Tin tức & hoạt động

Tin tức & hoạt động

Đăng bởi | 01:51 | 21/10/2011

Học tập chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Đúc kết qua hai năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn thể xã hội, trong đó có Điện lực Cà Mau đã tổ chức và cùng tham gia các đợt sinh hoạt học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nhằm nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị tinh thần to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Điện lực Cà Mau tiếp tục vận động và cùng phối hợp với các cơ quan tuyên giáo tại địa phương tổ chức các lớp học chuyên đề cho CBCNV cùng tham gia học tập; vào ngày 17/7/2009 và ngày 18/7/2009 đơn vị đã phối hợp với cơ quan Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau tổ chức 3 lớp học cho CBCNV thuộc khu vực Cà Mau, có trên 270 người tham dự, với chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; mặc dù thời gian học tập trong khuôn khổ hạn hẹp, nhưng các cán bộ tuyên giáo thỉnh giảng đã tận tụy hết lòng, tập trung đầu tư nhiều nội dung, nhiều minh chứng để làm sáng tỏ các nội dung cơ bản cần thiết như:

 

1.Sự cần thiết nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, như: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Phát huy chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tập thể, đẩy mạnh tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chống chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, cục bộ, địa phương,...; Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có phẩm chất đạo đức cách mạnh, hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới; Đưa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

2.Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bao gồm: Quan niệm của Hồ Chí Minh về sự cần thiết phải nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; Nội dung và các giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

3.Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tố quốc, phục vụ nhân dân, bao gồm: Tấm gương về ý thức trách nhiệm trước Tổ quốc Đảng và dân tộc; Tấm gương hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

4.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong giai đoạn hiện nay như: Quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh “trung với nước, hiếu với dân”, nâng cao nhận thức về ý thức trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong cán bộ, đảng viên, công chức; Cụ thể hoá ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương; Kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức, hướng dẫn với động viên, kiểm tra, giám sát việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Qua lớp học chuyên đề, mặc dù có rất nhiều nội dung cần phải dày công rèn luyện, trao dồi mới thành đạt được, nhưng đứng trên góc độ truyền đạt, các giảng viên đều có yêu cầu trong mỗi cán bộ, công nhân viên tại lớp học cần phải có đăng ký một việc làm thiết thực để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đó cũng là một trong các chuẩn mực để nhận xét, đánh giá cán bộ, công nhân viên trong giai đoạn hiện nay.

Trong khâu tổ chức lớp học, xin nêu lên một việc làm rất thiết thực về ý tưởng tiết kiệm của một anh công nhân thuộc Phân xưởng phát điện Diesel – đó là anh Huỳnh Ngọc Lâm, công nhân quản lý vận hành máy phát điện bậc 5/5, kiêm Chủ tịch công đoàn bộ phận, đã tận dụng các que gỗ, muốt cắt chữ cũ (đã qua sử dụng) tự chế tác lại làm phong chữ tiêu đề lớp học chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào ngày 17/7/2009 – 18/7/2009 của Điện lực Cà Mau. Với ý tưởng tiết kiệm này, tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện được tinh thần, ý thức tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh, rất đáng được trân trọng và rất đáng để CBCNV trong đơn vị suy nghĩ và phát huy tinh thần tiết kiệm trong mọi lĩnh vực công tác. Với ý thức tiết kiệm nêu trên đã nói lên tinh thần quán triệt một phần nội dung của bài học; mong rằng mỗi CBCNV trong đơn vị đều có suy nghĩ và cùng hành động thiết thực để cùng góp công, góp sức hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao.

                                                                                                                                                                                                                                       (Nguyễn Hữu Phương-Chánh Văn Phòng)


TIN LIÊN QUAN

(14:20 - 24/11/2023)

KHÁNH THÀNH KHU THIẾT CHẾ THỂ THAO PHỤC VỤ NGƯỜI LAO ĐỘNG

(07:57 - 22/11/2023)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Vật tư thiết bị thanh lý đợt 1 năm 2023

(17:03 - 17/11/2023)

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá TSCĐ, CCDC và VTTB thanh lý đợt 2 năm 2023 của Công ty Điện lực Cà Mau

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Luật...

(14:32 - 16/11/2023)

GIẢI PHÁP THI CÔNG BỌC DÂY TRUNG THẾ CẤP ĐIỆN ÁP 22 KV

(14:14 - 15/11/2023)

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng lao động năm 2023 của Công ty Điện lực Cà Mau

Căn cứ Quyết định số 2631/QĐ-EVNSPC ngày 08 tháng 11 năm 2023 của Tổng công ty...

(14:08 - 10/11/2023)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Thông báo số: 3263/TB-PCCM ngày 16/10/2023 của Công ty Điện lực...

(08:16 - 08/11/2023)

Đảm bảo công tác cung ứng Vật tư thiết bị kịp thời, đạt chất lượng và đúng tiến độ cho các công tác sửa chữa lớn, ĐTXD năm 2023.

(09:47 - 30/10/2023)

Công tác bảo quản, quản lý vật tư thiết bị tại Kho Công ty Điện lực Cà Mau

(16:31 - 16/10/2023)

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vật tư thiết bị thanh lý đợt 1 năm 2023 của Công ty Điện lực Cà Mau

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Luật...

(14:47 - 16/10/2023)

PCCM –Tham dự tuyên truyền, trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhân dịp ngày toàn dân PCCC năm 2023.