Tin tức & hoạt động

Lịch ngừng, giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 08:42 | 10/11/2011

Công ty Điện Lực Cà Mau thông báo thời gian và khu vực mất điện theo công tác sửa chữa thường xuyên trên lưới điện từ ngày 14/11/2011 đến ngày 20/11/2011

1. Ngày 14/11/2011.

- Từ 07h00 đến 16h30:

Khu vực mất điện: Xã Quách Phẩm Bắc, Quách Phẩm huyện Đầm Dơi.

- Từ 07h00 đến 13h00:

Khu vực mất điện: Xã Đông Hưng, Đông Thới và một phần Thị trấn Cái Nước huyện Cái Nước.

- Từ 07h00 đến 11h00:

Khu vực mất điện: Xã Phú Hưng huyện Cái Nước.

- Từ 08h00 đến 17h00:

Khu vực mất điện: Một phần kinh 13 xã Biển Bạch thuộc trạm Biển Bạch 21 huyện Thới Bình.

2. Ngày 15/11/2011.

- Từ 07h30 đến 15h00:

Khu vực mất điện: Một phần đường Phạm Hồng Thám (từ ngã 3 Lâm Thành Mậu dến ngã 3 Lâm Thành Mậu) phường 4; Ấp 2, ấp 10, Kinh Cả Giữa xã An Xuyên TP. Cà Mau.

- Từ 07h30 đến 17h00:

Khu vực mất điện: Xã Hòa Tân, Hòa Thành và một phần ấp Ba Dinh, Cái Ngang xã Định Bình; Ấp Bùng Binh xã Hòa Thành TP. Cà Mau.

- Từ 07h30 đến 16h30:

Khu vực mất điện: Xã Tạ An Khương Nam, Tạ An Khương Đông, Tân Đức, Tân Thuận, một phần xã Tạ An Khương huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h00 đến 17h00:

Khu vực mất điện: Một phần khóm 8, toàn bộ khóm 7 Thị trấn Thới Bình; Ấp 2, 3 và một phần ấp 6 xã Thới Bình huyện Thới Bình.

- Từ 07h00 đến 11h00:

Khu vực mất điện: Ấp Sở Tại, ấp Rạch Chẹc xã Thạnh Phú huyện Cái Nước.

- Từ 07h00 đến 15h00:

Khu vực mất điện: Toàn bộ huyện Phú Tân; Xã Tân Hưng Đông, một phần xã Trần Thới, một phần Thị trấn Cái Nước huyện Cái Nước.

3. Ngày 16/11/2011.

- Từ 07h30 đến 15h00:

Khu vực mất điện:  Đường Lâm Thành Mậu (từ Ngã 3 Phạm Hồng Thám đến Cầu Cũ) phường 4 TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 15h00:

Khu vực mất điện:  Kinh Ông Ả xã An Xuyên TP. Cà Mau.

- Từ 07h30 đến 17h00:

Khu vực mất điện: Khóm 3, 4 phường Tân Thành TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 15h00:

Khu vực mất điện: Ấp Tân Trung, Hòa Trung, Hòa Nam, Tân Hóa, Tân Hóa A, xã Hòa Thành TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 16h30:

Khu vực mất điện:  Xã Tân Trung, Trần Phán huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h00 đến 17h00:

Khu vực mất điện: Một phần kinh 13 xã Biển Bạch thuộc trạm Biển Bạch 21; Toàn bộ kinh Rạch Mới xã Thới Bình huyện Thới Bình.

- Từ 07h00 đến 11h00:

Khu vực mất điện: Ấp Kinh Cống xã Thạnh Phú huyện Cái Nước

- Từ 07h30 đến 17h00:

Khu vực mất điện: Ấp Cái Nai, không quân kinh cóc, kinh đào, chà là, một phần xã Đất Mới; Toàn Bộ Xã Hàm rồng Huyện Năm Căn

4. Ngày 17/11/2011.

- Từ 07h30 đến 15h00:

Khu vực mất điện: Đường Lý Thường Kiệt (từ Cầu Huỳnh Thúc Kháng đến Bệnh Viện Nhi) phường 6 TP. Cà Mau.

- Từ 13h30 đến 17h00:

Khu vực mất điện: Đường Nguyễn Công Trứ (từ UBND Phường 8 đến kinh Rạch Rập) phường 8 TP. Cà Mau.

- Từ 08h00 đến 15h00:

Khu vực mất điện: Đường Nguyễn Tất Thành (từ KDC Nam Bắc đến Cầu Lương Thế Trân) xã Lý Văm Lâm TP. Cà Mau.

- Từ 07h30 đến 16h30:

Khu vực mất điện:

+ Xã Quách Phẩm Bắc, Quách Phẩm huyện Đầm Dơi.

+ Ấp So Đủa xã Viên An Đông; Các ấp Tân Trung, Ông Quyền, Ông Định, Ông Nở  xã Tân An Tây và toàn bộ xã Tam Giang Tây huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 17h00:

Khu vực mất điện: Một phần ấp Hữu Thời, Lê Giáo xã Biển Bạch Đông huyện Thới Bình.

5. Ngày 18/11/2011.

- Từ 08h00 đến 15h00:

Khu vực mất điện:Đường Nguyễn Tất Thành (từ Cống Bà Điều đến ngã 4 Nguyễn Đình Chiểu), đường Trương Phùng Xuân(Lộ Khóm 8 Phường 8), Kinh 9 Diên, ấp Thạnh  Điền xã Lý Văn Lâm TP. Cà Mau; một phần xã Lương Thế Trân huyện Cái Nước.

- Từ 07h30 đến 15h00:

Khu vực mất điện:Một phần đường Lý Văn Lâm (hẻm Chợ Nông Sản Thực Phẩm)  phường 1 TP. Cà Mau.

- Từ 07h30 đến 17h00:

Khu vực mất điện: Ấp Bùng Binh xã Hòa Thành TP. Cà Mau.

- Từ 07h30 đến 16h30:

Khu vực mất điện: Xã Tạ An Khương Nam, Tạ An Khương Đông, Tân Đức, Tân Thuận, một phần xã Tạ An Khương huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h00 đến 17h00:

Khu vực mất điện:

+ Một phần kinh 13 xã Biển Bạch thuộc trạm Biển Bạch 21 huyện Thới Bình.

+ Mất điện hoàn toàn xã Khánh Bình, Khánh Bình Đông, một phần xã Trần Hợi huyện Trần Văn Thời.

- Từ 07h00 đến 11h00:

Khu vực mất điện: Xã Hưng Mỹ, Hòa Mỹ, Tân Hưng và một phần xã Phú Hưng huyện Cái Nước.

6. Ngày 19/11/2011.

- Từ 07h30 đến 15h00:

Khu vực mất điện: Khóm 4 phường Tân Xuyên; Ấp 6, 7, Tân Hiệp, Tân Thời, Tân Dân xã An Xuyên TP. Cà Mau.

- Từ 07h30 đến 17h00:

Khu vực mất điện: Xã Hòa Tân, Hòa Thành và một phần ấp Ba Dinh, Cái Ngang xã Định Bình TP. Cà Mau.

- Từ 07h30 đến 16h30:

Khu vực mất điện:

+ Ấp Khai Hoang, Ấp Cầu Ván, Ấp Xóm Rẫy Xã Quách Phẩm Bắc; huyện Đầm Dơi.

+ Các xã Viên An Đông, Viên An Đất Mũi;  Các xã Tân Ân Tây, Tân Ân và Thị trấn Rạch Gốc huyện Ngọc Hiển.

- Từ 08h00 đến 16h30:

Khu vực mất điện: Xã Tân Trung, Trần Phán huyện Đầm Dơi.

- Từ 08h00 đến 17h00:

Khu vực mất điện: Một phần khóm 8 Thị trấn Thới Bình và một phần ấp 6 xã Thới Bình huyện Thới Bình.

- Từ 07h00 đến 11h00:

Khu vực mất điện: Một phần ấp Đông Hưng xã Tân Hưng Đông huyện Cái Nước.

7. Ngày 20/11/2011.

- Từ 07h30 đến 17h00:

Khu vực mất điện: Khóm 3, 4 phường Tân Thành TP. Cà Mau..

- Từ 07h30 đến 16h30:

Khu vực mất điện: Xã Tạ An Khương Nam, Tạ An Khương Đông, Tân Đức, Tân Thuận, một phần xã Tạ An Khương, một phần thị trấn Đầm Dơi huyện Đầm Dơi.

 


TIN LIÊN QUAN

(10:22 - 26/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 26/09/2022 ĐẾN 02/10/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(10:48 - 14/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 19/09/2022 ĐẾN 25/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(07:45 - 06/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 12/09/2022 ĐẾN 18/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:33 - 05/09/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 05/09/2022 ĐẾN 11/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(15:18 - 29/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN 04/09/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:32 - 17/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 22/08/2022 ĐẾN 28/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(08:20 - 12/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 15/08/2022 ĐẾN 21/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(09:17 - 05/08/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 08/08/2022 ĐẾN 14/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(22:07 - 26/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN 07/08/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...

(13:51 - 21/07/2022)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ KHU VỰC MẤT ĐIỆN THEO CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN TRÊN LƯỚI ĐIỆN TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN 31/07/2022

Căn cứ tờ trình xin cắt điện công tác của Điện lực thành phố Cà...