Tin mới new

(15:12 - 08/06/2017)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 05 năm 2017

(15:45 - 09/05/2017)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 04 năm 2017

(10:36 - 10/03/2017)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 03 năm 2017

(14:01 - 09/02/2017)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 02 năm 2017

(10:34 - 07/12/2016)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 12 năm 2016

(06:48 - 28/12/2015)

Ban hành Qui định Tiêu chuẩn công tác lưới điện trên không

(01:24 - 09/03/2015)

Thông cáo báo chí tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2015

Trong tháng 02/2015 Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp đủ điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế...

(03:47 - 13/02/2015)

QUY ĐỊNH Cấp điện theo yêu cầu mua điện của khách hàng từ lưới điện trung áp và rút ngắn chỉ số tiếp cận điện năng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam