Tin mới new

(15:16 - 09/02/2018)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 01 năm 2018

(14:24 - 11/01/2018)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 12 năm 2017

(14:38 - 11/12/2017)

Tổng đài Chăm sóc khách hàng

19001006----19009000

(14:35 - 11/12/2017)

DANH SÁCH SỐ ĐT CỐ ĐỊNH CỦA CÁC PHÒNG BAN CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU

(16:23 - 08/12/2017)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 11 năm 2017

(07:51 - 01/12/2017)

TCBC: Bộ Công Thương công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017

A. Về việc công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 Thực hiện Quyết định số...

(08:45 - 08/11/2017)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 10 năm 2017

(15:50 - 05/10/2017)

Công ty Điện lực Cà Mau Thông cáo báo chí tháng 09 năm 2017