn Lâm  TP. Cà Mau.

- Từ 07h30 đến 17h00:

Khu vực mất điện: Khóm 3, 4 phường Tân Thành TP. Cà Mau.

- Từ 07h30 đến 16h00:

Khu vực mất điện: Xã Tạ An Khương Nam, Tạ An Khương Đông, Tân Đức, Tân Thuận, một phần xã Tạ An Khương, một phần thị trấn Đầm Dơi; Xã Nguyễn Huân, một phần xã Thanh Tùng huyện Đầm Dơi.

- Từ 07h00 đến 17h00:

Khu vực mất điện:

+ Một phần ấp Hữu Thời, ấp Lê Giáo xã Biển Bạch Đông huyện Thới Bình.

+ Mất điện hoàn toàn xã Khánh Lộc, Khánh Hải, khu vực Thị trấn Sông Đốc A, một phần xã Khánh Hưng huyện Trần Văn Thời.

- Từ 08h00 đến 16h30:

Khu vực mất điện: Các xã Viên An Đông, Viên An, Đất Mũi; Các ấp Bà Bường, Bà Thanh, Tân Tiến, Tân Trung xã Tân Ân Tây và toàn bộ xã Tam Giang Tây huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 17h00:

Khu vực mất điện:

+  Mất điện hoàn toàn xã Phong Lạc, Phong Điền, khu vực Thị trấn Sông Đốc B huyện Trần Văn Thời.

+ Một phần kinh 13 xã Biển Bạch thuộc trạm Biển Bạch 21 huyện Thới Bình.

4. Ngày 24/11/2011.

- Từ 08h00 đến 15h00:

Khu vực mất điện: Đường Lý Thường Kiệt (từ Cầu Huỳnh Thúc Kháng đến Bệnh Viện Nhi) phường 6 TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 13h00:

Khu vực mất điện: Đường Lý Thường Kiệt (từ Bến Xe Cà Mau đến trường Huấn luyện Quân sự địa phương ), khóm 6, 7, 4 phường 6 TP. Cà Mau.

- Từ 07h30 đến 17h00:

Khu vực mất điện: Ấp Cái Nai, Không Quân Kinh Cóc, Kinh Đào, Chà Là, một phần xã Đất Mới, toàn Bộ xã Hàm Rồng huyện Năm Căn.

5. Ngày 25/11/2011.

- Từ 08h00 đến 14h00:

Khu vực mất điện:Đường Ngô Gia Tự, Trần Quang Khải, Trần Bình Trọng, Trần Quốc Toản, 3 tháng 2  phường 5 TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 12h00:

Khu vực mất điện: Đường Kinh Xáng Lương Thế Trân xã Lý Văn Lâm TP. Cà Mau.

- Từ 07h30 đến 16h00:

Khu vực mất điện: Xã Tân Trung, Trần Phán, Quách Phẩm, Quách Phẩm Bắc huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h00 đến 17h00:

Khu vực mất điện: Một phần kinh 13 xã Biển Bạch thuộc trạm Biển Bạch 21 huyện Thới Bình.

- Từ 07h00 đến 17h00:

Khu vực mất điện: Mất điện hoàn toàn xã Khánh Lộc, Khánh Hải, khu vực Thị trấn Sông Đốc A, một phần xã Khánh Hưng huyện Trần Văn Thời.

6. Ngày 26/11/2011.

- Từ 07h30 đến 13h00:

Khu vực mất điện:Đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Công Trứ, Cao Thắng, Nguyễn Mai,  Lê Vĩnh Hòa, Nguyễn Ngọc Cung,  Lê Anh Xuân  phường 8 TP. Cà Mau.

- Từ 07h30 đến 12h00:

Khu vực mất điện: Đường Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Tất Thành (từ ngã tư Nguyễn Đình Chiểu đến Cầu Gành Hào) phường 8 TP. Cà Mau.

1. Ngày 26/11/2011.

- Từ 11h00 đến 13h30:

Khu vực mất điện: Xã Tắc Vân, Tân Thành, phường Tân Thành, xã Hòa Tân, Hòa Thành và một phần phường 6 TP. Cà Mau.

- Từ 07h30 đến 17h00:

Khu vực mất điện:

+ Xã Hòa Tân, Hòa Thành và một phần ấp Ba Dinh, Cái Ngang xã Định Bình TP. Cà Mau.

+ Ấp Cái Nai, Không Quân Kinh cóc, Kinh Đào, Chà Là, một phần xã Đất Mới, toàn Bộ xã Hàm Rồng huyện Năm Căn.

- Từ 07h00 đến 14h00:

Khu vực mất điện: Ấp Lộ Xe thuộc xã Phú Hưng huyện Cái Nước.

- Từ 08h00 đến 14h00:

Khu vực mất điện: Một phần nội ô Thị trấn cái Đôi Vàm, xã Việt Khái huyện Phú Tân.

- Từ 08h00 đến 16h30:

Khu vực mất điện: Xã Tân Ân và Thị trấn Rạch Gốc huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 13h00:

Khu vực mất điện: Mất điện hoàn toàn xã Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc, một phần xã Trần Hợi, Khánh Hưng huyện Trần Văn Thời.

7. Ngày 27/11/2011.

- Từ 07h30 đến 17h00:

Khu vực mất điện: Khóm 3, 4 phường Tân Thành TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 17h00:

Khu vực mất điện: Một phần kinh 13 xã Biển Bạch thuộc trạm Biển Bạch 21 huyện Thới Bình.

- Từ 07h00 đến 17h00:

Khu vực mất điện:

+ Mất điện hoàn toàn xã Khánh Lộc, Khánh Hải, khu vực Thị trấn Sông Đốc A, một phần xã Khánh Hưng huyện Trần Văn Thời.

+ Toàn bộ Huyện U Minh và một phần xã Trần Hợi huyện Trần Văn Thời.

 


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...